Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

„Cesvaines grāmatas, IV” atvēršanas svētki

Autors: IK informācija @ 13.11.2018

„Cesvaines grāmatas, IV” atvēršanas svētki
Foto: Publicitātes attēls

„Cesvaines grāmatas, IV” atvēršanas svētki Cesvainē norisināsies Cesvaines vidusskolas aulā 17. novembrī plkst. 16.00. No plkst. 15.30 darbosies papīra leļļu darbnīca, kuru vadīs zīmola Claudia” izveidotāja kādreizējā cesvainiete Agnese Fūrmane, varēs apskatīt Cesvaines mākslinieku gleznas, fotografēties svētku noskaņā. Grāmatas atvēršanas svētkos teiksim paldies autoriem, fotogrāfiem, sponsoram, ziedotājiem, visiem palīgiem, ļausimies grāmatas varoņu iedvesmotiem priekšnesumiem, portālu „Izglītība un kultūra” informē grāmatas redaktore Sanita Dāboliņa.

 

 

Rīgā grāmatas atvēršanas svētki būs 13. decembrī plkst. 17.30 tirdzniecības centra „Spice” grāmatnīcā „Jānis Roze”.

 

Latvijas valsts simtgadībai veltītais izdevums Cesvaines grāmata, IV” (848 melnbaltas un 64 krāsainas lpp. un pielikums) ir daudzu autoru kopdarbs un turpina iepriekšējās desmitgadēs veikto novadpētniecības un novada dzīves dokumentēšanas darbu — tajā tiek padziļinātas izdevumos „Cesvaines grāmata” (2001), „Cesvaines grāmata, II” (2006) un „Cesvainieši” (2009) skartās tēmas, kā arī sāktas jaunas.

Grāmatā dokumentēta novada vēsture saistībā ar apkārtējo novadu, valsts un pasaules norisēm, aplūkoti arī visai Latvijai un Eiropai būtiski notikumi, atklātas vēl neizzinātas vēstures lappuses, publicēti pētījumi, dokumenti, atmiņas, melnbaltas un krāsainas fotogrāfijas, savukārt pielikumā — „Cesvaines grāmatas, IV” leļļu burtnīcā — iekļauta zīmola „Claudia” papīra lelle Līga no Cesvaines novada. Līgu varēs ietērpt Cesvaines novada tautastērpā. Grāmata lepni nesīs īpašo zīmi „LV100” un uzsaukumu „Es esmu Latvija”. Tā ir izdevums visai ģimenei, visām paaudzēm.

Grāmatas veidošanā iesaistījās vairāk nekā 300 dažādu paaudžu cesvainiešu vai viņu pēcteču dažādās Latvijas un pasaules vietās, kā arī pētnieki, kurus interesē Cesvaines vēstures jautājumi. Grāmatas veidošana (sakārtošana, konsultēšana, fotografēšana, redaktora un korektora darbs, sponsoru un ziedotāju piesaiste) notika sabiedriskā kārtā, tās redaktore ir cesvainiete Sanita Dāboliņa. Izdevuma sponsors ir būvniecības inženieru kompetences centrs SIA „CMB” valdes priekšsēdētāja kādreizējā cesvainieša Arta Dzirkaļa vadībā. Grāmata tiek izdota lielākoties par ziedotāju (vairāk nekā 100) līdzekļiem. Šī ir visu iesaistīto dāvana savai Cesvainei un Latvijai.

CKVB ir sabiedriska organizācija, kas darbojas kopš 1997. gada, popularizējot Cesvaines novada kultūrvēsturiskās vērtības. Plašākie projekti — Cesvaines novada un pils dienu, 1. Latvijas skolotāju novadpētnieku konferences praktikuma sarīkošana un trīs lieli „Cesvaines grāmatas” izdevumi (292, 336, 528 lpp.). Biedrība ir ieguvusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu. „Cesvaines grāmata, IV” ir jau desmitā biedrības izdotā grāmata, kuras sagatavošanā iesaistīta vietējā un plašāka sabiedrība.

„Cesvaines grāmatas” ir dzīvas, tajās līdzās, veidojot pilnasinīgu laikmeta ainu, pastāv akadēmiski pētījumi, pirmie mēģinājumi pētniecībā, atmiņu stāsti; apcerējumi par plašiem sabiedriskiem procesiem, atsevišķu notikumu apraksti, kodolīgi īsstāsti, ietverti vienā fotogrāfijas anotācijā; organizāciju vēstures apskati, dažu darbības posmu apraksti, īss ieskats kādā no norisēm; māju likteņstāsti, dzimtu zarošanās atspoguļojums, atsevišķu cilvēku dzīvesstāsti; traģiski vēstījumi, šķietami neitrāls ikdienas tvērums, humora caurausti stāstījumi. Grāmatu lielākā vērtība, kā ir atzinuši lasītāji un dažādu jomu profesionāļi, ir dzīvais, dažkārt pat pretrunīgais vēstījums, kas arhīvos atrodamajiem avotiem piešķir pilnasinīgumu un dzīvīgumu, kā arī sabiedrības iesaistīšanās stāstot, uzklausot, pierakstot.

 

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Nākotnē cilvēki strādās interesantāku un radošāku darbu, definēs problēmas, būs daudz mazāk fiziska darba. Viņiem nebūs tik daudz vajadzību raizēties par izdzīvošanu, viņi vēlēsies savu darbu piepildīt ar lielāku jēgu.
Edgars Pētersons, aģentūras „Weekend” partneris un stratēģiskais direktors


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgars šajā darbā ir izveidots kā aizmāršības tēls. Bet Kristīne kā idioloģiska persona, kam sliktas īpašības praktiski nav novērojamas.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.