Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Izdota grāmata par drošu un atbildīgu interneta lietošanu skolēniem

Autors: IK informācija @ 23.08.2017

Klajā nākusi 8-12 gadus veciem bērniem domāta grāmata par drošu un atbildīgu interneta lietošanu „Planēta 7”, kas bez maksas tiks izplatīta Latvijas skolās. Grāmatas izdevējs ir Latvijas Drošāka interneta centrs drossinternets.lv, tā izdota ar Eiropas Komisijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas līdzfinansējumu, portālu „Izglītība un Kultūra” informēja Latvijas Drošāka interneta centra preses sekretārs Kaspars Līcītis.

Kultūras ministrijas pasūtītā pētījuma rezultāti liecina, ka pusei Latvijas iedzīvotāju ir nepieciešams pilnveidot medijpratību – meklēt, analizēt un kritiski izvērtēt informāciju, kuru piedāvā neskaitāmi laikraksti, televīziju kanāli un interneta resursi. Piemēram, tikai 40% Latvijas iedzīvotāju spēj atšķirt uzticamu informāciju no meliem. Liela daļa Latvijas iedzīvotāju neprot kritiski izvērtēt interneta meklēšanas programmu (piemēram, Google, Bing vai citu) piedāvātos rezultātus un neatšķir sponsorētās saites no pārējām. Pētījumā arī atklāts, ka piektā daļa cilvēku mēdz dalīties ar informāciju internetā, to pat nepārbaudot. Īpaši tas raksturīgs jauniešiem.

Drošāka interneta centra ekspertu pieredze liecina, ka Latvijas sabiedrībai ir vēl jāmācās lietot internetu gudri, jo digitālo tehnoloģiju efektīva izmantošana ir viens no mūsu valsts konkurētspējas pamatiem. Bērni internetu uzsāk izmantot ļoti agri, tāpēc tā jēgpilna lietošana ir jāapgūst jau pamatskolā. Mūsu mācību līdzeklis būs lielisks palīgs skolu pedagogiem, vecākiem un bibliotekāriem,” uzskata Drošāka interneta centra vadītāja Maija Katkovska.

Savukārt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks IKT jautājumos Edmunds Beļskis uzsver, ka: „Mums ir svarīga bērnu izglītošana par mūsdienu tehnoloģiju nozīmīgumu un tā pielietojumu ikdienā. Ir svarīgi bērniem ne tikai tehniski mācēt lietot digitālās tehnoloģijas, bet lietojot tās, prast radīt jaunas idejas, dalīties ar tām, strādāt ar datiem un informāciju, kā arī prast savstarpēji sadarboties.”

Skolēnam ir jāprot domāt, lietot, strukturēt, salīdzināt, analizēt, izvērtēt un radīt savas zināšanas – šie septiņi vārdi ir kā pamats nule kā izdotajai grāmatai par gudru un drošu interneta lietošanu „Planēta 7” 8-12 gadus veciem bērniem. Interaktīvais un bērniem viegli uztveramais mācību materiāls palīdzēs apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas, kas ir nepieciešamas gan veiksmīgam mācību procesam, gan ikvienai dzīves situācijai darbā ar digitālajām tehnoloģijām jēgpilni un droši. „Drošāka interneta centrs ievēro pēctecību mācību materiālu izdošanā – 2015. gadā izdotā „Vaifija skola” pašus mazākos ieved droša interneta pasaulē, „Planēta 7” turpina medijpratības stiprināšanu formālās izglītības ietvaros nākamajā vecumposmā, skaidro grāmatas autore Liene Valdmane.

Mācību materiāls ir integrējams dažādu mācību priekšmetu saturā, stiprinot bērnu rīcībspēju informācijas sabiedrībā. „Planēta 7” atspoguļo mūsdienu dzīvi, kur ik uz soļa ir jādomā, jāizvērtē, jāanalizē, jāspēj salīdzināt, strukturēt, jārada mākslas darbi un jāprot lietot tās zināšanas, ko radījuši citi, jāprot jēgpilni lietot ierīces, tehnoloģijas, jāpēta, jārada jaunas zināšanas, atbildīgi jādalās ar tām. Grāmatā praktiski uzdevumi strukturēti piecās nodaļās: „Ar mobilo kabatā...”; „Lielais nezināmais – informācija”; „Esi atbildīgs!”; „Es piedalos!”; „Domā līdzi!”.

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Oficiāli apstiprinātajos mācību līdzekļos informācija par novadu tradicionālo kultūru nav atrodama gandrīz nemaz.
Gunta Siliņa – Jasjukeviča, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas docente un Aīda Rancāne Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgars ir pārdzēris visu, kas viņam ir.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.