Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Modernizētos mācību materiālus dabaszinātnēs un matemātikā skolas sāks saņemt jau no rudens

Autors: Katrīna Slišāne @ 11.02.2010

Sākoties 2010./2011.mācību gadam, vairāk nekā 850 skolas Latvijā saņems modernizētos mācību materiālus dabaszinātņu un matemātikas pamatskolas priekšmetos, pastāstīja Eiropas Sociālā fonda projekta "Dabaszinātnes un matemātika" vadītāja Dace Namsone.

Mācību materiālu nodošana notikšot pakāpeniski visa mācību gada garumā, bet pēdējie materiāli gaidāmi 2011./2012. mācību gada sākumā.

Projekta īstenošanas gaitā pie palīglīdzekļiem mācību procesā tiks gan skolotāji, gan skolēni. Ja skolotājiem tie būs metodiskie materiāli par mūsdienīgu mācību procesu dabaszinātnēs un matemātikā un skolēnu zināšanu un prasmju veidošanu, skolēniem būs pieejami elektroniski materiāli, kas paredzēti skolēnu pastāvīgajam darbam un noderēs arī iekavētās mācību vielas atgūšanai, ja skolēns būs kavējis skolu.

Namsone prognozē, ka elektroniskie mācību materiāli 7.klases matemātikas un bioloģijas priekšmetos, kā arī 8.klases fizikas un ķīmijas mācību priekšmetos varētu būt pieejami jau nākamajā mācību gadā.

Elektroniski materiāli tiks gatavoti arī skolotājiem, kuri saturēs ne tikai attēlus, bet arī animācijas, filmas, simulācijas un cita veida saturu. Darbam stundās tiks veidotas arī spēles, piemēram, domino ar augu stumbru veidiem, jo tas, pēc projekta dalībnieku domām, ļaus mācību vielu apgūt pēc iespējas interaktīvāk un saistošāk.

Patlaban 26 projektā iesaistītajām izmēģinājuma skolām mācību process šajos priekšmetos notiek pēc jaunām programmām un arī skolotāju darbā tiek izmantota daļa no modernizēto atbalsta materiālu projektiem.

Papildu tam turpinās darbs pie skolotāju profesionālās pilnveides, mācot jau strādājošiem pedagogiem gan jaunās metodes, gan tehnoloģijas, gan vadot mūsdienīgu mācību stundu, gan organizējot laboratorijas darbus. Pašlaik izveidotas aprobētas profesionālās pilnveides programmas 54 stundu apjomā un tālākizglītībā iesaistīti 500 pedagogi.

Namsone gan uzsver, ka skolotāju profesionālā pilnveide ir tikai sākumposmā un ar laiku šādas iespējas tiks piedāvātas visiem dabaszinātņu un matemātikas pasniedzējiem.

Skolotāju sagatavošanai darbam ar modernizēto mācību saturu sadarbība sākta ar Latvijas Universitāti, Daugavpils universitāti un Liepājas universitāti, veidojot nodarbības studentiem, kuri apgūst dabaszinātņu un matemātikas skolotāju profesiju. Kā prognozē projekta vadītāja, reformu nostādnēm atbilstoši metodikas kursi studējošajiem varētu būt jau pieejami no jaunā mācību gada.

Viena no projekta sastāvdaļām ir arī studentu intereses veicināšana par eksaktajiem un dabaszinātņu mācību priekšmetiem. Tas, pirmkārt, tiekot darīts ar konkursa palīdzību projekta mājaslapā, bet aprīļa sākumā gaidāmas arī klātienes sacensības. Tāpat projekta atbalsta skolu audzēkņiem tiek rīkotas tikšanās ar jaunajiem zinātniekiem, dotas iespējas viesoties laboratorijās, dienas beigās par tikšanos veidojot prezentācijas.

Projektā iesaistīto skolu audzēkņiem dota arī iespēja izteikt savu viedokli par jaunajām programmām un mācību materiāliem. Kā stāsta projekta vadītāja, attieksme mēdz būt ļoti dažāda, piemēram, meitenēm tā kopumā ir ļoti pozitīva, bet skolēni mēdz norādīt arī uz atsevišķām grūtībām materiālos orientēties.

Arī dabaszinātņu skolotāju atsauksmes ir ļoti pozitīvas, uzsverot to, ka pāreja uz mūsdienīgākām mācīšanas metodēm nepieciešama jau sen. Jautāta par matemātikas skolotāju attieksmi, Namsone bilst, ka "cilvēks pēc būtības ir konservatīva būtne, bet tas rāda, ka rosinātās pārmaiņas ir būtiskas", ko viņa uztver kā komplimentu.

Kā ziņots, projektā ieguldīti vairāk nekā trīs miljoni latu, no kuriem aptuveni miljonu latu plānots izlietot šogad.

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:Kontakti

Izdevniecības vadītāja: Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

E-pasts: info@izglitiba-kultura.lv

Izdevniecības galvenā redaktore: Vita Pļaviņa

Tālr. 29190557

E-pasts: redakcija@izglitiba-kultura.lv 

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra"

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

No 2019. gada augusta e-izdevumus izdod SIA "V-Media" (Reģ.nr. 4010336926) un SIA "Unigunde" (50003635891)