Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Ignorējot LIZDA, LPS un vecāku iebildumus, valdība akceptē grozījumus Izglītības un Vispārējās izglītības likumā

Autors: Daiga Kļanska @ 03.04.2018

Ignorējot Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA), Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) un vecāku iebildumus, valdība 3. aprīlī akceptēja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātos grozījumus Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā. Par grozījumiem abos likumos vēl lems Saeimā.

Bērni 1. klasē, sākot ar sešu gadu vecumu

Viens no būtiskākajiem likumu grozījumiem ir pamatizglītības apguve jeb mācības 1. klasē bērniem ar sešu gadu vecumu.

Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības programmas apguvi var pagarināt par vienu gadu saskaņā ar vecāku vēlmēm un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu. Ģimenes ārsta atzinums vai psihologa atzinums nav nepieciešams, ja pirmsskolas izglītības programmas apguvi saskaņā ar vecāku vēlmēm pagarina par vienu gadu izglītojamajam, kuram 6 gadi aprit laikā no 1. septembra līdz 31. decembrim.

„Bērni pamatizglītību varēs uzsākt vai nu bērnudārzā, vai skolā, kur jau pašlaik īsteno kā pirmsskolas, tā pamatizglītības programmas un viņu attīstības un mācīšanās vajadzību nodrošināšanai ir piemērota vide. Sešgadniekam, kurš mācīsies 1. klasē, būs jānodrošina pagarinātā diena, kustību aktivitātes svaigā gaisā, atpūtas iespējas un rotaļas,” skaidro Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks.

Savukārt piecgadīgiem bērniem pirmsskolas izglītības posmā ir paredzēta vienu gadu ilga obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei.

Ir paredzēts noteikt, ka mācību stundas ilgums 1. klasē ir 35 minūtes. Jaunā satura īstenošanas pieejā būtiska ir mācību darba organizācijas formu daudzveidība, līdztekus mācību stundai nodrošinot atpūtu, rotaļas, spēles, praktikumus, kā arī nodarbības dabā un mācību ekskursijas. Pēc mācību nodarbībām 1. klases skolēniem no valsts budžeta mērķdotācijas tiks nodrošināta iespēja saņemt pedagoģisku palīdzību, organizēti pavadīt brīvo laiku un droša vide, pavadot laiku pagarinātajā dienas grupā, kur tiks iekļauta atpūta svaigā gaisā, individuāla palīdzība, rotaļas, spēles un citas nodarbības. c obligātajām mācību nodarbībām skolēns varēs apmeklēt interešu izglītības pulciņus un fakultatīvu nodarbības.

 

Pirmsskolas izglītības vadlīnijas sola valdībā apstiprināt līdz jūnijam

Valdības sēdē IZM valsts sekretāre Līga Lejiņa teica – ir respektēti sociālo partneru iebildumi un likumprojektu anotācijā norādīts, ka pirmsskolas izglītības vadlīnijas valdībā tiks apstiprinātas līdz šā gada jūnijam. Viņa solīja, ka divu nedēļu laikā valsts sekretāru sanāksmē tiks iesniegtas pirmsskolas izglītības vadlīnijas, lai būtu pietiekami daudz laika par tām diskutēt un tās saskaņot.

 

IZM nesaskata vajadzību izdalīt atsevišķu moduli latviešu valodai

Viens no būtiskiem sociālo partneru iebildumiem bija par latviešu valodas – vienīgās valsts valodas – lomas samazināšanu, iekļaujot to kopējā mācību jomā „Valodas”. IZM valsts sekretāre L. Lejiņa ir pārliecināta, ka nav nepieciešamības izdalīt atsevišķu moduli latviešu valodai. Arī izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis domā tāpat.

LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundure valdības sēdē norādīja, ka projekts „Kompetenču pieeja mācību saturā” nestrādā tandēmā ar IZM, savukārt ģimenes attīstības un kultūras centra „Alise” pārstāve Vineta Preisa vērsa ministru uzmanību uz to, ka patlaban netiek aprobēts jaunais izglītības saturs, bet gan idejas, tādēļ vecāki ir satraukti par to, ko un kā pēc izglītības reformas mācīsies viņu bērni. Viņa uzskata: kamēr jaunais saturs un mācību pieejas nav pārbaudīti praksē, izvērtēti un nav redzams, ka tie sniedz pozitīvu rezultātu, nevar atbalstīt eksperimentus ar bērniem.

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Brīdī, kad centralizētajā eksāmenā pazuda daiļliteratūras teksta analīze, lai imitētu veiksmīgu integrāciju, jo eksāmens ir jākārto arī mazākumtautību programmas apguvušajiem, krietni vien saruka arī literatūras stundu skaits skolās, pārdalot tās par labu valodas apguvei vai eksaktajiem priekšmetiem.
Iveta Ratinīka, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Ričs un Vija darbā „Aka” parādīti kā nekopēja tēva bērni.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.