Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Konferencē diskutēs par iekļaujošas skolas attīstības iespējām

Autors: IK informācija @ 01.03.2018

Šodien, 1. martā, Jūrmalā notiek konference „Iekļaujoša skola - ceļā uz vienotu rīcībpolitiku un praksi”, ko organizē British Council pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar Valsts izglītības satura centra īstenoto Eiropas Sociālo fonda projektu „Kompetenču pieeja mācību saturā” jeb „Skola2030” un ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisiju. Konferencē uzstāsies gan ārvalstu, gan vietējie eksperti. Dalībnieki būs izglītības nozares darbinieki no Latvijas un Igaunijas.

Ikvienam interesentam ir iespēja sekot līdzi konferencei tiešsaistē British Council Latvija Facebook lapā https://www.facebook.com/BritishCouncilLatvia/ vai arī projekta „Skola2030” mājaslapā.

 

Konferences „Iekļaujoša skola – ceļā uz vienotu rīcībpolitiku un praksi” mērķis ir veicināt dziļāku izpratni par iekļaujošu izglītību, apzināt un dalīties ar izglītības procesā iesaistīto pušu labās prakses piemēriem un kopīgi spriest par to, kādā veidā iespējams veidot daudz iekļaujošāku mācīšanās procesu katram skolēnam. Konferences programmā īpaša uzmanība tiks pievērsta mācību saturam un pieejai, un tam, kāds atbalsts nepieciešams skolēnam un skolotājam.

 

„Veiksmīgu iekļaujošu praksi skolā var nodrošināt tikai pārmaiņas visos izglītības līmeņos, un tieši tāpēc ir svarīgi par iekļaujošas izglītības jautājumiem atkal diskutēt laikā, kad valstī top jauns izglītības standarts un pieeja mācīšanai. Skolas un skolotāji jau šodien var pozitīvi ietekmēt ikviena skolēna ikdienu, mainot un uzlabojot to, kas ir viņu spēkos, un veidojot atbalstošu, iekļaujošu un attīstību veicinošu skolas vidi,” uzsver Zane Matesoviča, British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja, konferences idejas autore.

 

„Nākotnē, veidojot iekļaujošu mācību vidi, skolotājiem būs jāņem vērā ne tikai tas, ko un kā viņi māca, bet arī to, kādā mērā iekļaujošas vērtības, piemēram, cieņa, sadarbība, tolerance, izpalīdzība un empātija, skaidri apliecina mikroklimatu un attiecības klasē,” turpina Z. Matesoviča.

 

Konferences programmu veidos divi tematiskie bloki, no kuriem viens būs par dažādības pedagoģiju - pedagoģiskās pieejas un stratēģijas klasē ar bērniem, kas pārstāv dažādus kultūras, valodas, sociālos un ekonomiskos kontekstus un daudzveidības vadību. Bet otrs bloks saistīts ar atbalstu bērniem ar mācību darbības traucējumiem un speciālajām vajadzībām.

 

„Konference ir zināmā veidā konsultācija - sarunas un pieredzes apmaiņas process - ar vietējiem un ārvalstu ekspertiem, ar mērķi nostiprināt iekļaujošās izglītības principu klātbūtni izglītības procesā. Šī konference ir ļoti nozīmīgs notikums, lai aktualizētu un uzsvērtu iekļaujošas izglītības principu ieviešanas nozīmi rīcībpolitikā nacionālā mērogā un skolu ikdienas praksē. Izglītība mūsdienīgai lietpratībai: mācību satura un pieejas aprakstā īpaši uzsveram tādus izglītības principus kā augstu un personiski nozīmīgu mērķu izvirzīšana visiem bērniem un jauniešiem un iekļaujošas izglītības pieeju, kuru īstenojot tiek atzītas, augstu novērtētas un apmierinātas viņu dažādās mācīšanās vajadzības ar atvērta dialoga, daudzveidīgu metožu un pieeju palīdzību, veidojot skolā drošu un atbalstošu vidi un nepieļaujot nekāda veida diskrimināciju. Projekta ietvaros nozīmīgi resursi tiks veltīti mācību un metodisko līdzekļu izveidei bērniem ar speciālām vajadzībām, tai skaitā, mācību līdzekļi bērniem un jauniešiem  garīgās attīstības traucējumiem, ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un ar dažādiem attīstības traucējumiem, veidotas grāmatas Braila rakstā, datorprogramma “No teksta uz runu” (‘Text to speech’), vieglajā valodā adaptēti mācību un metodiskie līdzekļi, DIBEL NEXT lasītprasmes novērtēšanas testa rokasgrāmata,” stāsta Zane Oliņa, „Skola2030” mācību satura ieviešanas vadītāja.

 

Konferencē piedalīsies un ar savu pieredzi iekļaujošas izglītības jomā dalīsies gan eksperti no Latvijas – Mārīte Rozenfelde, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas asociētā profesore, Marija Golubeva, politikas analītiķe, SIA RHC Consulting valdes locekle, gan no Apvienotās Karalistes – organizācijas Achievement for All speciālisti Mariuss Frenks (Marius Frank) un Krisa Vodenhausa (Kris Vodehouse), British Council izglītības programmas Connecting Classrooms pārstāve Siana Viljamsa (Siân Williams), kuriem ir daudzu gadu pieredze dažādās Lielbritānijas izglītības nozares organizācijās, kā arī pārstāvji no Igaunijas izglītības aģentūras – fonda Innove.

 

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Visvajadzīgākā šodien – un rītdien – ir spēja orientēties apkārtējā informācijas troksnī, sadzirdēt tajā savu viedokli, pievienot tam savu – aizrautīgu un izsvērtu, zinošu un drosmīgu – balsi, jo, kā izrādās, klusēšana vairs nav modē un vairs nav zelts.
Mārtiņš Daugulis, Rīgas Stradiņa universitātes mācībspēks


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Laura bija stipra sieviete, tāpēc viņa savas jūtas apdzēsa pret kaimiņu vīrieti.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.