Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Latvijas skolēniem izstrādās digitālos mācību līdzekļus

Autors: IK informācija @ 05.11.2018

Valdība 5. novembrī apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātos Ministru kabineta noteikumus par Eiropas Sociālā fonda atbalstu digitālo mācību līdzekļu izstrādei jaunā mācību satura ieviešanai pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē.

 

Šī mērķa īstenošanai kopumā plānoti gandrīz 1,9 miljoni eiro, no kuriem 1,3 miljoni eiro ir Eiropas Sociālā fonda finansējums. Finansējumu varēs saņemt komersanti, kas izstrādās un atklātā konkursā iesniegs projektu, tajā plānojot sadarbību ar vismaz divām izglītības iestādēm.

 

Komersanti aicināti izstrādāt jaunus, interaktīvus un daudzveidīgus digitālos mācību un metodiskos līdzekļus vai adaptēt ārvalstu digitālos mācību un metodiskos līdzekļus izmantošanai Latvijā. Visu apstiprināto projektu īstenošanas rezultātā ir jāizveido vismaz 50 digitālie mācību un metodiskie līdzekļi jaunā mācību satura ieviešanai pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē.

 

Noteikumi paredz, ka komersantam būs jānodrošina līdzfinansējums projekta īstenošanai vismaz 30% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Eiropas Sociālā fonda finansētā viena projekta minimālās izmaksas noteiktas ne mazāk kā 21 000 eiro, bet maksimālās – 200 000 eiro.

 

Projekta finansējuma saņēmējs būs atbildīgs par izstrādāto vai adaptēto digitālo mācību un metodisko līdzekļu ilgtspēju vismaz trīs gadus pēc projekta pabeigšanas, nodrošinot to pieejamību un funkcionalitāti. Turklāt informācija par izstrādāto vai adaptēto digitālo mācību un metodisko līdzekli tiks iekļauta Valsts izglītības satura centra (VISC) digitālo mācību resursu krātuvē.

 

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar IZM izstrādā rekomendācijas par digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrādi vai adaptāciju jaunā mācību satura ieviešanai. Rekomendācijas tiks pievienotas projektu iesniegumu atlases nolikumam atlases kārtas izsludināšanas brīdī.

 

Ar valdībā apstiprināto noteikumu projektu „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.2. pasākuma “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” var iepazīties MK mājaslapā.

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Izglītība un kultūra veido ciešu savstarpēju saikni. Ja nav kultūras, ko turpināt, attīstīt, nav nepieciešama izglītība, un otrādi.
Gunta Siliņa – Jasjukeviča, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas docente un Aīda Rancāne Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Laura bija stipra sieviete, tāpēc viņa savas jūtas apdzēsa pret kaimiņu vīrieti.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.