Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

LLPA: Iecerētā izglītības reforma jāīsteno pārdomāti, nesasteidzot procesus

Autors: IK informācija @ 31.08.2017

Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA) ir nosūtījusi Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) lielo pilsētu viedokli par likumprojektiem „Grozījumi Vispārējās izglītības likumā” un „Grozījumi Izglītības likumā”. LLPA vērš ministrijas uzmanību uz vienu no galvenajiem jautājumiem šai reformā, proti, pāreju uz pamatizglītības apguvi no sešiem gadiem. Lielo pilsētu izglītības speciālisti kaut gan atbalsta šādas normas ieviešanu, tomēr norāda, ka ir lielas bažas par to, kāds būs reformas īstenošanas mehānisms un ka noteiktais uzsākšanas laiks - 2018. gada 1. septembris  ir pāragrs pārmaiņu kvalitatīvai ieviešanai, portālu „Izglītība un kultūra” informēja LLPA.

Joprojām ir neskaidri jautājumi par to, kādas tieši būs prasības mācību videi un saturam sešgadnieku mācībām, kaut arī pašvaldības budžeta plānošana 2018. gadam sākas jau tagad. LLPA uzskata, ka sagatavošanas darbiem jāatvēl ilgāks laika periods, lai visas pašvaldības un izglītības iestādes spētu nodrošināt atbilstošu mācību vidi, mācību saturu un pedagogus sešgadnieku mācīšanai, nenodarot kaitējumu bērnu veselībai un spējai iekļauties mācību procesā pilnvērtīgi.

 

„Ir saprotams, ka ir būtiskas atšķirības, kāda mācību vide ir piemērota sešgadniekam un kāda pašlaik ir piedāvāta septiņgadniekam vai pat astoņgadniekam, taču šobrīd nav zināms tieši kādas prasības tiks noteiktas un kādi sagatavošanas darbi jāveic pašvaldībām, lai nodrošinātu piemērotu mācību procesu. Jau šobrīd notiek plānošana ES fondu līdzekļu apguvei izglītības iestāžu infrastruktūras pārbūvē, tādēļ vēl jo vairāk pašvaldībām ir jābūt skaidrībai, kādas izmaiņas veicamas papildus jau plānotajām. Šogad lielajās pilsētās mācības pirmajā klasē uzsāk gandrīz 11 000 skolēnu. Aprēķinot, cik piecgadnieku šogad uzsāks mācības pirmskolas izglītības iestādēs, redzam, ka tie ir gandrīz 9000 bērnu. Tas nozīmē, ka ar tādu, gandrīz dubultlielu, pirmās klases skolēnu skaita pieaugumu jārēķinās nākamgad, ieviešot mācību uzsākšanu no sešiem gadiem,” norāda Viktors Valainis, LLPA izpilddirektors.

 

 

Tikšanās laikā ar IZM pārstāvjiem LLPA pārrunāja iespēju noteikt šīm pārmaiņām pakāpenisku ieviešanu, lai pašvaldības varētu veikt nepieciešamās infrastruktūras izmaiņas mācību vides pielāgošanai, proti, papildināt likumprojektu „Grozījumi Vispārējās izglītības likumā” ar norādi, ka vispārējās pamatizglītības apguves no sešu gadu vecuma īstenošana/uzsākšana sākas no 2018. gada 1. septembra, savukārt tā ieviešana iespējama divu gadu periodā.

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Kaut kas nav kārtībā – ar laika plānošanu vai izpratni par to, kā notiek mācīšanās. Mēs taču zinām, ka ne pareizās atbildes, bet prasme un motivācija uzdot jautājumu ir vislabākais apliecinājums tam, ka mācīšanās process ir noticis. Zinām taču, vai ne?
Aija Tūna, izglītības eksperte


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Ričs un Vija darbā „Aka” parādīti kā nekopēja tēva bērni.

 

Kontakti

Laikraksts „Izglītība un Kultūra”

Laikraksta „Izglītība un Kultūra” elektroniskais pielikums „Pirmsskolas Izglītība”

Galvenā redaktore — Daiga Kļanska

daiga.klanska@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29808301

 

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.