Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Pašvaldībām ir tiesības noteikt lielāku pedagogu darba algas likmi

Autors: IZM informācija @ 19.01.2010

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) atgādina, ka Ministru kabineta noteikumos "Pedagogu darba samaksas noteikumi" ir noteikta pedagoga zemākā darba algas likme, tāpēc, ja pašvaldībām ir līdzekļi, kurus bija plānots novirzīt kvalitātes piemaksām, kas 2010. un 2011.gadā nav atļauts, tos ar atbilstošu pašvaldības normatīvo dokumentu ir iespējams izmantot, nosakot pedagogiem nevis zemāko, bet lielāku darba algas likmi, starpību, kas rodas no pašvaldību noteiktās un MK noteikumos noteiktās zemākās likmes, sedzot no pašvaldību budžeta līdzekļiem.

IZM jau iepriekš informējusi, ka 2010.gada 1.janvārī ir stājušies spēkā grozījumi Izglītības likumā, un pārejas noteikumu 25.punkts nosaka, ka 2010. un 2011.gadā valsts un pašvaldību dibināto izglītības iestāžu pedagogiem nemaksā prēmijas un naudas balvas, neveic viņu materiālo stimulēšanu. Analoga norma iekļauta arī Vispārējās izglītības likuma pārejas noteikumu 13.punktā.

Valsts budžeta finansējums 2010.gada janvāra pedagogu algām visām pašvaldībām IZM pārskaitījusi savlaicīgi - janvāra pirmajā nedēļā, turklāt visas pašvaldības arī informētas par finansējuma apjomu līdz 2010.gada 31.augustam, kas ļauj izglītības iestādēm plānot finansējuma sadalījumu un apmēru, kā arī par to informēt pedagogus.

2009.gada decembrī Saeima apstiprināja likumu "Par valsts budžetu 2010.gadam", saskaņā ar kuru valsts budžeta mērķdotācija pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām palielināta par 36 %, salīdzinot ar 2009.gada septembri - decembri. Tas ļauj pilnveidot atalgojuma iespējas un pedagogiem atkal no valsts budžeta līdzekļiem apmaksāt papildus stundu vadīšanai veiktos pienākumus - gatavošanos nodarbībām, rakstu darbu labošanu, individuālo darbu ar skolēniem un klases audzināšanu.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai" katra pašvaldība piešķirto finansējumu sadala izglītības iestādēm pēc katras pašvaldības izstrādātās kārtības un kritērijiem.

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:Kontakti

Izdevniecības vadītāja: Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

E-pasts: info@izglitiba-kultura.lv

Izdevniecības galvenā redaktore: Vita Pļaviņa

Tālr. 29190557

E-pasts: redakcija@izglitiba-kultura.lv 

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra"

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

No 2019. gada augusta e-izdevumus izdod SIA "V-Media" (Reģ.nr. 4010336926) un SIA "Unigunde" (50003635891)