Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Skolas dibinātāja: Jāsaredz katras mazās skolas pievienotā vērtība

Autors: Valda Malceniece, Cēsu Jaunās skolas dibinātāja @ 06.11.2019.

Skolas dibinātāja: Jāsaredz katras mazās skolas pievienotā vērtība

Oktobra vidū plašsaziņas līdzekļus pāršalca ziņa, ka valsts budžetu pavadošajā likumprojektu paketē iekļauts likumprojekts, kas piešķir Ministru kabinetam tiesības noteikt minimāli pieļaujamo skolēnu skaitu arī pamatskolu klasēs un liegt darboties skolām ar nepietiekamu skolēnu skaitu. Skaidrojot šobrīd jau atcelto ieceri, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) atsaucās uz valdības rīcības plānu, kas paredz nodrošināt "kvalitatīva vispārējās izglītības iestāžu tīkla un izglītojamo telpiskās mobilitātes kompleksus risinājumus", tomēr realitātē šāds lēmums nozīmētu daudzu Latvijas skolu pastāvēšanas beigas - tostarp visas privātskolas, vecāku dibinātās skolas, kā arī virkni pašvaldību skolu.

lasīt tālāk

Pedagoģe: Pētnieciskie uzdevumi ir lielākais klupšanas akmens eksāmenos [1]

Autors: Inguna Granta, pedagoģe un Neatkarīgās izglītības biedrības biedre @ 21.10.2019.

Pedagoģe: Pētnieciskie uzdevumi ir lielākais klupšanas akmens eksāmenos

Šogad skolēnu matemātikas eksāmenu rezultāti sasnieguši sliktāko līmeni pēdējā desmitgadē. Vieni norāda uz kļūdām pedagogu darbā, citi apšauba bērnu spējas. Vēl citi norāda uz kraso atšķirību starp to, ko skolēni apgūst matemātikas mācību stundās un eksāmenu saturu. Pedagoģe un Neatkarīgās izglītības biedrības biedre Inguna Granta, paužot savu viedokli, norāda, ka patiesība ir kaut kur pa vidu. Viņa piebilst, ka diemžēl visas iesaistītās puses vēl nav sapratušas, cik būtiska problēma ir zemie eksāmenu rezultāti.

 

lasīt tālāk

Pedagoģe: Līderi nevar izcept kā pankūku

Autors: Elita Kalnbērza, Olaines 1. vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā @ 03.09.2019.

Pedagoģe: Līderi nevar izcept kā pankūku

Ir sācies jaunais mācību gads, kad mācības uzsākuši vairāk nekā 35 000 vidusskolēnu visā Latvijā. Daļai no viņiem šis būs pēdējais mācību gads skolā, kad būs jāizdara izvēle par profesijas izvēli. Olaines 1. vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā Elita Kalnbērza norāda, ka tikai neliela daļa jauniešu savu mērķi ir nosprauduši jau uzsākot mācības vidusskolā, jo pārsvarā skolēni šajā posmā vēl meklē sevi. Lai sekmētu izaugsmi, parādu ceļu uz panākumiem un veiksmīgas karjeras izveidi nākotnē, ir būtiski jau skolas laikā mudināt jauniešus piedalīties dažādos ārpusskolas projektos un pasākumos.

lasīt tālāk

Pirmsskolās Latvijā sāk īstenot pakāpeniskas pārmaiņas vispārējā izglītībā Latvijā

Autors: Inese Leitāne, projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” @ 03.09.2019.

Pirmsskolās Latvijā sāk īstenot pakāpeniskas pārmaiņas vispārējā izglītībā Latvijā

Līdz ar jauno mācību gadu Latvijā sākas pakāpeniskas un pēctecīgas pārmaiņas vispārējā izglītībā. 1. septembrī stājas spēkā pirmsskolas izglītības vadlīnijas, un pirmsskola kļūst par pirmo posmu vispārējā izglītībā, kurā sāk īstenot pilnveidoto saturu un pieeju. Nākamgad 2019./2020. mācību gadā –  pārmaiņas turpināsies pamatizglītībā un plānotas – arī vidusskolas posmā – attiecīgi 1., 4. , 7. un 10. klasē.

lasīt tālāk

Šā gada diplomētie skolotāji skaitļos un faktos

Autors: Ilze Brinkmane, e-laikraksts "Izglītība un Kultūra" @ 03.09.2019.

Šā gada diplomētie skolotāji skaitļos un faktos

Latvijas lielākajās augstskolās ir iespēja studēt profesionālajā bakalaura un maģistra studiju programmā, lai iegūtu kvalifikāciju skolotājs”. Aptaujājot Latvijas Universitāti (LU), Liepājas Universitāti (LiepU), Daugavpils Universitāti (DU) un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA), var secināt, ka šogad skolotāja diplomu kopumā ieguvuši 364 studējošie. Vislielākais absolventu skaits – 113 – bijis LiepU, seko LU – 104, DU – 99, bet RTA – 48. Laikraksts vēlējās noskaidrot, kāda ir tendence, vai absolventu izvēlētā darbavieta ir skola.

 

lasīt tālāk

Pētniece: Kurš rādīs diasporas izglītības ceļu jeb Quo vadis diasporas izglītība?

Autors: Ieva Reine, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece, ”Ziemeļvalstu diasporas izglītības un kultūras grupas” vadītāja @ 02.09.2019.

