Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

JVLMA piešķirts ES struktūrfondu finansējums starptautiskās sadarbības projektu attīsttībai pētniecībā un inovācijās

Autors: IK informācija @ 20.08.2018

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA) un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 28. maijā,parakstīja vienošanos par projekta ieviešanu, kas paredz atbalstīt un attīstīt starptautiskās sadarbības projektus pētniecībā un inovācijās, portālu „Izglītība un kultūra” informēja JVLMA projekta koordinatore Lana Burmistrova.

Projektā „Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas starptautiskās sadarbības projektu attīstība pētniecībā un inovācijās” (Nr. 1.1.1.5/18/I/001) plānots veicināt JVLMA iesaisti daudzpusēju starptautisku sadarbības pētniecības un inovāciju projektu izstrādē un īstenošanā mūzikas zinātnes un ar to sinerģisku zinātnes jomu attīstībā.

Līdz 2022. gadam JVLMA īstenos sekojošas aktivitātes:

1) atbalsta pasākumi starptautisku pētījumu projektu iespēju apzināšanai;

2) atbalsts starptautisku pētījumu projektu ideju attīstīšanai;

3) starptautisku pētījumu projektu pieteikumu izstrāde;

4) informācijas, komunikācijas un publicitātes pasākumi;

5) projekta vadība un īstenošana.

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2018. gada aprīlis līdz 2022. gada 31. decembris.

Projekta kopējas finansējums 86 760,00 eiro, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 73 746,00 eiro un valsts budžeta finansējums – 13 014,00 eiro.

Pirmdien, 20. augustā, JVLMA izsludināja pirmo pieteikšanos mūzikas zinātnes, ar to sinerģisku zinātnes jomu un starpdisciplinārajām projektu idejām, plāniem un iesniegumiem.

Līdz 14. septembrim JVLMA zinātniskais personāls tiek aicināts pieteikt projektu idejas, plānus un iesniegumus mūzikas zinātnes, ar to sinerģiskās zinātnes jomās un starpdisciplinārajos virzienos, veicinot mūzikas zinātnes starptautisko atpazīstamību, starpdisciplinaritātes nozīmi un attīstību, starptautiskās sadarbības atbalstu un attīstību pētniecībā, JVLMA zinātniskās darbības kvalitāti, veicinot konkurētspēju starptautiskā līmenī vēsturiskajā muzikoloģijā, sistemātiskajā muzikoloģijā, kognitīvajā muzikoloģijā, mūzikas pedagoģijā un etnomuzikoloģijā, un jaunu starpmodulāru un starpdisciplināru izpētes virzienu radīšanu un to attīstību starptautiskā konkurētspējīgā vidē.

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:Kontakti

Izdevniecības vadītāja: Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

E-pasts: info@izglitiba-kultura.lv

Izdevniecības galvenā redaktore: Vita Pļaviņa

Tālr. 29190557

E-pasts: redakcija@izglitiba-kultura.lv 

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra"

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

No 2019. gada augusta e-izdevumus izdod SIA "V-Media"

Reģ.nr. 40103369264