Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

M. Pūķis: Skolu tīkla optimizācijas rezultātā valstī strauji veidosies plaši depopulācijas reğioni

Autors: IK informācija @ 24.11.2017

Šodien Aizkrauklē Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) rīkotajā novadu dienā, LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis pauda viedokli, ka potenciālās sekas Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) piedāvātajai reformai par skolu tīkla optimizāciju būtu vismaz trīs. 

Pirmkārt, vecāki neizvēlēsies vest bērnus uz reformā iecerēto skolu, bet sūtīs bērnus pavisam citā virzienā, otrkārt, veidosies plaši paātrinātas depopulācijas reģioni, kas nespēs piesaistīt investorus darbaspēka trūkuma dēļ un treškārt, paredzams apdraudējums nacionālajai drošībai. 

M.Pūķis uzskata, ka IZM piedāvātais risinājums nesasniegs mērķi. Viņaprāt, reformu gaitā notiks pamatskolas nodalīšanas no vidusskolas, tiks noteikts minimālais skolēnu skaits klasē, palielināsies kontaktstundu skaits, samazināsies ne tikai iespējas apgūt pamatprasmes(konkurēt, risināt uzdevumus patstāvīgi), bet arī specializācijas iespējas, kā arī jau tagad tiek ignorēti zaudētāji no reformas īstenošanas.

LPS vecākais padomnieks norāda, ka izglītības reformai ir nepieciešama cita paradigma:

  • Samazināt pamatskolas obligāto priekšmetu skaitu un veicināt eksakto priekšmetu apjoma un satura pieaugumu, agrāka specializācija arī humanitārajā virzienā.
  • Veicināt skolēnu konkurenci un sacensību no 1. klases.
  • Eksāmenu obligātums valsts finansētās augstskolās.
  • Nepieciešama jauna uzņēmēju paaudze, kas pratīs piedāvāt konkurētspējīgu atalgojumu un kvalitatīvi atšķirīgs darbaspēks, kas piemērots postindustriālajai un zināšanu ekonomikai.  

 

M.Pūķis uzskata, ka centralizētas pieejas galvenie trūkumi ir tendence sekot vājākajiem (iekļaujoša izglītība ir dārga vai neefektīva), vienādi nosacījumi visiem, pārmērīgs skolotāju interešu lobijs un tiek iegūtas specialitātes, kas nesekmē strukturālo reformu ekonomikā. 

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Visvajadzīgākā šodien – un rītdien – ir spēja orientēties apkārtējā informācijas troksnī, sadzirdēt tajā savu viedokli, pievienot tam savu – aizrautīgu un izsvērtu, zinošu un drosmīgu – balsi, jo, kā izrādās, klusēšana vairs nav modē un vairs nav zelts.
Mārtiņš Daugulis, Rīgas Stradiņa universitātes mācībspēks


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Ričs un Vija darbā „Aka” parādīti kā nekopēja tēva bērni.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.