Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

JSPA aicina pašvaldības izmantot IZM Jaunatnes politikas valsts programmas atbalstu

Autors: IK informācija @ 29.12.2017

2017. gadā Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros 24 pašvaldības īstenoja projektus, lai sniegtu atbalstu darba ar jaunatni sistēmas izveidei pašvaldībās, kā arī sekmētu plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošanu atbilstoši pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem un rīcības virzieniem, portālu „Izglītība un kultūra” informēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) komunikācijas daļas vecākā referente Kintija Bulava.

JSPA arī nākamgad aicina pašvaldības izmantot IZM Jaunatnes politikas valsts programmas atbalstu. 2018. gadā tiks organizēts atsevišķs projektu konkurss pašvaldībām, kurās līdz šim nav izstrādāti jaunatnes politikas plānošanas dokumenti. IZM Jaunatnes politikas valsts programmas kopējais budžeta finansējums projektu īstenošanai 2018. gadā ir 589 000 eiro, no tā pašvaldību projektiem – 145 000 eiro. 2018. gadā ar IZM Jaunatnes politikas valsts programmas atbalstu paredzēts atbalstīt 50 pašvaldības.

„Mēs izvēlējāmies jomu, kas līdz šim mūsu novadā jaunatnes jomā bija lielākais izaicinājums. Man prieks, ka mūsu ideja sekmēt plānveidīgu ilgtermiņa darbu ar Olaines pagasta jauniešiem, īstenojās. Projekta aktivitātēs piedalījās vairāk nekā 100 jauniešu, un svarīgi, ka daudzi no viņiem ir gatavi līdzdarboties arī turpmāk,” izvērtējot 2017. gadā īstenoto projektu, rezumē Mārīte Zaube, Olaines novada pašvaldības Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja.

Šajos projektos pašvaldībām bija iespēja izvēlēties kādu no darba ar jaunatni jomām un īstenot dažādas aktivitātes, lai tās pilnveidotu un attīstītu. Projektos pašvaldības:

attīstīja jaunatnes darbu pagastos, piemēram, apzinot pagastu jauniešu vajadzības, piesaistot un apmācot pagastu jaunatnes darba koordinatorus, organizējot forumus par novada sadarbības tīkla attīstību efektīvai jaunatnes darba īstenošanai;

izveidoja vai pilnveidoja jauniešu informācijas sistēmu, tostarp, analizējot esošās jauniešu informācijas sistēmas un izstrādājot priekšlikumus to pilnveidei, izveidojot virtuālos informācijas punktus, izstrādājot vadlīnijas darbam ar informāciju, pilnveidojot tīmekļa vietnes;

attīstīja brīvprātīgā darba sistēmu, piemēram, organizējot darba grupas par brīvprātīgā darba sistēmas pilnveidi, izstrādājot brīvprātīgā darba uzskaites sistēmu, pievienojoties brīvprātīgā darba platformai www.brivpratigie.lv, uzsākot jaunas tradīcijas, piemēram, brīvprātīgo jauniešu apbalvošanas pasākumus, iedvesmojot jauniešus veikt brīvprātīgo darbu, apzinot brīvprātīgā darba veikšanas vietas;

pilnveidoja jaunatnes politikas plānošanas dokumentus, piemēram, organizējot jauniešu aptaujas un fokusgrupas, analizējot esošo jaunatnes darba situāciju, veicot pētījumus;

izveidoja jauniešu līdzdalības mehānismus, piemēram, organizējot izpētes vizītes uz citām pašvaldībām, veicot esošo jauniešu līdzdalības modeļu darbības izvērtēšanu, nodibinot jauniešu domes, sagatavojot ar jauniešu domju darbību saistītu dokumentāciju;

• veica citas aktivitātes ilgtermiņa jaunatnes darba attīstībai pašvaldībā.

„Šo projektu rezultāti ir pierādījuši, ka arī pavisam nelielos projektos var īstenot stratēģiski svarīgas aktivitātes, kas noteikti būs spēcīgs atspēriens tālākai jaunatnes darba attīstībai pašvaldībās. Mēs ticam, ka, sperot šādus nelielus, bet vienlaikus ļoti svarīgus soļus, jau tuvākajā laikā visās Latvijas pašvaldībās tiks īstenots katras pašvaldības vajadzībām atbilstošs, ilgtermiņā plānots, atzīts, efektīvs un iekļaujošs jaunatnes darbs,” tā Rasa Lazdiņa, JSPA Projektu vadības un uzraudzības daļas vadītāja.

2017. gada 19. decembrī ir apstiprināta IZM Jaunatnes politikas valsts programma 2018. gadam. Jaunatnes politikas prioritātes nākamgad: 1) veicināt ilgtermiņa darba ar jaunatni plānošanu vietējā un reģionālā līmenī; 2) atbalstīt jaunatnes organizāciju iniciatīvas jauniešu līdzdalības veicināšanai; 3) vienota modeļa izstrāde jauniešu neformālās izglītības atzīšanai valsts mērogā; 4) darbā ar jaunatni iesaistīto personu profesionālās pilnveides attīstīšana.

Plašākai informācijai: http://jaunatne.gov.lv/lv/valsts-programma/par-valsts-programmu

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Mācību gada sākumā, kad skolotāji instruē skolēnus par drošību, viņi to var darīt ne tikai formāli – izlasot noteikumus, bet var aicināt skolēnus izspēlēt dažādas situācijas, kurās ir jāzina pareizā rīcība.
Solvita Lauzēja, Bauskas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece audzināšanas jomā sociālo zinību, ekonomikas un komerczinību skolotāja un 8.b klases audzinātāja


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Viņi abi iemīlējās apavu veikalā jau no pirmā acu uzmetiena.

 

Kontakti

Laikraksts „Izglītība un Kultūra”

Laikraksta „Izglītība un Kultūra” elektroniskais pielikums „Pirmsskolas Izglītība”

Galvenā redaktore — Daiga Kļanska

daiga.klanska@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29808301

 

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.