Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

LU Gada balvu iegūst Cēsu Valsts ģimnāzijas direktore, Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas un Saldus 2. vidusskolas skolotājas

Autors: IK informācija @ 30.01.2015

LU Gada balvu iegūst Cēsu Valsts ģimnāzijas direktore, Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas un Saldus 2. vidusskolas skolotājas
Foto: LETA

Latvijas Universitātes (LU) Lielajā aulā piektdien, 30. janvārī, notika LU darbinieku sapulce, kurā tradicionāli tika apbalvoti izcilākie zinātnieki, skolotāji, skolu direktori un LU darbinieki. LU Skolotāju balvu un rektora atzinības rakstu šogad saņēma Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas angļu valodas skolotāja Inta Augustāne un Saldus 2.vidusskolas matemātikas skolotāja Skaidrīte Rozentāle. Savukārt Skolas direktora balva piešķirta Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei Guntai Bērziņai, portālu „Izglītība un kultūra” informēja LU Preses centrā.

Šīs balvas piešķir, lai izceltu un atbalstītu tos Latvijas skolu skolotājus un direktorus, kas devuši ievērojamu ieguldījumu skolēnu sagatavošanā studijām LU.

Sapulcē ziņojumu par pērnajā gadā paveikto un sasniegto nolasīja LU rektors profesors Mārcis Auziņš. Pēc tam tika pasniegtas LU Gada balvas, ko piešķir reizi akadēmiskajā gadā.

LU balva par sasniegumiem zinātnē šogad piešķirta sešiem zinātniekiem. Balva par zinātniskās skolas izveidošanu piešķirta profesoram Andrim Actiņam un docentam Jurim Cālītim. Balvu par oriģināliem pētījuma rezultātiem saņēma Medicīnas fakultātes profesors Mārcis Leja un LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece Inta Mieriņa.

Savukārt par izcila promocijas darbu aizstāvēšanu apbalvoti Aleksandrs Belovs un Andris Levāns. A. Belova promocijas darba tēma ir „Adversary metodes izmantošana kvantu vaicājošajiem algoritmiem”, bet A. Levāna – „Tuvās vēstures ainas. Vēsturisko priekšstatu par Livoniju rašanās 13.gadsimta historiogrāfija”.

LU balvas par sasniegumiem zinātnē mērķis ir sekmēt LU stratēģijas izpildi virzībā uz zinātnes universitātes statusu. Balvu piešķir individuāliem pretendentiem no LU struktūrvienību un LU aģentūru zinātnisko institūtu personāla.

Tika pasniegtas zinātnes komunikācijas balvas: kategorijā „Mēneša pētnieks” tā šogad piešķirta LU Sociālos zinātņu fakultātes profesorei Skaidrītei Lasmanei (raksts „Mēneša pētnieks Skaidrīte Lasmane: Dalīties tajā, ko atzīsti par vērtību, 2014. gada oktobris), savukārt kategorijā „Pētījums” balva piešķirta pētījuma „Latviešu kapusvētki: identitātes rituāls” (raksts „Pētījums: Priecīgus kapusvētkus!”, 2014. gada augusts) autorēm – Sociālo zinātņu fakultātes prof. Vitai Zelčei un LU komunikāciju zinātnes doktorantei Laurai Uzulei. Abu publikāciju autores ir LU studentes – Lauma Abramoviča un Katrīna Žukova un viņām piešķirti atzinības raksti. Zinātnes komunikācijas balvu mērķis ir popularizēt zinātnisko darbību un pētniekus LU, kā arī skaidrot šī darba nozīmību plašākai sabiedrībai un godināt izcilākos pētniekus, kas ar savu zinātnisko darbību spēj aizraut arī plašāku auditoriju. Balvas pretendentus izvēlas no visa gada garumā LU portālā publicētajos rakstu ciklos „Mēneša pētnieks” un „Pētījums” aprakstītajiem varoņiem. Balvas ieguvēju nosaka portāla lasītāju un žūrijas balsojums.

Par LU Gada darbiniekiem šogad atzīts Inga Medvedis, Datorikas fakultātes laboratorijas vadītājs un Dace Simsone, Studentu servisa reģistra vadītāja. Apbalvojumu piešķir LU darbiniekiem, kuri nav no akadēmiskā personāla un ir veicinājuši LU studentu, darbinieku vai sadarbības partneru apmierinātību, darbā apliecinājuši tādas vērtības kā, piemēram, studentu, darbinieku vai sadarbības partneru vēlmju īstenošana un rezultātu sasniegšana, elastība un radoša pieeja darbam. 

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Mācību gada sākumā, kad skolotāji instruē skolēnus par drošību, viņi to var darīt ne tikai formāli – izlasot noteikumus, bet var aicināt skolēnus izspēlēt dažādas situācijas, kurās ir jāzina pareizā rīcība.
Solvita Lauzēja, Bauskas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece audzināšanas jomā sociālo zinību, ekonomikas un komerczinību skolotāja un 8.b klases audzinātāja


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Liekas, ka pulvera autoram visai grāmatai nav pieticis.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.