Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Lielās pilsētas vērš IZM uzmanību uz neskaidrajiem jautājumiem par mācību uzsākšanu no sešiem gadiem

Autors: IK informācija @ 26.04.2018

Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) biedru pārstāvji — pašvaldību speciālisti izglītības jautājumos - tikās ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāvjiem un pārrunāja aktuālos jautājumus izglītības jomā. Visplašākās diskusijas bija par jautājumiem saistībā ar jauno mācību saturu, tostarp kontekstā ar jautājumu par pamatizglītības uzsākšanu no sešu gadu vecuma.

 

Sanāksmē tika pārrunāti jautājumi par jauno mācību saturu un to, kāda ir šā brīža virzība un sagatavotība kompetenču pieejas mācību satura īstenošanā izglītības iestādēs, kā arī par jaunajām prasībām pedagogu profesionālajai kvalifikācijai, ieviešot konceptuāli jaunu pedagogu sistēmu Latvijā kompetencēs balstītas izglītības nodrošināšanai. Jaunā mācību satura kontekstā tika skatīts arī jautājums par sešgadniekiem un vecumam atbilstoša mācību satura pielāgošanu.

Garākas diskusijas raisīja plašs jautājumu loks par pamatizglītības apguvi bērniem no sešu gadu vecuma un pašvaldību gatavību to īstenot, ja tiek pieņemti grozījumi Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā. Abas puses diskutēja par vairākiem būtiskiem un neskaidriem aspektiem šai jautājumā, tostarp par vides pielāgošanu, mācību saturu, regulācijas mehānismu pārejas posmam no pirmskolas uz skolu, atstājot daļu skolēnu pimsskolas iestādē apgūt pirmās klases programmu un daļai to darot jau skolā. LLPA norādīja, ka šī iecere radīs situāciju, kurā pašvaldībām ir grūtāk plānot bērnu plūsmu un nepieciešamos ieguldījumus. Visaktuālākais šis jautājums ir Rīgā, kur pārejas posmu arī divu gadu laikā, ņemot vērā vēl tik daudz neskaidro jautājumu, būs ļoti grūti īstenot.

Lielajām pilsētām joprojām ir daudz jautājumu, uz kuriem nepieciešamas skaidras atbildes, lai reformas attiecībā uz mācību uzsākšanu ar sešu gadu vecumu varētu tikt īstenotas veiksmīgi visās pilsētās. Jautājumi ir svarīgi, jo saistīti ar pašvaldību attīstības un budžeta plānošanu. Pārmaiņu ieviešana var būt liels izaicinājums, īpaši lielākajām pilsētām, un ir nepieciešams jau tagad rast atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem, kas šobrīd apgrūtina pašvaldību tālāko plānošanas darbu šai jautājumā,” norāda Viktors Valainis, LLPA izpilddirektors.

LLPA un IZM pārstāvji vienojās, ka asociācija apkopos vēl neskaidros jautājumus un iesniegs tos atbilžu sniegšanai ar konkrētiem skaidrojumiem.

Sanāksmē pārrunāja arī jautājumu par valodas reformas izglītības ieviešanu, kas īstenojama saskaņā ar izsludinātajiem grozījumiem Izglītības likumā un grozījumiem Vispārējās izglītības likumā, kas paredz pakāpenisku pāreju uz vispārējās izglītības ieguvi tikai valsts valodā. Izglītības speciālistu galvenais jautājums bija par skolotāju kvalifikācijas prasībām un to pielāgošanu.

 

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Vai tas, ko mēs gribam redzēt, ir ķeksīšu vilcējs, izpildītājs vai radoša personība, kam uzticam pašu dārgāko – savu nākotni?
Aija Tūna, izglītības eksperte


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Satiekoties ar šādu problēmu, es nezinu, kā es sevi vestu.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.