Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

LIZDA: IZM apdraud darba ņēmēju interešu pārstāvniecību augstākās izglītības iestādēs

Autors: IK informācija @ 08.11.2018

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) saskaņošanai ir izsludinājusi vairākus augstskolām un koledžām nozīmīgus Ministru kabineta (MK) noteikumus, kā: „Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”, „Studiju programmu licencēšanas noteikumi” un „Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi”.

Pašlaik normatīvajos aktos ir noteikta arodbiedrības dalība ekspertu vizītēs. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) to aktīvi ir izmantojusi un piedalījusies piedāvātajās licencēšanas un akreditācijas vizītēs.

LIZDA biedru pārstāvniecība ir gan augstskolās, gan koledžās, tādēļ LIZDA pārstāvim kā nacionālas nozīmes sociālajam partnerim ir būtiski piedalīties studiju virzienu akreditācijas un studiju programmu licencēšanas procesā. LIZDA pārstāv biedru ekonomiskās, sociālās, profesionālās tiesības un intereses augstskolās un koledžās, kā arī veido sociālo dialogu visos līmeņos.

IZM norāda, ka LIZDA nav saistīta ar kvalitātes nodrošināšanas procesiem. IZM uzskata, ka jebkura organizācija, t.sk. LIZDA var pieteikties dalībai licencēšanas un akreditācijas procesos, bet nevēlas LIZDA pārstāvniecību noteikt normatīvajā regulējumā. LIZDA norāda, ka pašlaik IZM piedāvātais normatīvo aktu regulējums palielinās administratīvo slogu Akadēmiskās informācijas centram.

Pretstatā šīm izmaiņām augstāko izglītības iestāžu akreditācijas un licencēšanas procesos, varam minēt pozitīvu piemēru vispārējā izglītībā, kad 2018. gada oktobrī, stiprinot LIZDA un Izglītības kvalitātes valsts dienesta sadarbību kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanai, ir pieņemts lēmums, ka turpmāk vispārējo izglītības iestāžu akreditācijā novērotāja statusā piedalīsies arī arodbiedrības deleģētie pārstāvji, kuri varēs sniegt ekspertu komisijas vadītājam secinājumus par akreditācijas procesā novēroto.

LIZDA norāda, ka IZM izstrādātajos normatīvo aktu projektos ir paredzēta studentu kā pakalpojumu gala saņēmēja, IZM kā nozares politikas veidotāja, augstskolu vadītāju kā darba devēja līdzdalība akreditācijas procesos, bet netiek iekļauts augstākās izglītības iestāžu darbinieku pārstāvis. LIZDA uzsver, ka tieši augstskolu darbinieki ir tie, kas ikdienā nodrošina kvalitatīvu studiju procesu, līdz ar to ir svarīgs darba ņēmēju nodrošinājums ar nepieciešamajiem resursiem – atbalsts profesionālās kvalifikācijas pilnveidei, adekvāti darba apstākļi un atalgojums, par ko iestājas LIZDA.

LIZDA plāno vērsties pie MK, Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības (ETUCE), Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrības (EI) lai panāktu, ka arodbiedrības pārstāvis (novērotāja statusā) var piedalīties Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomē un augstskolu un koledžu studiju programmu licencēšanas un akreditācijas procesos.

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Izšķiroša nozīme ir tieši mācīšanas metodikai, ko bieži skolotāji nenovērtē. Galvenais nav matemātiskus jēdzienus iegaumēt bez jēgas; galvenā ir izpratne, uzskatāmais priekšstats.
Daugavpils Universitātes mācībspēki


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgars šajā darbā ir izveidots kā aizmāršības tēls. Bet Kristīne kā idioloģiska persona, kam sliktas īpašības praktiski nav novērojamas.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.