Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Valdība atbalsta LPS ierosinājumu internātskolu pedagogiem atlaišanas pabalstu izmaksāt 100 % apmērā

Autors: IK informācija @ 28.08.2018

28. augustā Ministru kabineta (MK) sēdē valdība, skatot rīkojuma projektu „Par finansējuma sadalījumu pašvaldībām – atlaišanas pabalstu nodrošināšanai pedagogiem internātskolu likvidācijas un reorganizācijas gadījumā”, atbalstīja Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) ierosinājumu atlaišanas pabalstu internātskolu pedagogiem, kas zaudē darbu izglītības iestāžu likvidācijas un reorganizācijas gadījumā, izmaksāt 100 procentu apmērā. Aglonas novada pašvaldībai Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) līdz 31. augustam pārskaitīs 17 318 eiro, Alūksnes novada pašvaldībai – 25 121 eiro, Mālpils novada pašvaldībai – 22 003 eiro, Salas novada pašvaldībai – 29 058 eiro, Vaiņodes novada pašvaldībai – 19 377 eiro. 

„Šis jautājums bija iekļauts jau 2017. gada 5. oktobra MK un LPS vienošanās un domstarpību protokolā, vienošanās sadaļā. Vienošanās nozīmē, ka pašvaldības 2018. gadā tām piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir tiesīgas izmantot atlaišanas pabalstu izmaksai pedagogiem, kas zaudē darbu izglītības iestāžu likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā, ja reorganizācija vai likvidācija ir pabeigta ne vēlāk kā līdz 2018. gada 31. augustam. Šis punkts tika iekļauts arī likumā „Par valsts budžetu 2018. gadam”,” skaidro LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

LPS un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) ikgadējās sarunās, kas norisinājās šī gada 9. augustā, LPS arī norādīja, ka nepiekrīt piedāvātajiem atlaišanas pabalstu kompensēšanas kritērijiem, kas paredz atlaišanas pabalstus izmaksu aprēķinā iekļaut tikai 50 procentu apmērā no izmaksājamās summas un kas paredz atlaišanas pabalstus izmaksu aprēķinā iekļaut tikai tiem pedagogiem, kuri internātskolu likvidācijas un reorganizācijas rezultātā darba tiesiskās attiecības neturpina nevienā izglītības iestādē, kas ir pretrunā arī ar Latvijas Darba likuma 112. pantu, uz ko šodien atkārtoti norādīja LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundure.

Sarunās izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis izteica atbalstu LPS priekšlikumam un šodien to uzsvēra arī MK sēdes laikā, piebilstot, ka mērķdotācijas internātskolu uzturēšanas izdevumu daļējai segšanai novirzītas 300 000 eiro apmērā, kas ir pietiekoši, lai papildus nepieciešamo finansējumu pašvaldībām pedagogu atlaišanas pabalstu izmaksai internātskolu likvidācijas un reorganizācijas gadījumā nodrošinātu 100 procentu apmērā.

Plašāk par LPS un IZM ikgadējām sarunām: http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4226-lps-un-izglitibas-un-zinatnes-ministrijas-ikgadejas-sarunas.

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
18 nov

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Skolotājs ir profesionālis, kas palīdz radīt mācību programmu radošā, domājošā un aktīvā procesā, nevis tehniskais darbinieks, kas vienkārši pasniedz to, kas ir.
Deivids Frosts (David Frost), angļu žurnālists, rakstnieks un TV raidījumu vadītājs


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Laura bija stipra sieviete, tāpēc viņa savas jūtas apdzēsa pret kaimiņu vīrieti.

 

Kontakti

Laikraksts „Izglītība un Kultūra”

Laikraksta „Izglītība un Kultūra” elektroniskais pielikums „Pirmsskolas Izglītība”

Galvenā redaktore — Daiga Kļanska

daiga.klanska@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29808301

 

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.