Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Latvija uzrāda pozitīvas tendences pārskatā par izglītības rādītājiem OECD dalībvalstīs

Autors: IK informācija @ 12.09.2017

12. septembrī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) publicēja ikgadējo pārskatu par izglītību „Education at a Glance 2017”. Jaunajā pārskatā secināts, ka Latvijas izglītības sistēmā uzsāktie un notiekošie pārmaiņu procesi atbilst laikmeta izaicinājumiem, kā arī Latvijas Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam definētajam mērķim: veidot kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei.

Latvijas izglītības sistēmas dažādi rādītāji un sasniegtie rezultāti salīdzināti ar pārējo 34 OECD dalībvalstu un vairāku organizācijas partnervalstu datiem. Pozitīvi vērtējama lielā iedzīvotāju proporcija ar pabeigtu vidējo izglītību – gandrīz 90% pieaugušo, kas ir par 10 procentpunktiem virs OECD vidējā 80% rādītāja. Tāpat pārskata dati liecina, ka Latvijā starp OECD valstīm ir bijis visaugstākais pieaugums jauniešu ar augstāko izglītību skaita proporcijā – no 22% 2005. gadā līdz 42% 2016. gadā. Raksturojot augstākās izglītības internacionalizāciju kā vienu no Latvijas izglītības politikas prioritātēm, secināts, ka 2015. gadā Latvijas augstākās izglītības sistēmā bija apmēram 5000 ārzemju studentu, kas ir 6% no visiem augstākajā izglītībā studējošajiem. Tas ir vairāk nekā ārzemju studentu proporcija Igaunijā (5%) un Lietuvā (4%), un atbilst vidējiem rādītājiem OECD valstīs. Latvija sekmīgi īsteno ārzemju studentu piesaisti, ko apliecina fakts, ka tikai trijos gados – no 2013. līdz 2015. gadam – ārzemju studentu skaits pieauga gandrīz par 50%, kas ir viens no augstākajiem pieauguma rādītājiem starp OECD dalībvalstīm un partnervalstīm.

Pārskatā minēts, ka Latvija, Igaunija, Somija, Lietuva un Zviedrija ir valstis, kurās skolēni sākumskolas gaitas sāk septiņu gadu vecumā, kas ir vēlākais skolas uzsākšanas vecums starp OECD dalībvalstīm un partnervalstīm. Līdz ar to pirmsskolas izglītības programmas Latvijā ilgst salīdzinoši vairāk gadu nekā citās valstīs, un tas izskaidro, kāpēc Latvijas izdevumi par pirmsskolas izglītību procentos no IKP ir vieni no augstākajiem, proti, 0,9%. Tas ir ceturtais augstākais ieguldījums starp visām OECD dalībvalstīm, atrodoties ievērojami virs OECD un ES vidējā rādītāja, kas, savukārt, ir 0,6%.

Tāpat pārskats liecina, ka aizvien vairāk studentu Latvijā izvēlas iegūt augstāko izglītību dabaszinātnēs, tehnoloģijās, inženierzinātnēs un matemātikā (tā dēvētajās STEM jomās). Tomēr, salīdzinot ar vidējiem rādītājiem OECD dalībvalstīs (25%), Latvijā pieaugušo skaits ar augstāko izglītību kādā no STEM jomām ir mazāks – 22%. Lietuvā šis rādītājs ir 29%, savukārt Igaunijā – 30%. Tādējādi secināts, ka līdzšinējais darbs pie STEM jomu popularizēšanas ir veiksmīgs un jāturpina.

Latvijas dalība OECD izglītības indikatoru programmā INES (Indicators of Education Systems) notiek ESF projekta nr. 8.3.6.1/16/I/001 “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” ietvaros.

 

Ziņojuma datu izlase par Latviju latviešu valodā lasāma šeit: http://www.izm.gov.lv/images/OECD/EAG2017_CN_LVA_DATU_IZLASE.pdf

Vairāk informācijas par izglītības pārskatu Education at a Glance un pieeju visiem indikatoriem (angļu valodā) meklējiet:

www.oecd.org/education/education-at-a-glance-19991487.htm

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Visvajadzīgākā šodien – un rītdien – ir spēja orientēties apkārtējā informācijas troksnī, sadzirdēt tajā savu viedokli, pievienot tam savu – aizrautīgu un izsvērtu, zinošu un drosmīgu – balsi, jo, kā izrādās, klusēšana vairs nav modē un vairs nav zelts.
Mārtiņš Daugulis, Rīgas Stradiņa universitātes mācībspēks


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgars ir pārdzēris visu, kas viņam ir.

 

Kontakti

Laikraksts „Izglītība un Kultūra”

Laikraksta „Izglītība un Kultūra” elektroniskais pielikums „Pirmsskolas Izglītība”

Galvenā redaktore — Daiga Kļanska

daiga.klanska@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29808301

 

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.