Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

No valsts budžeta līdzekļiem studiju kredītu dzēsīs 121 izglītības jomā nodarbinātajam, studējošā kredītu – 70 izglītības jomā nodarbinātajiem

Autors: IK informācija @ 08.08.2017

2017. gada 8. augustā valdība apstiprināja profesiju sarakstu un speciālistu skaitu, kuriem no valsts budžeta līdzekļiem uzsāks dzēst studiju un studējošā kredītu. 2017. gada budžetā šim mērķim paredzēti 2 398 212 eiro, kas ļauj uzsākt kredīta dzēšanu 406 studiju kredīta un 200 studējošā kredīta ņēmējiem.

No valsts budžeta līdzekļiem 2017. gadā studiju kredītu dzēsīs 98 izglītības jomā nodarbinātajiem – skolotājiem, speciālajiem pedagogiem, logopēdiem, sociālajiem pedagogiem, izglītības psihologiem, metodiķiem, izglītības iestādes vadītājiem (direktoriem), izglītības iestādes vadītāju (direktoru) vietniekiem, izglītības iestādes bibliotekāriem, kā arī 23 valsts dibinātajās augstākās izglītības iestādēs un valsts vai publiskas personas dibinātajos zinātniskajos institūtos nodarbinātajiem – asistentiem, lektoriem (vieslektoriem), docentiem, pasniedzējiem, metodiķiem, direktoriem un direktoru vietniekiem, vadītājiem un vadītāju vietniekiem, laborantiem, laboratoriju vadītājiem, pētniekiem, inženieriem, tehniķiem, analītiķiem, projektu vadītājiem, projekta vadītāja asistentiem, administratoriem, koordinatoriem, bibliotekāriem, bibliotēku vadītājiem, speciālistiem, juristiem, grāmatvežiem, ekonomistiem, ekspertiem, lietvežiem, dokumentālistiem, prorektora asistentiem vai amatpersonām (darbiniekiem), kuri veic minēto amatu pienākumus.

Savukārt studējošo kredītu dzēsīs 36 izglītības jomā nodarbinātajiem – skolotājiem, speciālajiem pedagogiem, logopēdiem, sociālajiem pedagogiem, izglītības psihologiem, metodiķiem, izglītības iestādes vadītājiem (direktoriem), izglītības iestādes vadītāju (direktoru) vietniekiem, izglītības iestādes bibliotekāriem, kā arī 34 valsts dibinātajās augstākās izglītības iestādēs un valsts vai publiskas personas dibinātajos zinātniskajos institūtos nodarbinātajiem – asistentiem, lektoriem (vieslektoriem), docentiem, pasniedzējiem, metodiķiem, direktoriem un direktoru vietniekiem, vadītājiem un vadītāju vietniekiem, laborantiem, laboratoriju vadītājiem, pētniekiem, inženieriem, tehniķiem, analītiķiem, projektu vadītājiem, projekta vadītāja asistentiem, administratoriem, koordinatoriem, bibliotekāriem, bibliotēku vadītājiem, speciālistiem, juristiem, grāmatvežiem, ekonomistiem, ekspertiem, lietvežiem, dokumentālistiem, prorektora asistentiem vai amatpersonām (darbiniekiem), kuras veic minēto amatu pienākumus;

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) uzskata, ka kredīta dzēšana no valsts budžeta līdzekļiem ir viens no mehānismiem, lai stimulētu topošos speciālistus izvēlēties sabiedrības interesēm atbilstošas studiju jomas un profesionālās darbības īstenošanas vietu. Piemēram, veselības jomā studiju kredīts turpmāk primāri tiks dzēsts speciālistiem, kuru darbavietas atrodas reģionos ārpus Rīgas un Rīgas reģiona. Tas ir būtisks motivējošs faktors, lai veicinātu jauno ārstniecības speciālistu piesaisti darbam reģionos.

Ministru kabineta rīkojuma projektu IZM sagatavo, pamatojoties uz citu ministriju, izglītības pārvalžu un augstskolu sniegto informāciju par profesijām un speciālistu skaitu, kuri varētu pretendēt uz studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem. Sagatavojot priekšlikumus, ministrijas ņem vērā pašvaldību ieteikumus par pašvaldību institūcijās strādājošiem speciālistiem un nodrošinājumu ar speciālistiem katrā profesijā.

Rīkojums paredz, ka IZM kredītu dzēšanas komisija izskata pretendentu pieteikumus studiju kredīta dzēšanai no valsts budžeta līdzekļiem, kuri iesniegti Studiju un zinātnes administrācijā sākot ar 2017. gada 2. janvāri, bet ne vēlāk kā mēnesi pēc rīkojuma „Par studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2017.gadā” publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis.”

Ar valdībā atbalstītajiem rīkojumu projektiem „Par studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2017.gadā” un „Par studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2017.gadā” var iepazīties MK mājaslapā:

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425877&mode=mk&date=2017-08-08

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425878&mode=mk&date=2017-08-08

 

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Kaut kas nav kārtībā – ar laika plānošanu vai izpratni par to, kā notiek mācīšanās. Mēs taču zinām, ka ne pareizās atbildes, bet prasme un motivācija uzdot jautājumu ir vislabākais apliecinājums tam, ka mācīšanās process ir noticis. Zinām taču, vai ne?
Aija Tūna, izglītības eksperte


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Viņi abi iemīlējās apavu veikalā jau no pirmā acu uzmetiena.

 

Kontakti

Laikraksts „Izglītība un Kultūra”

Laikraksta „Izglītība un Kultūra” elektroniskais pielikums „Pirmsskolas Izglītība”

Galvenā redaktore — Daiga Kļanska

daiga.klanska@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29808301

 

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.