Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Latgales skolas aicinātas pieteikt savus izcilākos pedagogus Nikodema Rancāna balvai

Autors: IK informācija @ 10.08.2015

Šā gada 13. septembrī aprit 145 gadi, kopš Rēzeknes novada Zaļmuižas (tagad – Nautrēnu) pagastā dzimis izcilais Romas katoļu garīdznieks un pedagogs, Latgales pirmās atmodas darbinieks Nikodems Rancāns (1870–1933). Lai godinātu viņa iespaidīgo devumu Latgales kultūrā un izglītībā, Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrība ierosina iedibināt N. Rancāna balvu Latgales izcilākajiem pedagogiem.

Šī balva tiktu piešķirta reizi gadā, 13. septembrī, vispārējās un pamatizglītības izglītības iestāžu skolotājiem, kā arī augstāko un vidējo profesionālo mācību iestāžu mācībspēkiem par ievērojamu ieguldījumu mācību darbā, latviskās un latgaliskās kultūras un tradīciju ieaudzināšanā jaunajā paaudzē.

Latgales izglītības iestādes līdz 5.septembrim ir aicināts pieteikt pedagogus Romas katoļu garīdznieka un pedagoga Nikodema Rancāna balvai, lai godinātu viņus par nozīmīgo veikumu pedagoģiskajā darbībā.

Konkursa „Nikodema Rancāna balva Latgales izcilākajiem pedagogiem” mērķis ir stiprināt pedagoga profesijas prestižu un atpazīstamību sabiedrībā, godinot izcilu veikumu pedagoģiskajā darbībā, latviskās un latgaliskās kultūras tradīciju ieaudzināšanu jaunajā paaudzē.

Balvu piešķirs četrās nominācijās:

·         par ieguldījumu un sasniegumiem latgaliešu valodas, kultūrvēstures un novada mācības ieviešanā un iedzīvināšanā skolas/augstākās izglītības iestādes mācību/ studiju vidē;

·         par inovācijām izglītības procesā (jaunu metožu, pieeju, stratēģiju, moderno tehnoloģiju pielietojums mācību un audzināšanas darbā, metodisku darbu izstrādnes, publikācijas, pieredzes popularizēšana, darbs ar vecākiem u. c.);

·         par mūsdienīgu un radošu pieeju skolēnu darbaudzināšanai un amatu mācībai;

·         par veiksmīgāko pedagoga debiju (iniciatīva, spēja aizraut, ieinteresēt, motivēt skolēnus, inovācijas u. c.) (pedagogi, kuru darba stāžs nepārsniedz trīs gadus).

Balvas pretendentus izvērtēs žūrija, kuras sastāvā tiks aicināti Izglītības un zinātnes ministrijas, Latgales novadu pašvaldību pārstāvji, izglītības un kultūras darbinieki. Konkursu organizē Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrība sadarbībā ar Latgales novadu pašvaldībām un Rēzeknes Augstskolu.

Konkursa nolikums (.pdf)

Nolikuma pielikums: Pretendenta pieteikuma veidlapa (.docx)

 

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:Kontakti

Izdevniecības vadītāja: Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

E-pasts: info@izglitiba-kultura.lv

Izdevniecības galvenā redaktore: Vita Pļaviņa

Tālr. 29190557

E-pasts: redakcija@izglitiba-kultura.lv 

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra"

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

No 2019. gada augusta e-izdevumus izdod SIA "V-Media" (Reģ.nr. 4010336926) un SIA "Unigunde" (50003635891)