Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Tradicionālā kultūras mantojuma apgūšana, darinot Rugāju vainagu

Autors: Iveta Arelkeviča, Rugāju novada vidusskolas direktore @ 15.03.2018.

Tradicionālā kultūras mantojuma apgūšana, darinot Rugāju vainagu
Foto: no Rugāju novada vidusskolas arhīva

Gatavojoties Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem, kā arī Latvijas valsts simtgadībai, Rugāju jauniešu deju kolektīvs un tā vadītāja Astrīda Circene sāka interesēties par meiteņu vainagu izgatavošanu. Tika noskaidrots, ka viena galvasrota maksā aptuveni 80–90 eiro. Pazīstot savas skolas skolotājus un skolēnus, kuri iesaistās visdažādākajās aktivitātēs, izzina Latviju, savu dzimto novadu, tā cilvēkus un vērtības, nolēmu, ka mēs to varam izdarīt paši, jo gan es, gan mājturības skolotāja Aina Vovere, mācoties Bērzgalē, izgatavojām savus tautastērpus. Zinājām, ka mums ir gan nepieciešamās zināšanas, gan prasmes, lai ar tām dalītos.

 

lasīt tālāk

Iniciatīvas "Latvijas skolas soma" foruma materiāli

Autors: IK informācija @ 29.12.2017.

7. decembrī, Rīgā norisinājās Latvijas valsts simtgades iniciatīvas Latvijas skolas soma forums „Par visu, kas Latviju padara par Latviju”. Forumā piedalījās novadu koordinatori, izglītības un kultūras nozaru profesionāļi, nevalstisko organizāciju pārstāvji un citi interesenti, lai pārrunātu iniciatīvas konceptuālo pamatu, saikni ar izglītības saturu un procesu, pilotprojektu ietvaros jau uzkrāto pieredzi. Semināra ietvaros ilglaicīgā līdzīgas programmas ieviešanas pieredzē dalījās kolēģi no Norvēģijas.

 

PREZENTĀCIJA Skolēnu kultūras izpratnes un izpausmes kompetences veicināšanas metodoloģija un pētniecība. Karine Oganisjana, Dr.paed., RTU profesore

lasīt tālāk

LATVIJAS VALSTS SIMTGADE. Pašu radīts un radāms stāsts

Autors: IK informācija @ 22.12.2017.

LATVIJAS VALSTS SIMTGADE. Pašu radīts un radāms stāsts
Foto: Iniciatīvas "Latvijas skolas soma" logo

„Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba,” tā 1911. gadā lugā Indulis un Ārija rakstīja Rainis. Šī atziņa veselu gadsimtu ir caurvijusi ar prieku un skumjām, iznīcību un atjaunotni, Latvijas valsts dibināšanu un valstiskās neatkarības atjaunošanu, tā kodolīgi ir paudusi mūsu valstsgribu, ticību saviem spēkiem un vēlmi būt brīviem.

lasīt tālāk

Ļauj sasniegt citkārt grūti sasniedzamus mērķus

Autors: Ilze Brinkmane, žurnāliste @ 22.12.2017.

Jelgavas novada pašvaldības izglītības pārvaldes galvenā speciāliste interešu izglītības jomā Ineta Freimane norāda, ka, šogad piedaloties pilotprojektā, cer iegūt vērtīgas atziņas par to, kas tieši novada bērniem irvisvairāk vajadzīgs, kāds aktivitāšu formāts vislabāk noder, lai papildinātu un mainītu mācību procesu, tādējādi tad,kad būs iespēja plānot katram skolēnam pieejamās norises pilnā apjomā, piešķirtos līdzekļus izlietotu pēc iespējas racionāli un jēgpilni.

lasīt tālāk

Pilotprojekts jau pavēris ceļu uz daudzveidīgu Latvijas izzināšanu un kultūras norišu atklāsmi

Autors: Ilze Brinkmane, žurnāliste @ 22.12.2017.

Pilotprojekts jau pavēris ceļu uz daudzveidīgu Latvijas izzināšanu un kultūras norišu atklāsmi
Foto: No Daugavpils 10. vidusskolas arhīva

Vairākas skolas jau 2016./2017. mācību gadā iesaistījās iniciatīvas Latvijas skolas soma pilotprojektā. Pieredze ir atšķirīga, jo idejas, ko dažādu vecumu skolēniem piedāvāt, bija pašu skolas pārstāvju izvēle.

lasīt tālāk

Cepuri nost, ka valsts ko tādu nodrošinās

Autors: Daiga Kļanska, laikraksta "Izglītība un Kultūra" galvenā redaktore @ 22.12.2017.

