Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Latvijas pedagogi piedalās Eiropas dabaszinātņu skolotāju festivālā

Autors: IK informācija @ 03.08.2017

No 29. jūnija līdz 2. jūlijam Ungārijas pilsētā Debrecenā notika Eiropas dabaszinātņu skolotāju festivāls „Zinātne uz skatuves”. Festivālā piedalījās arī pieci dabaszinātņu skolotāji no Latvijas, tostarp divi pārstāvji no Jelgavas – Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra (ZRKAC) – Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļas vadītāja Sanita Šabanska un Jelgavas pilsētas fizikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāja Baiba Daģe, portālu „Izglītība un kultūra” informēja „Zinātne uz skatuves – Latvija” nacionālās koordinācijas komitejas vadītāja ZRKAC direktores vietniece Skaidrīte Bukbārde.

Festivāls tika organizēts ar moto „Veidojam dabaszinātņu izglītības nākotni” un tajā piedalījās 450 skolotāji no 30 valstīm, kas māca dabaszinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātiku, sākot no pirmsskolas līdz vidusskolai. Festivāla mērķis ir sniegt iespēju skolotājiem apmainīties ar inovatīvām mācību idejām, demonstrējot tās stendos, semināros un uz skatuves, tādējādi sekmējot pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi.

Šādi festivāli notiek kopš 2007. gada reizi divos gados, tos koordinē organizācija „Zinātne uz skatuves”. Tā ir Eiropas pedagogu nevalstiska organizācija, kuras mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu interesi par zinātni un inženierzinātnēm, kā arī uzlabot dabaszinātņu mācīšanas kvalitāti. Kopš 2016. gada arī Latvija ir kļuvusi par šīs organizācijas biedru un to pārstāv Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde ZRKAC.

Iespēju piedalīties Eiropas festivālā skolotāji iegūst, piedaloties nacionālajā atlases konkursā. Atkarībā no valsts lieluma, katrai valstij ir noteikts dalībnieku skaits, ko tā var pieteikt Eiropas festivālam. Latvijā nacionālo atlases konkursu organizēja ZRKAC sadarbībā ar Valsts izlītības satura centru (VISC). Konkursa otrā kārtā un noslēguma pasākums notika 2016. gada 10. septembrī, Jelgavā, „Metāla svētki 2016” laikā. Tajā piedalījās 20 skolotāji no 12 Latvijas izglītības iestādēm, kas prezentēja 11 projektus.

Eiropas festivālam kopumā tika pieteikti 870 projekti no 30 valstīm, no tiem 233 projektu autori tika uzaicināti līdzdalībai festivālā – prezentēt savas radošās idejas klātienē. No Latvijas festivālam tika pieteikti četri projekti un visi tika uzaicināti līdzdalībai festivālā. Skolotāju ideju prezentācija notika septiņās tēmās: „Zinātne vismazākajiem”, „Zinātne un vide”, „Zemu izmaksu zinātne”, „IKT dabaszinību mācīšanā”, „Sadarbība dabaszinību mācīšanā”, „Iekļaujošā zinātne” un „Starptautiskie sadarbības projekti”.

Visvairāk projektu – 74 tika pieteikti par tēmu „Zemu izmaksu zinātne”, kurā skolotāji rādīja kā, neieguldot lielus līdzekļus, bet izmantojot ikdienā lietojamus materiālus, var skolēniem izskaidrot sarežģītas parādības, veidot modeļus un rosināt skolēnu interesi par dabaszinībām. Šajā tēmā no Latvijas tika pieteikti divi projekti – Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotājas B. Daģes projekts par tēmu „Kustība” un Mārupes pamatskolas skolotāju Daigas Krieviņas un Māras Rābantes idejas par zinātnieku nakts organizēšanu skolā, kurā piedalās gan skolēni, gan vecāki, gan absolventi, tajā iesaistot vairāk nekā 600 dalībnieku. Jāatzīmē, ka Mārupes skolotāju projekts tika izvirzīts prezentēšanai uz skatuves. Šīs tiesības tika iegūtas sīvā konkurencē ar pārējo Eiropas valstu kolēģiem, jo kopumā prezentēšanai uz skatuves tika pieteikti 30 projekti, bet tikai 6 tika sniegta šāda iespēja.

49 projekti tika prezentēti par tēmu „Zinātne un vide”, 33 projekti – par tēmu „Zinātne mazākajiem”. Šajā kategorijā ZRKAC vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļas vadītāja S. Šabanska iepzīstināja ar ZRKAC darbību un pieredzi strādājot ar pirmsskolas audzēkņiem, sniedzot viņiem pirmās zināšanas par dažādām dabas parādībām, tādējādi attīstot viņu pētnieciskās prasmes. Projekta tēma bija „Magnētisms un statiskā elektrība”.

Inese Siņavska no Daugavpils 17. vidusskolas ar projektu „Ģeometrisko pārveidojumu lietojums pavāra profesijā” pārstāvēja Latviju sekcijā – „Sadarbība dabaszinātņu mācīšanā”.

Festivāla laikā skolotājiem bija iespēja ne tikai iepazīstināt ar savu pieredzi, prezentējot to stendā, bet arī uzzināt kā strādā dabaszinātņu skolotāji citās valstīs, piedalīties semināros, kurus vadīja festivāla dalībnieki, kā arī vērot citu valstu prezentācijas uz skatuves. Pedagogi atzīst, ka tā ir bijusi lieliska iespēja, lai dibinātu kontaktus ar citu valstu skolotājiem un veidotu sadarbību nākotnē.

Nākamais „Zinātne uz skatuves” festivāls notiks 2019. gadā Portugālē. 

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Vajag skolā mieru, cilvēciskumu un jēgpilnu darbību, ne formās tērptu izglītojamo dresūru un iemācīto triku atrādīšanu visu veidu sacensībās no erudītu līdz sporta spēlēm.
Aija Tūna, izglītības eksperte


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Viņi abi iemīlējās apavu veikalā jau no pirmā acu uzmetiena.

 

Kontakti

Laikraksts „Izglītība un Kultūra”

Laikraksta „Izglītība un Kultūra” elektroniskais pielikums „Pirmsskolas Izglītība”

Galvenā redaktore — Daiga Kļanska

daiga.klanska@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29808301

 

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.