Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Nauda "sekos" skolēnam arī uz profesionālās izglītības iestādēm

Autors: Katrīna Slišāne @ 18.01.2010

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) apgalvo, ka līdztekus plānotajām izmaiņām profesionālās izglītības iestāžu tīklā valstī reformēta tiks arī kārtība to finansēšanai atbilstoši modelim "nauda seko skolēnam".

Prasība pēc vienota finansēšanas modeļa valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestādēm izskanēja 13.janv. notikušajā Latvijas Pašvaldību savienības valdes sēdē, tāpat kā prasība pēc tā, lai katram audzēknim "sekotu" valsts nauda pilna izdevumu kompleksa nodrošināšanai.

LPS domes lēmums arī aicina pašvaldības rūpīgi izvērtēt profesionālās izglītības iestāžu pārņemšanu, prasot valdībai sakārtot profesionālo izglītības sistēmu gan juridiski, gan finansiāli. Pašvaldību pārstāvji arī aicina valdību veidot profesionālās izglītības politiku, iekļaujot sistēmā gan IZM, gan citu ministriju profesionālās izglītības iestādes. LPS domes lēmums atbalsta profesionālās izglītības programmu ieviešanu vidusskolās.

Kā norādīja IZM Komunikācijas nodaļā, ministrija LPS domē pieņemtos lēmumus vērtē kā atbilstošus pašreizējai situācijai, aktuālajiem izdevumiem un iepriekšējās abu pušu sarunās izteiktajiem ministrijas priekšlikumiem.

Tieši tādēļ IZM atbilstoši 15.decembrī valdībā apstiprinātajām Profesionālās izglītības iestāžu optimizācijas pamatnostādnēm 2010.-2015.gadam kā vienu no veicamajiem uzdevumiem minējusi profesionālās izglītības iestāžu jaunas finansēšanas kārtības izstrādi, kā arī pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtības pilnveidi.

Lai uzsāktu darbu pie visu nepieciešamo normatīvo aktu projektu izstrādes, IZM ar LPS ir vienojusies veidot kopīgu darba grupu, kurā aicinās iesaistīties gan Pašvaldību savienības, gan Finanšu ministrijas un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārstāvjus.

LPS pārstāvji jau iepriekš izvirzījuši vairākus iebildumus saistībā ar IZM skolu pārņemšanu savā īpašumā, akcentējot nesakārtoto profesionālo izglītības iestāžu finansējumu.

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:Kontakti

Izdevniecības vadītāja: Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

E-pasts: info@izglitiba-kultura.lv

Izdevniecības galvenā redaktore: Vita Pļaviņa

Tālr. 29190557

E-pasts: redakcija@izglitiba-kultura.lv 

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra"

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

No 2019. gada augusta e-izdevumus izdod SIA "V-Media" (Reģ.nr. 4010336926) un SIA "Unigunde" (50003635891)