Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

RSU eksperti: skolotāji pakļauti paaugstinātam arodslimību riskam

Autors: IK informācija @ 28.06.2018

Noslēdzoties skolas gadam un skolotājiem dodoties vasaras atpūtā, svarīgi ir uzkrāt spēkus jaunajam darba cēlienam, kā arī apzināties, kādi specifiski veselības riski ir skolotāja profesijā un kā tos novērst. Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) 6. studiju gada studentes, topošās ārstes Anetes Gustas pētījumā par trokšņa ietekmi uz skolotāja balss funkciju secināts, ka gandrīz pusei aptaujāto skolotāju ir balss problēmas. Skolās ir pārsniegts rekomendētais trokšņa līmenis, kas izraisa balss pārpūli un sekmē balss funkciju traucējumu attīstību. Tāpat arī gaisa mitrums skolās ir nepietiekams, tādējādi negatīvi ietekmējot elpceļus, portālu „Izglītība un kultūra” informēja RSU mediju attiecību vadītāja Ieva Nora Gediņa.

„Skolotājiem sakarā ar balss noslogotību ir paaugstināts arodslimību risks,” norāda RSU Darba drošības un vides institūta direktors Ivars Vanadziņš. „Diemžēl skolu vide daudzos gadījumos apdraud gan skolotāju, gan izglītojamo veselību. Ne tikai augsts trokšņa līmenis un nepiemērots mikroklimats ir samērā bieži novērojama problēma, bet arī ergonomiska rakstura problēmas un nepietiekamas gaisa apmaiņas izraisīts oglekļa dioksīda līmenis, kas traucē pilnvērtīgi mācīties. Bieži skolotāji cieš arī no dažādām muskuļu-skeleta slimībām, kas saistīts ar ilgstošu stāvēšanu vai sēdēšanu, kā arī nepiemērotu un neergonomisku mēbeļu izmantošanu. Pašlaik norit darbs pie Veselības ministrijas un Pasaules Veselības organizācijas vadlīniju izstrādes skolu vides uzlabošanai. Diemžēl bieži vien netiek ievērotas arī esošās prasības attiecībā uz telpu ventilāciju un publisko ēku akustiku, tādējādi vēl vairāk apdraudot skolotāju veselību,” uzsver I. Vanadziņš.

Lai izpētītu, kāda ir situācija Latvijas skolās, RSU medicīnas studente A. Gusta veica pētījumu Trokšņa ekspozīcijas ietekme uz balss funkciju skolotāju vidū”, aptaujājot 235 pamatskolas un vidusskolas skolotājus no visas Latvijas, kā arī veicot trokšņa līmeņa, gaisa temperatūras un relatīvā mitruma mērījumus sešās skolās.

Latvijas skolām nav izstrādātas kopējas vadlīnijas, noteikumi vai rekomendācijas, kāds ir pieļaujamais trokšņa līmenis un gaisa mikroklimatiskie parametri mācību iestādēs, tāpēc ir iespējams atsaukties tikai uz ārzemju vadlīnijām un pētījumiem.

Pētījumā secināts, ka gandrīz pusei (46,8 %) aptaujāto skolotāju ir balss problēmas. Veicot trokšņa mērījumus mācību iestādēs, vidējais trokšņa līmenis bija gandrīz 70 decibeli, bet maksimālais trokšņa līmenis pārsniedza 80 decibelus, kas ir krietni vairāk par rekomendējamo līmeni (40 – 50 decibeli). Tas liek secināt, ka ilgtermiņā skolotājiem pastāv nopietni riski attīstīties gan balss traucējumiem, gan arī citām ar veselību saistītām problēmām. Pētījuma rezultāti arī liecina, ka pastāv statistiski nozīmīga sakarība starp skolotāju vecumu un balss traucējumiem, proti, pieaugot vecumam, palielinās balss traucējumu risks.

 

Veiktie mērījumi mācību telpās rādīja, ka temperatūra pēc Eiropas vadlīnijām vērtējama kā atbilstoša (20,5°C – 24,8°C), savukārt gaisa relatīvais mitruma līmenis mācību telpās bija neatbilstošs (24 % - 58 %), jo rekomendējamais gaisa mitrums skolās ir no 30 līdz 50 %.

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Izglītība un kultūra veido ciešu savstarpēju saikni. Ja nav kultūras, ko turpināt, attīstīt, nav nepieciešama izglītība, un otrādi.
Gunta Siliņa – Jasjukeviča, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas docente un Aīda Rancāne Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Viņi abi iemīlējās apavu veikalā jau no pirmā acu uzmetiena.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.