Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Prezentēs ziņojumu „Izglītība īsumā: OECD rādītāji”

Autors: IK informācija @ 12.09.2017

Šodien, 12. septembrī, plkst. 12.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas „Draugu telpā” (1. stāvā) notiks Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organisation for Economic Co-operation and Development(OECD) ikgadējā izglītības pārskata „Education at a Glance 2017” atvēršanas pasākums.

Pasākumā piedalīsies Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāres vietniece – Izglītības departamenta direktore Evija Papule, Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks un OECD Izglītības un prasmju direktorāta eksperte Kamila de Moraesa (Camila de Moraes), kas Latvijas izglītības datu izlasi prezentēs starptautiskā salīdzinājumā.

 

Ziņojums „Izglītība īsumā: OECD rādītāji” („Education at a GlanceOECD Indicators”) ir datos balstītas informācijas avots par izglītību visā pasaulē. Ziņojumā apskatīta situācija 35 OECD dalībvalstīs un organizācijas partnervalstīs. Balstoties uz vairāk kā 125 diagrammām un 145 tabulām, kas iekļautas ziņojumā, un uz vēl vairāk datiem, kas pieejami OECD izglītības datubāzē, ziņojums sniedz galveno informāciju par:

o   izglītības iestāžu darbības rādītājiem;

o   ekonomiskajiem un nodarbinātības ieguvumiem no izglītības starptautiskā salīdzinājumā;

o   finanšu un cilvēkresursiem, kas investēti izglītībā;

o   pieejamību, līdzdalības rādītājiem un tālākvirzību izglītībā;

o   mācību vidi un skolu organizāciju.

 

2017. gada ziņojums piedāvā jaunu skatījumu uz studiju jomām,  izpētot studentu skaita attīstības tendences vidējā un augstākajā izglītībā, studentu mobilitāti, un ar darba tirgu saistītos ieguvumus tiem, kas savu kvalifikāciju ieguvuši dažādās studiju jomās. Pirmo reizi ziņojumā iekļauta atsevišķa nodaļa, kas veltīta ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem izglītībā, sniedzot vērtējumu par OECD dalībvalstu un partnervalstu progresu šo mērķu sasniegšanā. Visbeidzot, ziņojumu papildina divi jauni indikatori, kas analizē dažus izglītības līdzdalības un tālākvirzības aspektus: indikators par absolventu proporciju vidējā izglītībā un indikators par uzņemšanas nosacījumiem augstākajā izglītībā.

Pasākumu varēs skatīties videotiešraidē Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā.

Pasākums notiek Eiropas Sociālā fonda projektā 8.3.6.1./16/I/001 „Dalība starptautiskos izglītības pētījumos”.

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Vajag skolā mieru, cilvēciskumu un jēgpilnu darbību, ne formās tērptu izglītojamo dresūru un iemācīto triku atrādīšanu visu veidu sacensībās no erudītu līdz sporta spēlēm.
Aija Tūna, izglītības eksperte


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Viņi abi iemīlējās apavu veikalā jau no pirmā acu uzmetiena.

 

Kontakti

Laikraksts „Izglītība un Kultūra”

Laikraksta „Izglītība un Kultūra” elektroniskais pielikums „Pirmsskolas Izglītība”

Galvenā redaktore — Daiga Kļanska

daiga.klanska@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29808301

 

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.