Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

JVLMA iebilst pret mācību stundu skaita samazinājumu mūzikā

Autors: IK informācija @ 26.11.2018

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA) iebilst pret mācību stundu skaita samazinājumu mācību priekšmetā „Mūzika” un uzstāj uz līdzšinējā stundu skaita saglabāšanu. JVLMA sagatavojusi pamatojuma vēstuli, ko nosūtījusi Latvijas Republikas Ministru prezidentam Mārim Kučinskim, izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim, Valsts izglītības satura centra direktoram Guntaram Catlakam, kultūras ministrei Dacei Melbārdei, Latvijas Nacionālā kultūras centra direktorei Signei Pujātei.

 

„Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta publicētā tiesību aktu projekta „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” (Projekts VSS-1039/TA-2442) 11. pielikumā „Pamatizglītības programmas paraugs” ietverto informāciju, JVLMA konstatējusi mācību priekšmeta Mūzika stundu skaita samazinājumu – 4.-6. klasē 175 stundas (5 stundas trīs gadu laikā nedēļā) pretstatā līdzšinējo MK noteikumu Nr.468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” (pieņemts 2014. gada 12. augustā) 24. pielikumu „Pamatizglītības programmas paraugs”, kurā norādītais stundu skaits 4.-6. klasē ir 2 stundas nedēļā (6 stundas trīs gadu laikā nedēļā).

 

Iepriekš minēto noteikumu projekta „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” (Projekts VSS-1039/TA-2442) 2. punktā norādīts, ka „pamatizglītības satura īstenošanas mērķis ir vispusīgi attīstīts un lietpratīgs skolēns, kurš ir ieinteresēts savā intelektuālajā, sociāli emocionālajā un fiziskajā attīstībā, dzīvo veselīgi un droši, mācās ar prieku un interesi, sociāli atbildīgi līdzdarbojas sabiedrības norisēs un uzņemas iniciatīvu, ir Latvijas patriots”. Samazinot mācību priekšeta Mūzika stundu skaitu tiek apdraudēts pamatizglītības satura īstenošas mērķis – (..) skolēns, kurš ir ieinteresēts savā (..) emocionālajā (..) attīstībā. Pamatizglītībā jārūpējas par cilvēka līdzsvarotu un vispusīgu attīstību, taču mācību priekšmeta Mūzika saturs ir būtisks priekšnoteikums, izstrādājot pieeju radošas personības attīstībā.

Rūpējoties par Latvijas unikālās kultūras telpas attīstību un nemateriālā mantojuma saglabāšanu, būtiski pamatizglītībā sagatavot intelektuālus kultūras dzīves dalībniekus, tradīciju lietpratējus. Kā būtisks faktors ir Latvijai unikālā kora dziedāšanas tradīcija un Dziesmu svētku nepārtrauktības process, kura pamatā ir mācību priekšmetā Mūzika iegūtais muzicēšanas prasmju kopums.

JVLMA vēlas vērst uzmanību, ka mācību priekšmeta Mūzika stundu samazinājuma gadījumā tiek:

- ietekmēta katra sabiedrības locekļa līdzsvarota un pilnvērtīga emocionālā attīstība;

- pastiprinātas bažas par Latvijas kultūras telpas unikalitātes samazināšanos;

- apdrautēta kultūras nemateriālā mantojuma un tradīciju saglabāšana.

Vēstule sagatavota, balsoties uz JVLMA Mūzikas skolotāju katedras docētāju, pedagoģijas doktoru un mūzikas mācīšanas metodiķu zinātniskajiem pētījumiem mūzikas pedagoģijā, psiholoģijā, atzinumiem par mūzikas mācību apguves nepieciešamību vispārējā izglītībā, kā arī JVLMA sistēmiskās muzikoloģijas pētnieku atziņām par mūzikas mācīšanās, kolektīvās muzicēšanas neiropsiholoģiskajiem efektiem skolēna vispārējā izglītībā.

Šī brīžā projekta „Skola2030” mācību priekšmetā Mūzika izstrādātais standarta saturs 4.-6. klasei atbilst divām mācību stundām nedēļā visus trīs gadus, pretēji pašlaik plānotajam stundu skaitam, kas paredz vienas stundas samazinājumu nedēļā. JVLMA iebilst pret mācību stundu skaita samazinājumu mācību priekšmetā Mūzika un uzstāj saglabāt līdzšinējo mācību stundu skaitu,” teikts vēstulē.

 

Vēstuli parakstījuši: JVLMA rektors, profesors Dr. Guntars Prānis, JVLMA akadēmiskā darba prorektors, asociētais profesors Dr. Valdis Bernhofs, JVLMA Senāta priekšsēdētājs, Kordiriģēšanas katedras vadītājs, docents     Jānis Baltiņš, Dziesmu svētku mākslinieciskās padomes priekšsēdētājs, virsdiriģents, asociētais profesors Romāns Vanags, Mūzikas skolotāju katedras vadītājs, virsdiriģents, Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku noslēguma koncerta mākslinieciskais vadītājs, lektors Dr. Edgars Vītols.

 

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Izglītība un kultūra veido ciešu savstarpēju saikni. Ja nav kultūras, ko turpināt, attīstīt, nav nepieciešama izglītība, un otrādi.
Gunta Siliņa – Jasjukeviča, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas docente un Aīda Rancāne Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Satiekoties ar šādu problēmu, es nezinu, kā es sevi vestu.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.