Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Pedagoģe: Līderi nevar izcept kā pankūku

Autors: Elita Kalnbērza, Olaines 1. vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā @ 03.09.2019.

Pedagoģe: Līderi nevar izcept kā pankūku

Ir sācies jaunais mācību gads, kad mācības uzsākuši vairāk nekā 35 000 vidusskolēnu visā Latvijā. Daļai no viņiem šis būs pēdējais mācību gads skolā, kad būs jāizdara izvēle par profesijas izvēli. Olaines 1. vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā Elita Kalnbērza norāda, ka tikai neliela daļa jauniešu savu mērķi ir nosprauduši jau uzsākot mācības vidusskolā, jo pārsvarā skolēni šajā posmā vēl meklē sevi. Lai sekmētu izaugsmi, parādu ceļu uz panākumiem un veiksmīgas karjeras izveidi nākotnē, ir būtiski jau skolas laikā mudināt jauniešus piedalīties dažādos ārpusskolas projektos un pasākumos.

lasīt tālāk

Pirmsskolās Latvijā sāk īstenot pakāpeniskas pārmaiņas vispārējā izglītībā Latvijā

Autors: Inese Leitāne, projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” @ 03.09.2019.

Pirmsskolās Latvijā sāk īstenot pakāpeniskas pārmaiņas vispārējā izglītībā Latvijā

Līdz ar jauno mācību gadu Latvijā sākas pakāpeniskas un pēctecīgas pārmaiņas vispārējā izglītībā. 1. septembrī stājas spēkā pirmsskolas izglītības vadlīnijas, un pirmsskola kļūst par pirmo posmu vispārējā izglītībā, kurā sāk īstenot pilnveidoto saturu un pieeju. Nākamgad 2019./2020. mācību gadā –  pārmaiņas turpināsies pamatizglītībā un plānotas – arī vidusskolas posmā – attiecīgi 1., 4. , 7. un 10. klasē.

lasīt tālāk

Šā gada diplomētie skolotāji skaitļos un faktos

Autors: Ilze Brinkmane, e-laikraksts "Izglītība un Kultūra" @ 03.09.2019.

Šā gada diplomētie skolotāji skaitļos un faktos

Latvijas lielākajās augstskolās ir iespēja studēt profesionālajā bakalaura un maģistra studiju programmā, lai iegūtu kvalifikāciju skolotājs”. Aptaujājot Latvijas Universitāti (LU), Liepājas Universitāti (LiepU), Daugavpils Universitāti (DU) un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA), var secināt, ka šogad skolotāja diplomu kopumā ieguvuši 364 studējošie. Vislielākais absolventu skaits – 113 – bijis LiepU, seko LU – 104, DU – 99, bet RTA – 48. Laikraksts vēlējās noskaidrot, kāda ir tendence, vai absolventu izvēlētā darbavieta ir skola.

 

lasīt tālāk

Pētniece: Kurš rādīs diasporas izglītības ceļu jeb Quo vadis diasporas izglītība?

Autors: Ieva Reine, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece, ”Ziemeļvalstu diasporas izglītības un kultūras grupas” vadītāja @ 02.09.2019.

Pētniece: Kurš rādīs diasporas izglītības ceļu jeb Quo vadis diasporas izglītība?

Pēdējā laikā novērojama dažādu Latvijas valsts iestāžu visai haotiskā un nesaskaņotā pieeja diasporas un remigrantu izglītības jautājumiem, kas, līdz ar 2018. gadā pieņemto Diasporas likumu uzliek tām pienākumu veikt dažādas, ar likuma izpildi saistītas, darbības. ”Uz galviņām” sadalītā atbildība nevieš skaidrību par plānoto pasākumu koordināciju, kas veidotu vienotu, visiem saprotamu nākotnes stratēģiju, neraugoties uz nesen darbu uzsākušās Diasporas konsultatīvās padomes daudzveidīgo sastāvu, tajā iekļaujot gan izglītības politikas veidotājus, gan izpildītājus.

lasīt tālāk

Skolas direktore: Vai reitingi ir svarīgāki par bērniem?

Autors: IK informācija @ 06.08.2019.

Skolas direktore: Vai reitingi ir svarīgāki par bērniem?
Foto: Publicitātes foto

Nesen publicēti reitinga rezultāti, kas nosaka labākos skolu kolektīvus pēc to skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu Valsts un atklātajās olimpiādēs, skolēnu valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē un valsts mēroga konkursos. Papildus tam pastāv arī skolu topi, kuros par pamatu tiek ņemti centralizēto eksāmenu rezultāti (audzēkņu iegūtais vidējais vērtējums). Komentējot dažādus reitingus un to ietekmi uz skolēniem, privātās vidusskolas “Patnis” direktore Agnese Pūtele norāda, ka reitingi var maldināt sabiedrību un skolas kvalitāte ir rādītājs, kas jāskata kompleksi.

 

lasīt tālāk

Trīs aktuālie darbi: jaunais izglītības saturs, finansējums pedagogu algām un zinātnei [1]

Autors: Daiga Kļanska @ 24.01.2019.

Trīs aktuālie darbi: jaunais izglītības saturs, finansējums pedagogu algām un zinātnei
Foto: Ieva Ābele, Saeimas administrācija

 

23. janvārī Saeima apstiprināja Krišjāņa Kariņa („Jaunā Vienotība”) valdību, kurā izglītības un zinātnes ministres amats uzticēts Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) profesorei, filoloģei, Jaunās konservatīvās partijas (JKP) biedrei Ilgai Šuplinskai. Intervijā laikrakstam „Izglītība un Kultūra” viņa stāsta par jaunās valdības plānotajiem darbiem izglītības un zinātnes nozarē.

