Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

60 gadus sirds izglītībā

Autors: Vita Pļaviņa @ 02.02.2011

60 gadus sirds izglītībā
Foto: RJTC

Rīgas Jauno tehniķu centrs (RJTC) janvārī nosvinēja 60 gadu ilgu veiksmīgu pastāvēšanu. Direktore Ramona Šmitiņa atzīst, ka visus šos gadus centra veiksmes atslēga un stiprā puse ir pedagogi. Skolotāji, kas jauniešus ievirza tehniskās jaunrades, sporta un mākslas pasaulēs ir kā autoritātes jaunajai paaudzei, jo ar savu darbu, attieksmi pret audzēkņiem, savu patriotisko vērtīborientāciju, ir labs paraugs un jaunieši vēlas sasniegt to pašu, ko viņu pedagogi un vēl vairāk. „Mūsu skatījumā – interešu izglītība ir sirds izglītība, kas palīdz jaunietim veidoties par attīstītu un drošu personību, par izglītotu un vērtīborientētu Latvijas patriotu!”

Viss sākās ar tehniskās jaunrades programmu

RJTC, kas sākotnēji tika dēvēta par staciju, nevis centru tika dibināts 1951. gadā un savu darbību sāka ar četriem pulciņiem. Šodien to skaits pieaudzis līdz 32 un centrā pulcējas vairāk kā 1200 bērnu un jauniešu vecumā no trīs līdz 25 gadiem.

Tieši Tehniskās jaunrades programma ar jau pieminētajiem četriem pulciņiem bija tā, ar kuru aizsākās centra darbība. 60 gadu laikā programma ir izaugusi un pilnveidojusies gan saturiski, gan kvalitatīvi un kvantitatīvi. Pašlaik 17 pulciņos ir 54 audzēkņu grupas, kas apgūst lidmodelismu, kuģu, raķešu, pūķu modelismu, trases, un radiovadāmo automodelismu, tehniskās jaunrades modelēšanu un konstruēšanu, kā arī kartingu, minikāru, mazmoto, robotiku, video, datorgrafiku, lego un foto mākslu.

Darot darbu no sirds, neizpaliek arī panākumi. „Mūsu audzēkņi ir vienmēr vadībā un mājās pārbrauc ar kausiem,” lepojas direktore. „Tehniskās jaunrades programmas audzēkņi ar labiem rezultātiem piedalās gan Latvijas rīkotajās, gan Eiropas un plašāka mēroga sacensībās.” Tieši pulciņu vadītāji, kas paši ir bijušie centra audzēkņi neļauj apstāties attīstībā, jo paši uzsver – tas jau ir dzīvesveids!

Lidmodelisma pulciņa skolotājs V. Rošonoks, bijušais audzēknis, jau 40 gadus nodod savas zināšanas jaunajai paaudzei un pats ir 2010. gada Eiropas čempions lidmodelismā. Vairāk kā 45 gadus ar labiem panākumiem strādā minikāru pulciņa skolotājs J. Majors, kas arī ir centra audzēknis un šodien var dot labus padomus jaunajam minikāru pulciņa skolotājam D. Darģim. Savukārt mazmoto pulciņa vadītājs Kaspars Brigzne ar savu entuziasmu un aizrautību ir piesaistījis ne viena vien Bolderājas puiša un meiteņu uzmanību apgūt moto braukšanas iemaņas.

 

Baudot mākslu

Blakus tehniskajām interesēm vienmēr ir māksla, kas šķiet daudz dvēseliskāka un romantiskāka, bet tik pat radoša kā jebkura cita aizraušanās. Mākslas pasauli pārstāv deviņi pulciņi, kur 27 grupās audzēkņi var pilnveidoties skaņu studijā, vizuālajā mākslā, rotaļu un laikmetīgās dejas nodarbībās, floristikā, pērļošanā, keramikā, papīra plastikas un aksesuāru pasaules nodarbībās. Pedagogi ar audzēkņiem savus darinājumus un spējas pauž aktīvi piedaloties dažādās izstādēs, konkursos, skatēs, koncertos. X Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos mazie dejotāji skolotājas S.Eņģeles vadībā priecēja skatītājus Vērmanes dārza koncertā. Nereti arī pašiem uzņemoties iniciatīvu, tiek organizēti dažādi pasākumi un darinātas īpašas balvas.

