Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

LIZDA uzsāk kampaņas - Vienaldzība izmaksā vairāk nekā izglītība!

Autors: IK informācija @ 28.05.2018

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) rīko vēstuļu un parakstu vākšanas kampaņas, lai panāktu, ka valsts amatpersonas ieklausās, sadzird un rīkojas. Kampaņu mērķis ir panākt visu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas pakāpenisku nodrošināšanu no valsts budžeta, kā arī Speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un pirmsskolas skolotāju izdienas pensiju likuma” pieņemšanu. 

Parakstu vākšanas kampaņa izglītības iestādēs visā Latvijā notiks līdz 13. jūnijam. Savāktie paraksti tiks iesniegti Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei un Ministru prezidentam Mārim Kučinskim. Savukārt vēstuļu kampaņa paredzēta no 4. līdz 8. jūnijam, kurā piecu dienu garumā masveidā tiks sūtītas e-pasta vēstules Saeimas priekšsēdētājai, Ministru prezidentam, Saeimas frakcijām, izglītības un zinātnes ministram, kā arī finanšu ministrei, aicinot aktīvi rīkoties, lai izpildītu iepriekš minētās prasības.

LIZDA ilgstoši akcentē nevienlīdzību pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba slodzes noteikšanā un darba samaksas apmērā, salīdzinot ar citās izglītības pakāpēs strādājošajiem pedagogiem. Pedagogiem, kuri strādā ar bērniem vecumposmā no 1,5 līdz 4 gadiem, atalgojums tiek nodrošināts no pašvaldību budžeta, līdz ar to atalgojuma apmēru ietekmē katras pašvaldības finansiālās iespējas. LIZDA norāda, ka 1993. gadā tika pārtraukta izdienas pensiju piešķiršana pedagogiem, un uzskata, ka šis jautājums pakāpeniski risināms, nodrošinot izdienas pensijas piešķiršanu 3 pedagogu grupām. Pedagogi pēc 50 gadu vecuma bieži saskaras ar fiziskās veselības traucējumiem (redze, dzirde, balssaites u. c.), kas rada problēmas darba pienākumu izpildē. Šie jautājumi ir aktualizēti vairāku gadu garumā un arodbiedrība, runājot ar politiķiem pirms 12. Saeimas vēlēšanām, panāca, ka šie jautājumi ir iekļauti LIZDA un visu Saeimā pārstāvēto partiju sadarbības līgumos. Atbildīga rīcība un doto solījumu izpilde no politiķu puses šo jautājuma risināšanā nav sagaidīta līdz šim brīdim.

LIZDA abu iepriekš minēto jautājumu risināšanā ir veikusi dažādas aktivitātes – vairākkārt paudusi viedokli Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā, Ministru kabineta sēdēs, Nacionālā trīspusējā sadarbības padomē, tikusies gan ar Ministru prezidentu M. Kučinski, gan izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski, gan Finanšu ministrijas pārstāvjiem, informējusi visas Saeimā pārstāvētas frakcijas utt.

LIZDA Padome šā gada 21. martā sēdē lēma pieprasīt tikšanos ar Ministru prezidentu, izglītības un zinātnes ministru un finanšu ministri, lai pārrunātu iepriekšminēto jautājumu risināšanu. Ņemot vērā, ka atbilde netika saņemta un tikšanās nav notikusi, tika nolemts īstenot vēstuļu un parakstu vākšanas kampaņas.

Plašāka informācija par kampaņu, kā arī parakstu lapa pieejama www.lizda.lv.  

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Svinot svētkus un veicot rituālus, mēs atjaunojam savu dzīvesspēku, papildinām enerģijas resursus.
Gunta Siliņa – Jasjukeviča, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas docente un Aīda Rancāne Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgars ir pārdzēris visu, kas viņam ir.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.