Pētniece: Kurš rādīs diasporas izglītības ceļu jeb Quo vadis diasporas izglītība?

Pēdējā laikā novērojama dažādu Latvijas valsts iestāžu visai haotiskā un nesaskaņotā pieeja diasporas un remigrantu izglītības jautājumiem, kas, līdz ar 2018. gadā pieņemto Diasporas likumu uzliek tām pienākumu veikt dažādas, ar likuma izpildi saistītas, darbības. ”Uz galviņām” sadalītā atbildība nevieš skaidrību par plānoto pasākumu koordināciju, kas veidotu vienotu, visiem saprotamu nākotnes stratēģiju, neraugoties uz nesen darbu uzsākušās Diasporas konsultatīvās padomes daudzveidīgo sastāvu, tajā iekļaujot gan izglītības politikas veidotājus, gan izpildītājus.

lasīt tālāk

Skolas direktore: Vai reitingi ir svarīgāki par bērniem?

Autors: IK informācija @ 06.08.2019.

Skolas direktore: Vai reitingi ir svarīgāki par bērniem?
Foto: Publicitātes foto

Nesen publicēti reitinga rezultāti, kas nosaka labākos skolu kolektīvus pēc to skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu Valsts un atklātajās olimpiādēs, skolēnu valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē un valsts mēroga konkursos. Papildus tam pastāv arī skolu topi, kuros par pamatu tiek ņemti centralizēto eksāmenu rezultāti (audzēkņu iegūtais vidējais vērtējums). Komentējot dažādus reitingus un to ietekmi uz skolēniem, privātās vidusskolas “Patnis” direktore Agnese Pūtele norāda, ka reitingi var maldināt sabiedrību un skolas kvalitāte ir rādītājs, kas jāskata kompleksi.

 

lasīt tālāk

Trīs aktuālie darbi: jaunais izglītības saturs, finansējums pedagogu algām un zinātnei [1]

Autors: Daiga Kļanska @ 24.01.2019.

Trīs aktuālie darbi: jaunais izglītības saturs, finansējums pedagogu algām un zinātnei
Foto: Ieva Ābele, Saeimas administrācija

 

23. janvārī Saeima apstiprināja Krišjāņa Kariņa („Jaunā Vienotība”) valdību, kurā izglītības un zinātnes ministres amats uzticēts Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) profesorei, filoloģei, Jaunās konservatīvās partijas (JKP) biedrei Ilgai Šuplinskai. Intervijā laikrakstam „Izglītība un Kultūra” viņa stāsta par jaunās valdības plānotajiem darbiem izglītības un zinātnes nozarē.

 

 

lasīt tālāk

Izglītības reforma jāturpina pārdomāti [1]

Autors: Andrejs Mūrnieks, biedrības „Latvijas Pedagogu dome” valdes priekšsēdētājs, LU vadībzinātņu doktors @ 26.10.2018.

Izglītības reforma jāturpina pārdomāti
Foto: Andris Bērziņš

Pašlaik izglītības reformā iezīmējas jauns pavērsiens – valdībā iesniegts jauns Pamatizglītības standarta projekts, kas ir pilnveidots. Tajā vairs nav diskutablo formulējumu, uz kuriem norādīja Latvijas Pedagogu dome (LPD), un kas bija pretrunā ar Satversmi, Latvijas kultūras vērtībām un politiskajām reālijām.

 

 

 

 

 

 

lasīt tālāk

Literatūras stundu skaita samazināšana apdraud nācijai būtisku vērtību iedzīvināšanu [1]

Autors: Autoru kolektīvs* @ 24.10.2018.

 

Vispārīgie jautājumi

Iepazīstot projekta „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” satura īstenošanas mērķus un uzdevumus, iekļaujamās vērtības, caurviju prasmes, jāsecina, ka konceptuālā nostādne ir vērtējama pozitīvi metodisko nostādņu ziņā, bet atsevišķi satura aspekti latviešu valodā, literatūrā un drāmā ir gan no mācību satura, gan apguves laika plānojuma diskutabli. Atbalstāma ir formatīvās vērtēšanas īpatsvara palielināšana un skolotāju sadarbība, kā arī valsts pārbaudes darba noteikšana 9. klasē. Daļa kolēģu lietpratības attīstīšanas elementus jau sistēmiski mācību procesā izmanto, citi vēl mācās to darīt. Pozitīvi ir vērtējamas arī konkrētas skolēna darbības – lasa, nosaka, salīdzina, raksturo, pamato, vērtē, analizē u. c. – standarta sasniedzamo rezultātu formulējumos, taču skolotāji gaida praktiskus metodiskos paraugus. Viņus gandarī semināros gūtais apliecinājums, ka praksē iepriekš nosauktais jau tiek īstenots, un viņi ir priecīgi par jaunām metodiskām ierosmēm. Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācija (LVLSA) atbalsta projekta domu, ka visās, arī mazākumtautību, skolās literatūrai ir vienāds stundu skaits.

 

lasīt tālāk


Kontakti

Izdevniecības vadītāja: Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

E-pasts: info@izglitiba-kultura.lv

Izdevniecības galvenā redaktore: Vita Pļaviņa

Tālr. 29190557

E-pasts: redakcija@izglitiba-kultura.lv 

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra"

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

No 2019. gada augusta e-izdevumus izdod SIA "V-Media" (Reģ.nr. 4010336926) un SIA "Unigunde" (50003635891)