Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

LIZDA un LIVA: Par pedagogu atalgojuma modeli būtisku iebildumu joprojām ir daudz

Autors: IK informācija @ 02.07.2015

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) un Latvijas izglītības vadītāju asociācija (LIVA) aicina Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) virzīt pedagogu atalgojuma jauno modeli uz Ministru kabineta sēdi, tikai tad, kad panākta vienošanās ar sociālajiem partneriem, portālu "Izglītība un kultūra" informēja  priekšsēdētāja Inga Vanaga.

 

 

Tā kā joprojām nav ņemti vērā virkne būtisku iebildumu no sociālo partneru puses, tad darbs pie Ministru kabineta noteikumu projekta jāturpina un to nekādā gadījumā nedrīkst izskatīt steidzamības kārtā. Piemēram, lielajās izglītības iestādēs modelis paredz darba algas samazinājumu, kontaktstundu skaita palielinājumu, skolotāju papildus veicamo pienākumu stundu skaita samazinājumu (gatavošanos, rakstu darbu labošanu, individuālo darbu ar skolēniem un klases audzināšanu). Savukārt mazajām izglītības iestādēm piešķirtais amata vienību skaits ir nepietiekams, lai realizētu mācību programmas. Neadekvāti zems atalgojums tiek paredzēts pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, daļai no atbalsta personāla, kā arī augstskolu un koledžu pedagogiem.

IZM par LIZDA, LIVA un citu sociālo partneru iesniegtajiem priekšlikumiem norāda, ka virkne iebildumu nav ņemti vērā,  jo to ieviešanai nepieciešami papildu budžeta līdzekļi. Gan LIZDA, gan LIVA atkārtoti pauduši viedokli, ka, pamatojoties uz pilnībā izstrādātu pedagogu atalgojuma jauno modeli, nepieciešams sagatavot darba samaksas paaugstināšanas grafiku, jo izprot ierobežotā finansējuma problēmas valstī.

 

LIZDA vērš uzmanību uz to, ka līdz šim vairāku gadu garumā netika nodrošināts finansējums izglītības jomai tādā apmērā, kā nosaka spēkā esošie normatīvie akti, tāpēc aicina to ņemt vērā arī pie šo MK noteikumu izstrādes. 

 

LIZDA un LIVA uzskata, ka nepieciešams turpināt darbu pie pedagogu atalgojuma jaunā modeļa, strādāt pie jautājumiem, kas attiecas uz skolu tīkla optimizāciju, LIZDA  un LIVA arī rosina IZM veidot darba grupu un pārskatīt pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpju vērtēšanas kritērijus, un tāpēc aicina IZM uz konstruktīvāku savstarpējo sadarbību. 

 

Šodien, 2.jūlijā, plkst. 13.30 LIZDA  un LIVA tiekas ar  Ministru prezidenti Laimdotu Straujumu, lai runātu par pedagogu atalgojuma modeli.

 

 

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Cilvēki mūsdienās ir slinki un pārāk daudz sūdzas, tāpēc arī tik ļoti kritizē skolas un skolotājus.
Linda Klimanova, Rīgas Juridiskās augstskolas bakalaura programmas „Tiesības un bizness” studente


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Ričs un Vija darbā „Aka” parādīti kā nekopēja tēva bērni.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.