Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Fonds „Nāc līdzās!” izsludina domrakstu konkursu

Autors: IK informācija @ 06.03.2018

Nodibinājums Fonds „Nāc līdzās!”” sadarbībā ar Jelgavas, Valmieras, Kuldīgas un Daugavpils izglītības pārvaldēm un Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB) izsludina domrakstu konkursu, kura tēma – „Tilti, kas vieno, sienas, kas šķir”.

Konkursa mērķi ir veicināt jauniešu pievēršanos sabiedrības dažādības izpratnei, īpaši sapratnei par saviem vienaudžiem ar īpašām vajadzībām; sekmēt skolēnu māksliniecisko domāšanu, īpašu uzmanību pievēršot metaforu izpratnei, attīstīt radošo iztēli un fantāziju; veicināt nevalstiskās organizācijas, izglītības iestāžu un bibliotēku sadarbību. Konkursā aicina piedalīties Jelgavas, Valmieras, Kuldīgas, Daugavpils un citu Latvijas skolu 8., 10. un 11. klases audzēkņus.

Konkursa dalībniekiem impulsa gūšanai tiek ieteikts apmeklēt reģionālos festivālus „Nāc līdzās!”, kuros piedalās bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām no visas Latvijas. Šie bērni rāda savus talantus, gan piedaloties dekoratīvi lietišķās mākslas izstādēs, gan uzstājoties koncertā ar dažādu žanru priekšnesumiem. Konkursantiem ir iespēja vērot savu vienaudžu, kuri ir nedaudz atšķirīgi no viņiem, uzdrīkstēšanos un spējas sevi radoši apliecināt.

Reģionālie festivāli notiks: Daugavpilī „Nāc līdzās Latgalē!” – 6. martā plkst. 14.00 Daugavpils novada kultūras centrā „Vārpa”; Jelgavā „Nāc līdzās Zemgalē!” – 7. martā plkst. 14.00 pilsētas kultūras namā; Valmierā „Nāc līdzās Vidzemē!” – 21. martā plkst. 13.00 pilsētas kultūras centrā; Kuldīgā „Nāc līdzās Kurzemē!” – 28. martā plkst. 14.00 pilsētas kultūras centrā. Festivāla noslēguma lielkoncerts notiks 5. aprīlī plkst. 12.00 VEF kultūras pilī. Ieeja visos festivāla koncertos – brīva.

Domrakstu konkurss tiek īstenots divās kārtās: 1. kārtā konkursa dalībnieki pēc reģionālā festivāla „Nāc līdzās!” noskatīšanās (vai bez tās, kur tas nav iespējams) raksta domrakstu atbilstīgi konkursa tēmai. Pieci oriģinālākie un interesantākie darbi no katras skolas klašu grupas tiek izvirzīti uz konkursa 2. kārtu, kas notiek Rīgā no 2018. gada 9. aprīļa līdz 15. aprīlim. Darba apjoms – no 350 līdz 500 vārdiem.

Ja kāds dalībnieks startē individuāli, tad viņš savu darbu sūta uz fondu „Nāc līdzās!” līdz 5. aprīlim uz e-pastu sarma.freiberga@naclidzas.lv. Ziņojuma priekšmetā jānorāda: domrakstu_konkursam_autora vārds_uzvārds (bez mīkstinājumiem un garumzīmēm).
2. kārtā fondam iesūtītos darbus vērtē neatkarīga, fonda izveidota piecu cilvēku žūrijas komisija. Uz konkursa 2. kārtu iesniedzamā darba titullapas ir jānorāda autora vārds, uzvārds, vecums, izglītības iestādes nosaukums, novads un autora e-pasta adrese un tālruņa numurs. Izpildījums: datorraksts, fonts „Times New Roman”, burtu lielums – 12 punktu. No 2. kārtā iesūtītajiem darbiem žūrija izvēlas trīs labākos katrā klašu grupā.
Izvēlēto domrakstu autori saņem balvas, diplomus un iespēju domrakstus publicēt portālā „Izglītība un kultūra” un fonda „Nāc līdzās!” mājaslapā www.naclidzas.lv. Portāls „Satori.lv” izvirzīs savas balvas ieguvēju, kuram būs iespēja darbu publicēt portālā. Informācija par konkursa uzvarētājiem tiks ievietota LNB mājaslapā.

Konkursa noslēguma sarīkojums un uzvarētāju apbalvošana – 8. maijā plkst. 14.00 LNB.

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Metodika „Karjeras kompass” ir ļoti efektīva, un arī skolēniem patīk staigāt pa šo kompasa paklāju, meklējot atbildes uz sev aktuālākajiem jautājumiem, piemēram, par savām spējām, motivāciju, kontaktu veidošanu, darba iespēju izpēti un to, kā panākt, lai ieceres īstenotos.
Kitija Čipāne, RIIMC izglītības vadības un projektu nodaļas galvenā speciāliste


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Laura bija stipra sieviete, tāpēc viņa savas jūtas apdzēsa pret kaimiņu vīrieti.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.