Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Valdība atbalsta LPS ierosinājumu internātskolu pedagogiem atlaišanas pabalstu izmaksāt 100 % apmērā

Autors: IK informācija @ 28.08.2018

28. augustā Ministru kabineta (MK) sēdē valdība, skatot rīkojuma projektu „Par finansējuma sadalījumu pašvaldībām – atlaišanas pabalstu nodrošināšanai pedagogiem internātskolu likvidācijas un reorganizācijas gadījumā”, atbalstīja Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) ierosinājumu atlaišanas pabalstu internātskolu pedagogiem, kas zaudē darbu izglītības iestāžu likvidācijas un reorganizācijas gadījumā, izmaksāt 100 procentu apmērā. Aglonas novada pašvaldībai Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) līdz 31. augustam pārskaitīs 17 318 eiro, Alūksnes novada pašvaldībai – 25 121 eiro, Mālpils novada pašvaldībai – 22 003 eiro, Salas novada pašvaldībai – 29 058 eiro, Vaiņodes novada pašvaldībai – 19 377 eiro. 

„Šis jautājums bija iekļauts jau 2017. gada 5. oktobra MK un LPS vienošanās un domstarpību protokolā, vienošanās sadaļā. Vienošanās nozīmē, ka pašvaldības 2018. gadā tām piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir tiesīgas izmantot atlaišanas pabalstu izmaksai pedagogiem, kas zaudē darbu izglītības iestāžu likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā, ja reorganizācija vai likvidācija ir pabeigta ne vēlāk kā līdz 2018. gada 31. augustam. Šis punkts tika iekļauts arī likumā „Par valsts budžetu 2018. gadam”,” skaidro LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

LPS un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) ikgadējās sarunās, kas norisinājās šī gada 9. augustā, LPS arī norādīja, ka nepiekrīt piedāvātajiem atlaišanas pabalstu kompensēšanas kritērijiem, kas paredz atlaišanas pabalstus izmaksu aprēķinā iekļaut tikai 50 procentu apmērā no izmaksājamās summas un kas paredz atlaišanas pabalstus izmaksu aprēķinā iekļaut tikai tiem pedagogiem, kuri internātskolu likvidācijas un reorganizācijas rezultātā darba tiesiskās attiecības neturpina nevienā izglītības iestādē, kas ir pretrunā arī ar Latvijas Darba likuma 112. pantu, uz ko šodien atkārtoti norādīja LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundure.

Sarunās izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis izteica atbalstu LPS priekšlikumam un šodien to uzsvēra arī MK sēdes laikā, piebilstot, ka mērķdotācijas internātskolu uzturēšanas izdevumu daļējai segšanai novirzītas 300 000 eiro apmērā, kas ir pietiekoši, lai papildus nepieciešamo finansējumu pašvaldībām pedagogu atlaišanas pabalstu izmaksai internātskolu likvidācijas un reorganizācijas gadījumā nodrošinātu 100 procentu apmērā.

Plašāk par LPS un IZM ikgadējām sarunām: http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4226-lps-un-izglitibas-un-zinatnes-ministrijas-ikgadejas-sarunas.

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:Kontakti

Izdevniecības vadītāja: Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

E-pasts: info@izglitiba-kultura.lv

Izdevniecības galvenā redaktore: Vita Pļaviņa

Tālr. 29190557

E-pasts: redakcija@izglitiba-kultura.lv 

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra"

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

No 2019. gada augusta e-izdevumus izdod SIA "V-Media" (Reģ.nr. 4010336926) un SIA "Unigunde" (50003635891)