Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

LIVA: Pedagogu darba samaksas noteikumu projekts nav gatavs ieviešanai šā gada septembrī

Autors: IK informācija @ 16.05.2015

Arodbiedrība „Latvijas izglītības vadītāju arodbiedrība” (LIVA) nosūtījusi valsts augstākajām amatpersonām atklātu vēstuli, kurā norāda, ka, izvērtējot Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) 9. maijā piedāvāto Ministru kabineta (MK) noteikumu „Pedagogu darba samaksas noteikumi” projektu, atzīst, ka tas nav gatavs ieviešanai ar šāgada 1.septembri, portālu „Izglītība un kultūra” informēja LIVA prezidente Ilze Kalniņa.

LIVA ierosina MK un IZM kopā ar sociālajiem partneriem turpināt darbu pie pedagogu darba samaksas jaunā modeļa izstrādes un plānot tā ieviešanu ar nākamā gada 1. septembri.

 

LIVA uzskata – jaunā modeļa izstrādes procesā IZM darba grupā sociālo partneru atkārtoti izteiktie priekšlikumi iestrādāti tikai daļēji un izvirzītie mērķi – uzlabot izglītības kvalitāti un mazināt pedagogu pārslodzi – ar šādiem MK noteikumiem nav sasniedzami.

 

Turpinot darbu pie jaunā modeļa izstrādes, LIVA ierosina:

1. IZM pieņemt pārdomātus un izsvērtus lēmumus, atkārtoti tikties ar sociālajiem partneriem, kā arī pirmsskolas, speciālās, vakarskolu, neklātienes, tālmācības, profesionālās ievirzes, interešu izglītības iestāžu un Valsts ģimnāziju vadītājiem, Latvijas Skolu bibliotekāru biedrību un izvērtēt viņu priekšlikumus;

 

2. Izstrādājot metodiku, pēc kuras aprēķina finansējumu katrai izglītības iestādei, mācību stundas ilgumu noteikt 60 min, jo starpbrīdis ir neatņemama mācību procesa daļa;

 

3. Plānot, kā novērtēt un atalgot pedagogu darba kvalitāti, izvērtēt pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesu;

 

4. Veidot darbiniekus motivējošu pedagogu darba samaksas modeli un uzticēties izglītības iestāžu vadītājiem, kuri izglītības iestādei piešķirtā finansējuma ietvaros: 4.1.atbilstoši izglītības iestādes specifikai nosaka atbalsta personāla amata vienības un algas; 4.2.lemj par 5 - 7% no izglītības iestādei piešķirtā finansējuma, nosakot konkrēta pedagoga algas likmi atbilstoši iestādē noteiktajiem kritērijiem (pedagoga iegūtā izglītība, darba stāžs un kvalitāte).

 

5. Noteikt adekvātu, ar atbildību samērojamu izglītības iestāžu vadītāju vietnieku amata vienību skaitu un atalgojumu;

 

6. Ievērojot vienlīdzības principu, atļaut izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem, struktūrvienību vadītājiem, metodiķiem un vietniekiem saņemt samaksu par veikto pedagoģisko darbu;

 

7. Jaunajā modelī iekļaut pietiekamu regulējumu attiecībā uz speciālās izglītības pedagogiem. Joprojām spēkā LIVA iepriekšējā vēstulē (Nr.1-2/24, 05.05.2015.) izteiktie priekšlikumi.

 

 

Veidojot pedagogu darba samaksas jauno modeli, LIVA aicina IZM izvirzīt ilgtermiņa mērķus, sadarbībā ar MK plānot nepieciešamo finansējumu, respektīvi, finansējumu plānot modelim, nevis modeli pielāgot esošajam finansējumam. Iespējams – reforma veicama pakāpeniski atbilstoši pieejamajam finansējuma apmēram, tomēr neatsakoties no projekta mērķiem kopumā.

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Lai spētu dzīvot, darboties un gūt panākumus mūsdienu pasaulē, ikvienam cilvēkam ir jāspēj efektīvi domāt, veidot efektīvas attiecības un efektīvi strādāt, jo izglītība savā augstākajā izpausmē ir tapšanas process.
Marks Prenskis (Mark Prensky), izglītības pētnieks


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Šis darbs man vairākkārt pieķērās pie sirds un aizkustināja.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.