 

 

lasīt tālāk

Izglītības reforma jāturpina pārdomāti [1]

Autors: Andrejs Mūrnieks, biedrības „Latvijas Pedagogu dome” valdes priekšsēdētājs, LU vadībzinātņu doktors @ 26.10.2018.

Izglītības reforma jāturpina pārdomāti
Foto: Andris Bērziņš

Pašlaik izglītības reformā iezīmējas jauns pavērsiens – valdībā iesniegts jauns Pamatizglītības standarta projekts, kas ir pilnveidots. Tajā vairs nav diskutablo formulējumu, uz kuriem norādīja Latvijas Pedagogu dome (LPD), un kas bija pretrunā ar Satversmi, Latvijas kultūras vērtībām un politiskajām reālijām.

 

 

 

 

 

 

lasīt tālāk

Literatūras stundu skaita samazināšana apdraud nācijai būtisku vērtību iedzīvināšanu [1]

Autors: Autoru kolektīvs* @ 24.10.2018.

 

Vispārīgie jautājumi

Iepazīstot projekta „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” satura īstenošanas mērķus un uzdevumus, iekļaujamās vērtības, caurviju prasmes, jāsecina, ka konceptuālā nostādne ir vērtējama pozitīvi metodisko nostādņu ziņā, bet atsevišķi satura aspekti latviešu valodā, literatūrā un drāmā ir gan no mācību satura, gan apguves laika plānojuma diskutabli. Atbalstāma ir formatīvās vērtēšanas īpatsvara palielināšana un skolotāju sadarbība, kā arī valsts pārbaudes darba noteikšana 9. klasē. Daļa kolēģu lietpratības attīstīšanas elementus jau sistēmiski mācību procesā izmanto, citi vēl mācās to darīt. Pozitīvi ir vērtējamas arī konkrētas skolēna darbības – lasa, nosaka, salīdzina, raksturo, pamato, vērtē, analizē u. c. – standarta sasniedzamo rezultātu formulējumos, taču skolotāji gaida praktiskus metodiskos paraugus. Viņus gandarī semināros gūtais apliecinājums, ka praksē iepriekš nosauktais jau tiek īstenots, un viņi ir priecīgi par jaunām metodiskām ierosmēm. Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācija (LVLSA) atbalsta projekta domu, ka visās, arī mazākumtautību, skolās literatūrai ir vienāds stundu skaits.

 

lasīt tālāk

Dokuments ir vāji sagatavots un būtu nekavējoties pārrunājams un pārstrādājams [1]

Autors: Viesturs Vēzis, Latvijas Informātikas skolotāju asociācijas (LISA) valdes priekšsēdētājs @ 24.10.2018.

Dokuments ir vāji sagatavots un būtu nekavējoties pārrunājams un pārstrādājams
Foto: Andris Bērziņš

Pamatizglītības standartā projektā un programmā daudzi no būtiskajiem ieteikumiem, kuri bija darīti zināmi jau to izstrādes apspriešanas laikā, joprojām nav respektēti. „Piemēram, varu izveidot uzdevumu, domājot, ka tas atbilst kādam no punktiem, bet otrs cilvēks, kas to pilda, tikpat labi var iebilst, ka to punktu tur nesaskata. Apgalvojumi ir dažādi interpretējami. Nupat, oktobrī, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē deputāte Ingūna Rībena izteica nopietnu pārmetumu IZM un VISC, kāpēc izglītības standarti kārtējo reizi tiek nesti uz Saeimu saskaņot, ja neviens no iepriekšējiem ieteikumiem nav ievērots un tiek pausts tikai viens viedoklis. Viņas teiktajam varu pilnīgi piekrist un cerēt, ka ierēdņi tomēr sāks domāt.

 

lasīt tālāk

Dokuments sagatavots lielā steigā un ne īpaši pamatīgi un rūpīgi

Autors: Mihails Gorskis, Dr. chem., Daugavpils Universitātes pasniedzējs, Iecavas vidusskolas ķīmijas skolotājs @ 24.10.2018.

Dokuments sagatavots lielā steigā un ne īpaši pamatīgi un rūpīgi
Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Preses centrs

Līdzās reliģijai un medicīnai izglītība ir viena no galvenajām jomām, no kuras stāvokļa lielā mērā ir atkarīga sabiedrības pastāvēšana. Sabiedrībai attīstoties, neizbēgami mainās arī priekšstats par to, kādai ir jābūt laikmetam atbilstīgai pieejai nākamo cilvēku paaudžu izglītošanā. Tradicionāli tā ir viena no konservatīvākajām jomām, ar lielu inerci, jo skar burtiski katru cilvēku, un katram par to ir savi uzskati un pieradumi – lielai sabiedrības daļai diezgan stabili, jo balstās uz iepriekšējo paaudžu iegūtajām zināšanām un uzkrāto gudrību.

 

lasīt tālāk


Kontakti

Izdevniecības vadītāja: Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

E-pasts: info@izglitiba-kultura.lv

Izdevniecības galvenā redaktore: Vita Pļaviņa

Tālr. 29190557

E-pasts: redakcija@izglitiba-kultura.lv 

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra"

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

No 2019. gada augusta e-izdevumus izdod SIA "V-Media" (Reģ.nr. 4010336926) un SIA "Unigunde" (50003635891)