Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

"Izglītības inovācijas balvu 2011" saņem Druvienas vidusskola un Rīgas Angļu ģimnāzijas pedagogu grupa

Autors: LETA informācija @ 26.10.2011

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) "Izglītības inovācijas balvu 2011" - 900 latus pirms nodokļu nomaksas un Atzinības rakstu - 26.oktobrī Valsts prezidents Andris Bērziņš pasniedza Gulbenes novada Druvienas vidusskolas direktorei Velgai Černoglazovai. "Izglītības inovācijas balvu" - 600 latus pirms nodokļu nomaksas un Atzinības rakstu - saņēma Rīgas Angļu ģimnāzijas pedagogu grupa - Anita Krišmane, Uldis Heidingers, Ilze Rikmane, Inese Jakubova.

Druvienas vidusskola saņēma arī Rīgas Pedagoģijas izglītības vadības akadēmijas un laikraksta "Izglītība un Kultūra" specbalvas.

Balvu skola saņem par nodibinājuma "Sorosa fonds-Latvija" (SFL) projektā "Pārmaiņu iespējas skolām" laikā īstenoto ieceri izveidot skolu par vietējās kopienas centru. Skola organizē tautas mūzikas instrumentu gatavošanas darbnīcas.

IZM Pateicības rakstu saņēma Mihails Gorskis no Iecavas, pedagogu grupa - Līga Reitere, Zaiga Tenisone, Ina Evardsone, Maija Balode, Irēna Līkopa, Kristīne Ševčenko no Rīgas, nodibinājuma "Sorosa fonds-Latvija" izglītības eksperti Guntars Catlaks, Liesma Ose, Aija Tūna.

IZM Pateicības rakstu un "Microsoft" specbalvu saņēma cēsiniece Ligita Neimane un rīdziniece Inese Lude.

Maija Lanka no Tukuma saņēma IZM Pateicības rakstu un "Latvijas Mobilā telefona" specbalvu. Ināra Roziņa no Rīgas saņēma IZM Pateicības rakstu un Latvijas Pašvaldību savienības speciālbalvu.

Iveta Ratinīka no Rīgas saņēma IZM Pateicības rakstu un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas specbalvu.

Kā ziņots, "Izglītības inovācijas balvai 2011" tika saņemti 55 pieteikumi no visiem Latvijas reģioniem. Balva - Atzinības raksts un naudas balva - šogad tiek pasniegta pirmo reizi un ir iedibināta ar mērķi apzināt un popularizēt inovācijas izglītībā un pedagoģijā, veicināt jaunu ideju ieviešanu izglītības un mācību procesā un paaugstināt izglītības kvalitāti.

Pieteikumus vērtēja īpaši izveidota komisija, kurā strādāja IZM valsts sekretāra vietniece Inga Štāle, ESF projekta "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" vadītāja Evija Papule, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) speciāliste vispārējās izglītības jautājumos Baiba Bašķere, Latvijas Darba devēju konfederācijas padomes loceklis, "Latvijas Mobilā telefona" prezidents Juris Binde, laikraksta "Izglītība un Kultūra" galvenā redaktore Violeta Brenčeva, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos Olga Kokāne, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītāja Baiba Moļņika, "Microsoft Latvia" Izglītības projektu vadītāja Zane Matesoviča un Latvijas Rektoru padomes pārstāvis.

Pieteikumu balvai varēja iesniegt pedagogs vai pedagogu grupa, pedagogu profesionālās asociācijas, LIZDA, Latvijas Izglītības vadītāju asociācija, izglītības iestādes, IZM un tās padotības iestādes un nevalstiskās organizācijas, kas darbojas izglītības jomā. Inovatīvos risinājumus varēja iesniegt četrās kategorijās - mācību priekšmetu apguve, skolas vide, cilvēkresursi, finanšu un materiāltehniskie resursi un izglītības sistēmas pilnveide.

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Nav kauns pakrist, kauns ir nepiecelties. Tā ir vērtība, ko es ar savām izrādēm mēģinu iemācīt saviem audzēkņiem.
Laura Paegle, Rīgas interešu izglītības metodiskā centra teātra mākslas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Rīgas skolēnu pils teātra „Zīļuks” vadītāja un režisore


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Šis darbs man vairākkārt pieķērās pie sirds un aizkustināja.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.