Aktieris Edgars Lipors kopā ar sievu horeogrāfi un režisori Liliju Liporu, mūziķi Goran Goru un dramaturgu un režisoru Edgaru Niklasonu ir radījuši izrādi lekciju Putni, kas ir paredzēta bērniem 6–12 gadu vecumā. Putni šogad ir saņēmuši Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu, lai izrādi varētu skatīties Latvijas skolas somas pilotprojektā izvēlēto novadu skolu bērni.

lasīt tālāk

Latvijas skolas soma

Autors: IK informācija @ 22.12.2017.

Latvijas skolas soma
Foto: Iniciatīvas "Latvijas skolas soma" logo

Mērķis: valsts garantētās izglītības iegūšanas laikā Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem nodrošināt iespēju klātienē izzināt Latvijas vērtības un spēcināt piederības izjūtu, piedzīvojot mākslas un kultūras notikumus, valstiskuma attīstības lieciniekus, dabas vērtības, inovācijas.

lasīt tālāk

Unikāla iespēja veidot dāvanu Latvijas jaunajai paaudzei

Autors: Dr. paed. Aija Tūna, Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja izglītības un jauniešu projektu vadītāja @ 22.12.2017.

Unikāla iespēja veidot dāvanu Latvijas jaunajai paaudzei
Foto: Publicitātes foto

Ejot uz Latvijas valsts simtgades svinībām, mūsu rokās ir unikāla iespēja veidot pašu kopīgi izauklētu dāvanu Latvijas jaunajai paaudzei, vairāk nekā 200 tūkstošiem skolēnu ik gadu visā Latvijā. Ar savas valsts un tās kultūras izzināšanu centrā Latvijas skolas soma ir iecerēta kā iespēja katram pašam nonākt pie apzinātas un jēgpilnas piederības izjūtas, kas dod pamatu un saknes, bet ļauj arī plesties spārniem, lai nestu sevi un Latviju pasaulē.

lasīt tālāk

Svarīgi nodrošināt iniciatīvas ilgtspēju

Autors: Dr. sc. admin. Ināra Dundure, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos @ 22.12.2017.

Svarīgi nodrošināt iniciatīvas ilgtspēju
Foto: Publicitātes foto

Par mācību procesu runājam daudzos un dažādos aspektos, bet par audzināšanas nozīmi cilvēka personības veidošanā runājam maz. Personība ir cilvēka psiholoģisko īpašību kopums, kas ietekmē viņa rīcību un uzvedību dažādās situācijās, savukārt personības veidošanos ietekmē ne tikai pats cilvēks, bet arī apkārtējā vide un citi cilvēki.Stabilākais, kas savieno cilvēku un laikmetu, ir morāle, un cilvēku rīcība visos laikos parāda, ka izvēle ir dota katram, ka katrā ir milzīgas neizmantotas iespējas, arī būt labākam.

lasīt tālāk

Papildu ieguvumi ārpus formālās izglītības

Autors: Guntars Catlaks, Valsts izglītības satura centra vadītājs @ 22.12.2017.

Papildu ieguvumi ārpus formālās izglītības
Foto: Publicitātes foto

Latvijas skolas soma savā principiālajā idejā piedāvā kultūrizglītībai papildu iespējas ārpus formālās izglītības procesa – apmeklēt teātrus, muzejus, iepazīt dažādu pieredzi, kuru nevar nodrošināt klasē, mācību grāmatā, digitālā vai citādā formātā. Tā ir ļoti precīza, konceptuāla kompetenču pieejas sastāvdaļa, ko, protams, bez šādasiniciatīvas ir grūti realizēt pašām skolām, ievērojot kontekstu, kas tām ir pieejams.

lasīt tālāk


Kontakti

Izdevniecības vadītāja: Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

E-pasts: info@izglitiba-kultura.lv

Izdevniecības galvenā redaktore: Vita Pļaviņa

Tālr. 29190557

E-pasts: redakcija@izglitiba-kultura.lv 

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra"

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

No 2019. gada augusta e-izdevumus izdod SIA "V-Media" (Reģ.nr. 4010336926) un SIA "Unigunde" (50003635891)