Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

JVLMA piešķirts ES struktūrfondu finansējums starptautiskās sadarbības projektu attīsttībai pētniecībā un inovācijās

Autors: IK informācija @ 20.08.2018

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA) un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 28. maijā,parakstīja vienošanos par projekta ieviešanu, kas paredz atbalstīt un attīstīt starptautiskās sadarbības projektus pētniecībā un inovācijās, portālu „Izglītība un kultūra” informēja JVLMA projekta koordinatore Lana Burmistrova.

Projektā „Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas starptautiskās sadarbības projektu attīstība pētniecībā un inovācijās” (Nr. 1.1.1.5/18/I/001) plānots veicināt JVLMA iesaisti daudzpusēju starptautisku sadarbības pētniecības un inovāciju projektu izstrādē un īstenošanā mūzikas zinātnes un ar to sinerģisku zinātnes jomu attīstībā.

Līdz 2022. gadam JVLMA īstenos sekojošas aktivitātes:

1) atbalsta pasākumi starptautisku pētījumu projektu iespēju apzināšanai;

2) atbalsts starptautisku pētījumu projektu ideju attīstīšanai;

3) starptautisku pētījumu projektu pieteikumu izstrāde;

4) informācijas, komunikācijas un publicitātes pasākumi;

5) projekta vadība un īstenošana.

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2018. gada aprīlis līdz 2022. gada 31. decembris.

Projekta kopējas finansējums 86 760,00 eiro, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 73 746,00 eiro un valsts budžeta finansējums – 13 014,00 eiro.

Pirmdien, 20. augustā, JVLMA izsludināja pirmo pieteikšanos mūzikas zinātnes, ar to sinerģisku zinātnes jomu un starpdisciplinārajām projektu idejām, plāniem un iesniegumiem.

Līdz 14. septembrim JVLMA zinātniskais personāls tiek aicināts pieteikt projektu idejas, plānus un iesniegumus mūzikas zinātnes, ar to sinerģiskās zinātnes jomās un starpdisciplinārajos virzienos, veicinot mūzikas zinātnes starptautisko atpazīstamību, starpdisciplinaritātes nozīmi un attīstību, starptautiskās sadarbības atbalstu un attīstību pētniecībā, JVLMA zinātniskās darbības kvalitāti, veicinot konkurētspēju starptautiskā līmenī vēsturiskajā muzikoloģijā, sistemātiskajā muzikoloģijā, kognitīvajā muzikoloģijā, mūzikas pedagoģijā un etnomuzikoloģijā, un jaunu starpmodulāru un starpdisciplināru izpētes virzienu radīšanu un to attīstību starptautiskā konkurētspējīgā vidē.

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Nav kauns pakrist, kauns ir nepiecelties. Tā ir vērtība, ko es ar savām izrādēm mēģinu iemācīt saviem audzēkņiem.
Laura Paegle, Rīgas interešu izglītības metodiskā centra teātra mākslas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Rīgas skolēnu pils teātra „Zīļuks” vadītāja un režisore


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Šis darbs man vairākkārt pieķērās pie sirds un aizkustināja.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.