 

Pirmā sieviešu lakrosa komanda Latvijā

Visjaunākais centra darbības virziens ir sporta programma. Tajā darbojas seši pulciņi. 13 grupās notiek lakross, interkross, florbols, vispusīga fiziskā sagatavotība, dambrete, šahs un galda hokejs. Lai šī arī pati jaunākā programma, tomēr ļoti darbīga un veiksmīga. Piemēram, 2009. gadā skolotāja D.Baha vadībā tika izveidota pirmā sieviešu lakrosa komanda Latvijā un jau 2010. gada vasarā Gēteborgas turnīrā iegūta 2.vieta starp Eiropas komandām ar ilggadēju trenēšanās stāžu.

 

Iespēja darīt labus darbus

Direktore pauž pārliecību, ka „ja vien interešu izglītībai tiek dota „zaļā gaisma”, tad drošība, ka uz ielām būs mazāk mazgadīgu noziedznieku un narkomānu, ir daudz lielāka”. „Interešu izglītība rūpējas par to, lai mūsu sabiedrībā būtu vairāk gudri nodarbinātu bērnu un jauniešu laikā, kad viņu ģimenes locekļi, vecāki nevelta pietiekošu uzmanību savām attiecībām. Mūsu centrā var sastapt bērnus, kuri te atnāk pēc skolas un interesanti pavada laiku, kaut vai gatavo nākamās dienas mājasdarbus. Ir bērni, kas te ir līdz durvju slēgšanas mirklim un tikai tad dodas mājup. Tas nozīmē, ka darām sabiedrībai ļoti vajadzīgu darbu – rūpējamies par jauno paaudzi!”

28 profesionāli, sirdsgudri un jaunām idejām bagāti pedagogi, kas mīl savu darbu un nodod mīlestību pulciņu audzēkņiem, nemitīgi papildina zināšanas semināros, kursos, Eiropas sociālā fonda projektos un arī paši vada seminārus un kursus citiem pedagogiem. Pilnveidojoties pašiem, arī apkārtējā vide kļūst atvērtāka, drošāka un labvēlīgāka visiem interesentiem, kas ienāk centrā. „Mēs apmierinām personas individuālās izglītības vajadzības un vēlmju īstenošanu neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības. Ir svarīgi, lai jaunietis justos saprasts. Tāpēc mēs attīstām ne tikai bērnu un jauniešu spējas, talantus, bet nodrošinām ievirzi karjeras izvēlē, sekmējam pilsoniskās un nacionālās identitātes attīstīšanu. Skolotāji vada nodarbības gan latviešu, gan krievu valodā, gan bilingvāli – tā, lai jaunietis justos saprasts, lai vēlētos palikt mūsu mājās un neizietu uz „ielas”.”

Ar sava veida misiju centra darbinieki un vadība uzņemas rūpes par saviem audzēkņiem. Lai arī ir gandarījums par audzēkņu rezultātiem, gandarījums ir arī mirkļos, kad uz centru atnāk bērni, kam pagaidām neko īpašu negribas, nekas īpašs nepadodas... Direktore atkal un atkal uzsver – „Toties viņi ir drošībā. Viņiem ir iespēja darīt labus darbus!!”.

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Varam tad, ja gribam; ne tad, ja kāds liek vai grib mūsu vietā.
Aija Tūna, izglītības eksperte


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgars šajā darbā ir izveidots kā aizmāršības tēls. Bet Kristīne kā idioloģiska persona, kam sliktas īpašības praktiski nav novērojamas.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.