Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

"Izglītības inovācijas balvu 2011" saņem Druvienas vidusskola un Rīgas Angļu ģimnāzijas pedagogu grupa

Autors: LETA informācija @ 26.10.2011

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) "Izglītības inovācijas balvu 2011" - 900 latus pirms nodokļu nomaksas un Atzinības rakstu - 26.oktobrī Valsts prezidents Andris Bērziņš pasniedza Gulbenes novada Druvienas vidusskolas direktorei Velgai Černoglazovai. "Izglītības inovācijas balvu" - 600 latus pirms nodokļu nomaksas un Atzinības rakstu - saņēma Rīgas Angļu ģimnāzijas pedagogu grupa - Anita Krišmane, Uldis Heidingers, Ilze Rikmane, Inese Jakubova.

Druvienas vidusskola saņēma arī Rīgas Pedagoģijas izglītības vadības akadēmijas un laikraksta "Izglītība un Kultūra" specbalvas.

Balvu skola saņem par nodibinājuma "Sorosa fonds-Latvija" (SFL) projektā "Pārmaiņu iespējas skolām" laikā īstenoto ieceri izveidot skolu par vietējās kopienas centru. Skola organizē tautas mūzikas instrumentu gatavošanas darbnīcas.

IZM Pateicības rakstu saņēma Mihails Gorskis no Iecavas, pedagogu grupa - Līga Reitere, Zaiga Tenisone, Ina Evardsone, Maija Balode, Irēna Līkopa, Kristīne Ševčenko no Rīgas, nodibinājuma "Sorosa fonds-Latvija" izglītības eksperti Guntars Catlaks, Liesma Ose, Aija Tūna.

IZM Pateicības rakstu un "Microsoft" specbalvu saņēma cēsiniece Ligita Neimane un rīdziniece Inese Lude.

Maija Lanka no Tukuma saņēma IZM Pateicības rakstu un "Latvijas Mobilā telefona" specbalvu. Ināra Roziņa no Rīgas saņēma IZM Pateicības rakstu un Latvijas Pašvaldību savienības speciālbalvu.

Iveta Ratinīka no Rīgas saņēma IZM Pateicības rakstu un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas specbalvu.

Kā ziņots, "Izglītības inovācijas balvai 2011" tika saņemti 55 pieteikumi no visiem Latvijas reģioniem. Balva - Atzinības raksts un naudas balva - šogad tiek pasniegta pirmo reizi un ir iedibināta ar mērķi apzināt un popularizēt inovācijas izglītībā un pedagoģijā, veicināt jaunu ideju ieviešanu izglītības un mācību procesā un paaugstināt izglītības kvalitāti.

Pieteikumus vērtēja īpaši izveidota komisija, kurā strādāja IZM valsts sekretāra vietniece Inga Štāle, ESF projekta "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" vadītāja Evija Papule, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) speciāliste vispārējās izglītības jautājumos Baiba Bašķere, Latvijas Darba devēju konfederācijas padomes loceklis, "Latvijas Mobilā telefona" prezidents Juris Binde, laikraksta "Izglītība un Kultūra" galvenā redaktore Violeta Brenčeva, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos Olga Kokāne, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītāja Baiba Moļņika, "Microsoft Latvia" Izglītības projektu vadītāja Zane Matesoviča un Latvijas Rektoru padomes pārstāvis.

Pieteikumu balvai varēja iesniegt pedagogs vai pedagogu grupa, pedagogu profesionālās asociācijas, LIZDA, Latvijas Izglītības vadītāju asociācija, izglītības iestādes, IZM un tās padotības iestādes un nevalstiskās organizācijas, kas darbojas izglītības jomā. Inovatīvos risinājumus varēja iesniegt četrās kategorijās - mācību priekšmetu apguve, skolas vide, cilvēkresursi, finanšu un materiāltehniskie resursi un izglītības sistēmas pilnveide.

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:Kontakti

Izdevniecības vadītāja: Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

E-pasts: info@izglitiba-kultura.lv

Izdevniecības galvenā redaktore: Vita Pļaviņa

Tālr. 29190557

E-pasts: redakcija@izglitiba-kultura.lv 

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra"

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

No 2019. gada augusta e-izdevumus izdod SIA "V-Media" (Reģ.nr. 4010336926) un SIA "Unigunde" (50003635891)