Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Liepājas vecāki iebilst pret bērnu skološanu ar 6 gadu vecumu

Autors: IK informācija @ 23.05.2018

Tā kā sabiedrībā pašlaik tiek plaši apspriests jautājums par iespējamo sešgadīgo bērnu mācībām pirmajā klasē un tas vēl nav akceptēts Saeimā, Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde veikusi Liepājas bērnudārzu audzēkņu vecāku aptauju par to, kāds ir viņu viedoklis par bērnu skološanu ar 6 gadu vecumu. Aptaujā noskaidrots, ka gandrīz 60 % no aptaujātajiem vecākiem vēl nav gatavi sūtīt savu sešgadīgo bērnu uz skolu, portālu „Izglītība un kultūra” informēja Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone. 

Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) plāniem, jau pēc pusotra gada sešgadniekiem vajadzētu kļūt par skolēniem. Taču pašlaik nav skaidrs, kāda tieši izglītības programma mazajiem būs jāapgūst un kur notiks mācības: skolā vai bērnudārzā.

Patlaban valdība ir devusi akceptu tam, ka no 2019. gada 1. septembra varētu ieviest mācības pirmajā klasē no sešu gadu vecuma. Savukārt IZM piedāvā pašvaldībām pašām izlemt, vai sešgadniekiem 1. klases mācību saturu apgūt bērnudārzā vai skolā.

No aptaujātajiem 854 Liepājas bērnudārzu bērnu vecākiem 59 % jeb 504 vecāki uzskata, ka viņu bērns vēl nav gatavs mācībām 1. klasē, bet 22,4 % saka, ka bērns varētu apmeklēt skolu no 6 gadu vecuma, ja tas būs noteikts Izglītības likumā. 18,6 % vecāku vēl nav varējuši izšķirties par labu vienam vai otram lēmumam.

Uz jautājumu, kāpēc bērns vēl nav gatavs apmeklēt 1. klasi, lielāka daļa vecāku atbild, ka bērns vēl ir par mazu un nespēj par sevi parūpēties (58,6 %), bērnam būs grūti iekļauties skolas kārtībā (14,9 %), vecākiem nebūs iespēju paņemt bērnu pēc skolas dienas vidū (14%). Iebilst arī vecāki, kuru bērnam tikai vasarā paliek seši gadi un uzreiz doties uz skolu būtu par agru. Vecāki uzskata, ka 6 gadu vecumā bērniem jāmācās caur spēlēm un rotaļām, svarīga ir diendusa, regulāras maltītes, pastaigas svaigā gaisā, kas sniegtu lielāku ieguldījumu bērna attīstībā, nekā mācīšanās skolā pēc jaunas, modernas programmas. „Bērnība jau tā ir īsa, kāpēc sasteigt,” saka vecāki.

Ja tiks pieņemts lēmums par bērnu mācībām ar sešu gadu vecumu, vecāki kā svarīgāko uzskata: daudzveidīgu vidi, kurā iespējams organizēt spēles un rotaļas (58 %), veidu, kā tiks organizētas mācības (51,5 %), apgūstamās programmas saturu (37 %), iespēju uzturēties pagarinātās dienas grupā (31,9%), kā arī iespēju bērniem interesanti pavadīt laiku interešu izglītības pulciņos un nodarbībās.

Līdzīgu aptauju par to, kas ir būtiskākais skolas gaitu uzsākšanai 1. klasē no 6 gadu vecuma, patlaban veic arī IZM savā mājaslapā http://www.izm.gov.lv/lv/, kur Liepājas bērnu vecāki aicināti paust arī savu viedokli. Patlaban no 299 aptaujas dalībniekiem, kuri jau pauduši viedokli, lielākā daļa (158) saka, ka vecākiem jādod brīva izvēles iespēja izvēlēties pamatizglītības apguvi no 6 vai 7 gadu vecuma. Šis viedoklis arī sakrīt ar Liepājas vecāku pausto nostāju. Vēl vecākiem svarīgi, lai bērni mācītos atbilstošā vidē, izmantojot piemērotas mācību metodes un mācību saturs atbilstu sešus gadus vecu bērnu vajadzībām.

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Izšķiroša nozīme ir tieši mācīšanas metodikai, ko bieži skolotāji nenovērtē. Galvenais nav matemātiskus jēdzienus iegaumēt bez jēgas; galvenā ir izpratne, uzskatāmais priekšstats.
Daugavpils Universitātes mācībspēki


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgars ir pārdzēris visu, kas viņam ir.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.