Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Izglītības iestādes informēs par bērniem ar speciālajām vajadzībām nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem

Autors: Diāna Āboltiņa, Valsts izglītības satura centra sabiedrisko attiecību speciāliste @ 01.08.2019

16.jūlijā, Ministru kabinets (MK) atbalstīja grozījumus noteikumos Nr.709 "Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām”, turpmāk paredzot, ka izglītības iestādes varēs savlaicīgi nodrošināt atbalsta pasākumus mācību procesā izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.

 

Valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju izsniegtajam atzinumam ir ieteikuma statuss, līdz ar to nereti izglītības iestādes nevarēja nodrošināt kvalitatīvus izglītības pakalpojumus atbilstoši izglītojamā speciālajām vajadzībām, jo nebija par to informētas. Noteikumi paredz, ka informācija par atzinumu tiks nodota Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS), lai izglītības iestādēm tiktu sniegta korekta informācija par izglītojamiem, kuriem izglītības procesā nepieciešams papildu atbalsts un mācību satura pielāgošana.

Jaunais regulējums noteiks valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju informācijas sistēmas saturu, tās izveidošanas, uzturēšanas un aktualizācijas kārtību, tai skaitā informācijas par izglītojamajam izsniegtā atzinuma nodošanu VIIS. Datu nodošana notiks atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma normām.

Minētais regulējums stāsies spēkā 2019. gada 1. septembrī, jo paredzams, ka līdz tam tiks izstrādāts un ieviests programmatūras papildinājums.

Izglītojamo tiesības saņemt izglītību atbilstoši viņu spējām nosaka Bērnu tiesību aizsardzības likuma 11. panta 1. punkts. Savukārt valstij ir pienākums nodrošināt visiem bērniem šādas iespējas - saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 11. panta otrās daļas trešo punktu vispārējās izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgs par izglītojamo speciālo vajadzību apzināšanu un viņu izglītošanu atbilstoši speciālās izglītības programmām.

 

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:Kontakti

Izdevniecības vadītāja: Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

E-pasts: info@izglitiba-kultura.lv

Izdevniecības galvenā redaktore: Vita Pļaviņa

Tālr. 29190557

E-pasts: redakcija@izglitiba-kultura.lv 

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra"

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

No 2019. gada augusta e-izdevumus izdod SIA "V-Media" (Reģ.nr. 4010336926) un SIA "Unigunde" (50003635891)