Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Izglītības reforma jāturpina pārdomāti

Autors: Andrejs Mūrnieks, biedrības „Latvijas Pedagogu dome” valdes priekšsēdētājs, LU vadībzinātņu doktors @ 26.10.2018

Izglītības reforma jāturpina pārdomāti
Foto: Andris Bērziņš

Pašlaik izglītības reformā iezīmējas jauns pavērsiens – valdībā iesniegts jauns Pamatizglītības standarta projekts, kas ir pilnveidots. Tajā vairs nav diskutablo formulējumu, uz kuriem norādīja Latvijas Pedagogu dome (LPD), un kas bija pretrunā ar Satversmi, Latvijas kultūras vērtībām un politiskajām reālijām.

 

 

 

 

 

 

Tomēr, lai to pieņemtu pašreizējā redakcijā, ieteicams atjaunot standartā vērtībizglītības dimensiju – kāda tā tika piedāvāta sākotnējā projekta variantā, kas tika publicēts apspriešanai (tas ietvēra 12 tikumu izvērsumu, kas atrodami arī „Ministru kabineta noteikumos par izglītojamo audzināšanas vadlīnijām”). Joprojām diskutabls ir princips, ko paredz standarta projekts – noteikt stundu skaitu mācību priekšmetos trijiem gadiem, nevis viena gada garumā. Tas rada bažas, ka, pārejot no skolas uz skolu, daži skolēni varētu kādu mācību priekšmetu vispār neapgūt.

Standarta projektā ir ļoti vispārīgi un nekonkrēti formulēti skolēnu sasniedzamie rezultāti. Atklāts ir jautājums – kā organizēt eksāmenu un pārbaudes darbu sistēmu, lai skolotāji un skolēni tiem būtu sagatavoti, kā nodrošināt to, ka pamatizglītībā skolēni visā Latvijā saņemtu līdzvērtīgu izglītību, apjēgtu, kurā virzienā viņiem ir spējas un intereses, un iegūtu izpratni par vērtībām, kas veicina saliedētību mūsu etniski un sociāli tik neviendabīgajā sabiedrībā. Tāpēc tik svarīga ir tikumiskā audzināšana un vērtībizglītība.

Svarīgi arī projekta iesniedzējiem vienoties ar skolotāju profesionālajām organizācijām par stundu skaita izmaiņām atsevišķos mācību priekšmetos, kas nav izdiskutētas un pamatotas, piemēram, riski literatūrā pazaudēt mācību stundas ieviešot jaunu un līdz galam neaprobētu mācību priekšmetu „Drāma”, palielinot sporta stundu skaitu, samazinot 6. klasē mūzikai vienu stundu u.tml..

Viss iepriekšteiktais nozīme, ka ļoti svarīgi ir, kāds būs nākamais izglītības un zinātnes ministrs un komanda, ko viņš/viņa veidos. Vai būs reformu pēctecība un vai visi diskutablie jautājumi tiks risināti, ņemot vērā profesionāļu ieteikumus un iebildumus? Vai tiks domāts par problēmu risinājumiem, kas neizbēgami radīsies, ieviešot jaunus skolēnu vērtēšanas kritērijus, stundu sadales principus un satura sasniedzamo rezultātu formulējumus?

Vai tiks akceptēta sākotnēji izskanējusī doma par to, ka izglītības nozares vadību varētu uzticēt Nacionālajai apvienībai „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, jo šis politiskais spēks vienmēr ir interesējies par izglītību, viņu pārstāvji ir bijuši klāt diskusijās par izglītības sistēmas reformām un attīstību. Partijai ir cienījami profesionāļi, piemēram, Ritvars Jansons, Ingūna Rībena, Raivis Dzintars. Būtu interesanti, ja kādas partijas vadītājs uzņemtos Izglītības un zinātnes ministrijas vadību, jo tas nozīmētu nedalītu partijas atbalstu ministram lēmumu pieņemšanā.

Arī Jaunajā Konservatīvajā partijā ir ļoti spējīga profesionāle Dagmāra Beitnere-Le Galla, kas ir antropoloģe un kultūras cilvēks, kurai ir ļoti plašs redzesloks, varētu būt ļoti atbilstoša ministres amatam.

Ir pareiza arī ideja par iekļaujošo izglītību, kas atspoguļota arī pamatizglītības standarta projektā, bet ir jāsaprot, ka tā nedrīkst būt tikai deklarēts princips, bet tās īstenošanai ir nepieciešami lieli ieguldījumi infrastruktūrā un cilvēkresursos.

Īstenojot satura jauno pieeju, jo īpaši skolās ar lielu skolēnu skaitu, būtu nepieciešami pedagoga palīgi, proti, 30 skolēnu klasē trīs palīgi, 20 skolēnu klasē – divi palīgi. Ja vēlamies pieiet formāli, uzrakstīt skaistus standartus un skatīties, kā tos nepilda, tad viss var palikt, kā ir. Taču, ja vēlamies, lai reforma, kurā ir daudz labu ieceru, tiktu ieviesta dzīvē, ir jārēķinās, ka būs nepieciešami papildu finanšu ieguldījumi.

Ministra amatu varētu arī uzticēt cilvēkam, kuram pašam ir bērni skolas vecumā, kurš pats reāli saskaras un izprot izglītības reformas problemātiku. Ministra amatam mazāk derētu pieredzējušie – tā saucamie „profesionālie politiķi”, kuri skaitās kompetenti  jebkurā virzienā, kur vien partija tos deleģē. Diez vai derētu arī zinātnieks, kurš tikai no teorētiskām pozīcijām skatās uz situāciju.

Katrā ziņā jaunajai valdībai jāatrod dialoga iespējas ar izglītības darbiniekiem un to organizācijām, jo bez pedagogu atbalsta – tikai ar spiedienu „no augšas” – nevienu reformu izglītībā īstenot neizdosies!

 

 

Komentāri:
anonīms

29.01.2019 4:57Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Ja mēs kā nācija, kā tauta gribam ilgtermiņā pastāvēt, izglītība ir noteicošā. Latvijas lielākā bagātība nav meži, bet gan cilvēka smadzenes. No šāda viedokļa izglītības sistēmai ir ne tikai mācīšanas un izglītošanas funkcija, bet izglītība ir arī ievērojami dzelžaināks priekšnosacījums nācijas pastāvēšanai.
Aldis Baumanis, biznesa augstskolas „Turība”rektors un valdes priekšsēdētājs


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Liekas, ka pulvera autoram visai grāmatai nav pieticis.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.