Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

IKVD: 2017./2018. mācību gadā pašvaldībām nav informācijas par 1213 obligātā izglītības vecuma bērniem

Autors: IK informācija @ 16.01.2018

Pirmo reizi septiņu gadu laikā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazinājies izglītības iestādēs nereģistrēto obligātā izglītības vecuma (5–18) bērnu skaits. Pašvaldību sniegtie dati liecina, ka 2017./2018. mācību gadā ir 17 803 izglītības iestādēs nereģistrēti obligātā izglītības vecuma bērni, t.sk. 16 080 7–18 gadus veci bērni un 1 723 5–6 gadus veci bērni, portālu „Izglītība un kultūra” informēja Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) vecākā eksperte Jana Veinberga.

Ja līdz šim izglītības iestādēs nereģistrēto bērnu skaits katru gadu pieauga, tad 2017. gada nogalē, apkopojot pašvaldību sniegto informāciju, IKVD secinājis, ka izglītības iestādēs nav reģistrēti 17 803 obligātā izglītības vecuma bērni, kas ir par 1219 bērniem mazāk nekā 2016./2017. mācību gadā. 2017. gadā mazāks ir arī to bērnu skaits, kuri pēc pašvaldību datiem atrodas ārzemēs. Ja 2016. gadā ārzemēs bija 14 764 bērnu, tad 2017. gadā – tikai 13 874, t.i., par 890 bērniem mazāk.

Tomēr kvalitātes dienesta ieskatā satraucošs ir fakts, ka 2017./2018. mācību gadā par 1213 obligātā izglītības vecuma bērniem pašvaldībām nav nekādas informācijas – kur šie bērni atrodas un kādēļ viņi neiegūst obligāto pamatizglītību vai neturpina mācības vidējās izglītības iestādē. Lai gan, salīdzinot ar 2016./2017. mācību gadu, šo bērnu skaits ir samazinājies (2016.gadā tādi bija 1345), tas tomēr vēl joprojām ir ievērojams, un šāda situācija nebūtu pieļaujama.

Ņemot vērā likumā „Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības autonomo funkciju – gādāt par iedzīvotāju izglītību un veikt attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti, pašvaldību darbam ir jābūt rezultatīvākam. Pašvaldībām ir jāīsteno savlaicīgs un pietiekams darbs, jāveido starpinstitucionālā sadarbība, lai pilnībā un par katru bērnu noskaidrotu apstākļus, kuru dēļ viņš nav reģistrēts izglītības iestādē, nodrošinot, ka visi Latvijā deklarētie obligātā izglītības vecuma bērni iegūst izglītību.

Tāpat kā ik gadu, arī šogad IKVD aicina atbildīgās institūcijas pievērst uzmanību izglītības iestādēs nereģistrētiem ilgstoši slimojošiem bērniem un bērniem invalīdiem. 2017./2018. mācību gadā ir ziņas par 30 (2016./2017. – 33) ilgstoši slimojošiem bērniem un bērniem invalīdiem, kas nav reģistrēti izglītības iestādēs. Tas ir pretrunā ar normatīvajos aktos noteikto, jo, piemēram, lai organizētu bērnam mācības mājās, viņam jābūt reģistrētam izglītības iestādē. Līdz ar to pašvaldībai vajadzētu informēt bērna vecākus par nepieciešamību reģistrēt bērnu izglītības iestādē un iespējām viņam nodrošināt mācības mājās.

 

Pildot Ministru kabineta 04.08.2009. noteikumos Nr.871 „Obligātā izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaites kārtība” noteikto, IKVD četras reizes gadā saņem no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un aktualizē Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) informāciju par Latvijā deklarētiem izglītības iestādēs nereģistrētiem obligātā izglītības vecuma bērniem, aicinot pašvaldības noskaidrot un norādīt VIIS bērna statusu, kā arī ievadīt komentāru par pašvaldības rīcību obligātās izglītības ieguves nodrošināšanai. Gada nogalē IKVD apkopo pašvaldību sniegtos datus un gatavo ziņojumu par izglītības iestādēs nereģistrētiem obligātā izglītības vecuma bērniem.

Pilns ziņojuma teksts pieejams IKVD tīmekļa vietnē.

 

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Ja mēs kā nācija, kā tauta gribam ilgtermiņā pastāvēt, izglītība ir noteicošā. Latvijas lielākā bagātība nav meži, bet gan cilvēka smadzenes. No šāda viedokļa izglītības sistēmai ir ne tikai mācīšanas un izglītošanas funkcija, bet izglītība ir arī ievērojami dzelžaināks priekšnosacījums nācijas pastāvēšanai.
Aldis Baumanis, biznesa augstskolas „Turība”rektors un valdes priekšsēdētājs


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgars šajā darbā ir izveidots kā aizmāršības tēls. Bet Kristīne kā idioloģiska persona, kam sliktas īpašības praktiski nav novērojamas.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" un elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Tālr. 67096393; 25628748

 

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.