Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

LIZDA un LIVA: Par pedagogu atalgojuma modeli būtisku iebildumu joprojām ir daudz

Autors: IK informācija @ 02.07.2015

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) un Latvijas izglītības vadītāju asociācija (LIVA) aicina Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) virzīt pedagogu atalgojuma jauno modeli uz Ministru kabineta sēdi, tikai tad, kad panākta vienošanās ar sociālajiem partneriem, portālu "Izglītība un kultūra" informēja  priekšsēdētāja Inga Vanaga.

 

 

Tā kā joprojām nav ņemti vērā virkne būtisku iebildumu no sociālo partneru puses, tad darbs pie Ministru kabineta noteikumu projekta jāturpina un to nekādā gadījumā nedrīkst izskatīt steidzamības kārtā. Piemēram, lielajās izglītības iestādēs modelis paredz darba algas samazinājumu, kontaktstundu skaita palielinājumu, skolotāju papildus veicamo pienākumu stundu skaita samazinājumu (gatavošanos, rakstu darbu labošanu, individuālo darbu ar skolēniem un klases audzināšanu). Savukārt mazajām izglītības iestādēm piešķirtais amata vienību skaits ir nepietiekams, lai realizētu mācību programmas. Neadekvāti zems atalgojums tiek paredzēts pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, daļai no atbalsta personāla, kā arī augstskolu un koledžu pedagogiem.

IZM par LIZDA, LIVA un citu sociālo partneru iesniegtajiem priekšlikumiem norāda, ka virkne iebildumu nav ņemti vērā,  jo to ieviešanai nepieciešami papildu budžeta līdzekļi. Gan LIZDA, gan LIVA atkārtoti pauduši viedokli, ka, pamatojoties uz pilnībā izstrādātu pedagogu atalgojuma jauno modeli, nepieciešams sagatavot darba samaksas paaugstināšanas grafiku, jo izprot ierobežotā finansējuma problēmas valstī.

 

LIZDA vērš uzmanību uz to, ka līdz šim vairāku gadu garumā netika nodrošināts finansējums izglītības jomai tādā apmērā, kā nosaka spēkā esošie normatīvie akti, tāpēc aicina to ņemt vērā arī pie šo MK noteikumu izstrādes. 

 

LIZDA un LIVA uzskata, ka nepieciešams turpināt darbu pie pedagogu atalgojuma jaunā modeļa, strādāt pie jautājumiem, kas attiecas uz skolu tīkla optimizāciju, LIZDA  un LIVA arī rosina IZM veidot darba grupu un pārskatīt pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpju vērtēšanas kritērijus, un tāpēc aicina IZM uz konstruktīvāku savstarpējo sadarbību. 

 

Šodien, 2.jūlijā, plkst. 13.30 LIZDA  un LIVA tiekas ar  Ministru prezidenti Laimdotu Straujumu, lai runātu par pedagogu atalgojuma modeli.

 

 

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:Kontakti

Izdevniecības vadītāja: Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

E-pasts: info@izglitiba-kultura.lv

Izdevniecības galvenā redaktore: Vita Pļaviņa

Tālr. 29190557

E-pasts: redakcija@izglitiba-kultura.lv 

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra"

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

No 2019. gada augusta e-izdevumus izdod SIA "V-Media" (Reģ.nr. 4010336926) un SIA "Unigunde" (50003635891)