Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Dabaszinātņu eksāmenos vairāk pārbaudīs zināšanas, liks mazāk analizēt

Autors: Katrīna Slišāne @ 28.01.2010

Līdz ar jaunā mācību satura ieviešanu dabaszinātņu priekšmetos vidusskolā mainīsies arī attiecīgo priekšmetu eksāmenu struktūra, vairāk pārbaudot skolēnu zināšanas un izpratni, bet mazāku uzsvaru liekot uz analīzi un audzēkņa produktīvās darbības līmeni.

Kā skaidroja Valsts izglītības satura centrā (VISC), pašlaik centralizētajos eksāmenos izglītojamā sasniegumi iegaumēšanas, izpratnes un zināšanu prasmju līmeņos tiek novērtēti ar tā saucamo objektīvi un subjektīvi vērtējamo uzdevumu palīdzību.

Objektīvi vērtējamajos uzdevumos atbildes ir viennozīmīgas, un to vērtēšanā nav nepieciešams vērtētāja subjektīvais viedoklis, bet, lai novērtētu skolēnu prasmes augstākajā izziņas darbības līmenī - analīzes un produktīvās darbības līmenī -, pēc VISC speciālistu domām, ir nepieciešams izmantot uzdevumus, kuru atbildes vai risinājumi var būt vairāki, tāpēc vērtēšanā ir nepieciešami arī tādi uzdevumi, kur izpaužas vērtētāja subjektīvais vērtējums.

Apzinoties iespējamos riskus attiecībā uz subjektīvo viedokli eksāmenu vērtēšanā, VISC norāda, ka pirms skolēnu darbu vērtēšanas notiek eksāmenu vērtētāju sanāksme, kurā tiek pieņemti vienoti kritēriji, lai samazinātu subjektīvā vērtējuma iespēju, taču pilnībā to izslēgt nav iespējams.

Tādēļ, ņemot vērā, ka izglītojamajam centralizētā eksāmena rezultāti ir ļoti būtiski un pat ļoti neliela atšķirība vērtējumā var ietekmēt rezultātu sertifikātā, subjektīvi vērtējamus uzdevumus ir pieņemts vērtēt vismaz divas reizes, lai vērtējums būtu maksimāli objektīvs.

Šobrīd proporcija starp abu veidu uzdevumiem jau ir noteikta ar paša darba struktūru, dabaszinātņu eksāmenos divas trešdaļas no uzdevumiem esot ar subjektīvi vērtējamu saturu, kamēr pārējo mācību priekšmetu eksāmenos tie veido aptuveni pusi.

Eksāmenu labošanā arvien vairāk izmantojot automatizētās vērtēšanas tehnoloģijas, objektīvi vērtējamo uzdevumu skaits dabaszinātņu eksāmenos ir nedaudz palielinājies, tomēr izglītības satura veidotāji nolēmuši jau ar 2010./2011.mācību gadu ieviest daudz būtiskākas izmaiņas eksāmenu saturā, lai subjektīvi vērtējamo uzdevumu nebūtu vairāk par pusi. Paralēli tam eksāmenu darbu vērtēšanai tiks arvien vairāk izmantotas automātiskās atbilžu atpazīšanas tehnoloģijas.

Minētā prakse ir ne tikai plaši izplatīta citu valstu eksaminācijas sistēmās, bet arī starptautiski salīdzinošajos izglītības pētījumos, akcentē VISC.

Tanī pat laikā VISC neuzskata, ka dabaszinātņu eksāmenos būtu jāpāriet tikai uz objektīvi vērtējamiem uzdevumiem, jo tas neatbilstu pārbaudes darbu veidošanas prasībām un teorētiskajām atziņām.

Komentāri:
zhube

26.02.2010

Cik man zināms, tad apmēram 10 gadus VISC (ISEC) lepojās ar to, ka eksāmenos ir mazāk zināšanu pārbaudes, bet vairāk - prasmju un iemaņu pārbaudes, kas ir mūsdienu izglītības paradigmas maiņas pamatā. Tagad izklausās pēc mācību kvalitātes ziedošanas automātiskai eksāmenu rezultātu apstrādei.

Citi lasītāji iesaka:Kontakti

Izdevniecības vadītāja: Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

E-pasts: info@izglitiba-kultura.lv

Izdevniecības galvenā redaktore: Vita Pļaviņa

Tālr. 29190557

E-pasts: redakcija@izglitiba-kultura.lv 

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra"

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

No 2019. gada augusta e-izdevumus izdod SIA "V-Media" (Reģ.nr. 4010336926) un SIA "Unigunde" (50003635891)