Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

LIVA: Pedagogu darba samaksas noteikumu projekts nav gatavs ieviešanai šā gada septembrī

Autors: IK informācija @ 16.05.2015

Arodbiedrība „Latvijas izglītības vadītāju arodbiedrība” (LIVA) nosūtījusi valsts augstākajām amatpersonām atklātu vēstuli, kurā norāda, ka, izvērtējot Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) 9. maijā piedāvāto Ministru kabineta (MK) noteikumu „Pedagogu darba samaksas noteikumi” projektu, atzīst, ka tas nav gatavs ieviešanai ar šāgada 1.septembri, portālu „Izglītība un kultūra” informēja LIVA prezidente Ilze Kalniņa.

LIVA ierosina MK un IZM kopā ar sociālajiem partneriem turpināt darbu pie pedagogu darba samaksas jaunā modeļa izstrādes un plānot tā ieviešanu ar nākamā gada 1. septembri.

 

LIVA uzskata – jaunā modeļa izstrādes procesā IZM darba grupā sociālo partneru atkārtoti izteiktie priekšlikumi iestrādāti tikai daļēji un izvirzītie mērķi – uzlabot izglītības kvalitāti un mazināt pedagogu pārslodzi – ar šādiem MK noteikumiem nav sasniedzami.

 

Turpinot darbu pie jaunā modeļa izstrādes, LIVA ierosina:

1. IZM pieņemt pārdomātus un izsvērtus lēmumus, atkārtoti tikties ar sociālajiem partneriem, kā arī pirmsskolas, speciālās, vakarskolu, neklātienes, tālmācības, profesionālās ievirzes, interešu izglītības iestāžu un Valsts ģimnāziju vadītājiem, Latvijas Skolu bibliotekāru biedrību un izvērtēt viņu priekšlikumus;

 

2. Izstrādājot metodiku, pēc kuras aprēķina finansējumu katrai izglītības iestādei, mācību stundas ilgumu noteikt 60 min, jo starpbrīdis ir neatņemama mācību procesa daļa;

 

3. Plānot, kā novērtēt un atalgot pedagogu darba kvalitāti, izvērtēt pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesu;

 

4. Veidot darbiniekus motivējošu pedagogu darba samaksas modeli un uzticēties izglītības iestāžu vadītājiem, kuri izglītības iestādei piešķirtā finansējuma ietvaros: 4.1.atbilstoši izglītības iestādes specifikai nosaka atbalsta personāla amata vienības un algas; 4.2.lemj par 5 - 7% no izglītības iestādei piešķirtā finansējuma, nosakot konkrēta pedagoga algas likmi atbilstoši iestādē noteiktajiem kritērijiem (pedagoga iegūtā izglītība, darba stāžs un kvalitāte).

 

5. Noteikt adekvātu, ar atbildību samērojamu izglītības iestāžu vadītāju vietnieku amata vienību skaitu un atalgojumu;

 

6. Ievērojot vienlīdzības principu, atļaut izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem, struktūrvienību vadītājiem, metodiķiem un vietniekiem saņemt samaksu par veikto pedagoģisko darbu;

 

7. Jaunajā modelī iekļaut pietiekamu regulējumu attiecībā uz speciālās izglītības pedagogiem. Joprojām spēkā LIVA iepriekšējā vēstulē (Nr.1-2/24, 05.05.2015.) izteiktie priekšlikumi.

 

 

Veidojot pedagogu darba samaksas jauno modeli, LIVA aicina IZM izvirzīt ilgtermiņa mērķus, sadarbībā ar MK plānot nepieciešamo finansējumu, respektīvi, finansējumu plānot modelim, nevis modeli pielāgot esošajam finansējumam. Iespējams – reforma veicama pakāpeniski atbilstoši pieejamajam finansējuma apmēram, tomēr neatsakoties no projekta mērķiem kopumā.

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:Kontakti

Izdevniecības vadītāja: Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

E-pasts: info@izglitiba-kultura.lv

Izdevniecības galvenā redaktore: Vita Pļaviņa

Tālr. 29190557

E-pasts: redakcija@izglitiba-kultura.lv 

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra"

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

No 2019. gada augusta e-izdevumus izdod SIA "V-Media" (Reģ.nr. 4010336926) un SIA "Unigunde" (50003635891)