Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Cēsu Tehnoloģiju un dizaina vidusskolu plāno pievienot Priekuļu tehnikumam

Autors: IK informācija @ 16.01.2019

No 2019. gada 1.augusta Cēsu Tehnoloģiju un dizaina vidusskolu plāno pievienot Priekuļu tehnikumam, izveidojot profesionālās izglītības kompetences centru „Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums”. Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) uzskata, ka šīs pārmaiņas ļaus paaugstināt profesionālās izglītības kvalitāti un pieejamību, veicinās profesionālās izglītības kompetences centru izcilību un profesionālās izglītības attīstību Vidzemes reģionā.

 

Cēsu Tehnoloģiju un dizaina vidusskola pašlaik ir Cēsu novada pašvaldības padotībā esoša profesionālās izglītības iestāde, savukārt Priekuļu tehnikums atrodas IZM padotībā. Cēsu Tehnoloģiju un dizaina vidusskolā 2018./2019. mācību gadā profesionālās vidējās izglītības programmās mācās 212 audzēkņi sešās izglītības programmās - Apģērbu dizains, Būvdarbi, Enerģētika un elektrotehnika, Koka izstrādājumu dizains, Kokizstrādājumu izgatavošana un Programmēšana. Savukārt Priekuļu tehnikumā pašlaik mācās vairāk nekā 500 jauniešu, apgūstot gan līdzīgas izglītības programmas, piemēram, Būvdarbi un Programmēšana, kā arī vairākas citas – Autotransports, Mašīnzinības, Lauksaimniecības tehnika, Augkopība, Ēdināšanas pakalpojumi, Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli u.c.

 

Lai iestādes savstarpēji nekonkurētu un tiktu nodrošināts optimāls profesionālās izglītības izvietojums reģionā, sadarbojoties Cēsu novada pašvaldībai un IZM, pieņemts lēmums stiprināt izglītības iestādes un optimizēt abu iestāžu resursus. Tādējādi tiks uzlabota profesionālās izglītības kvalitāte, nodrošināta izglītības iestāžu vienota valsts pārvaldība, racionāli plānojot izglītības programmu īstenošanu mācību ēkās Priekuļos un Cēsīs, kā arī efektīvi izmantojot pieejamos resursus. Jaunās izglītības iestādes attīstībā svarīga būs Priekuļu tehnikuma kā profesionālās izglītības kompetences centra pieredze izglītības kvalitātes nodrošināšanā.

 

Abās profesionālās izglītības iestādēs tiek īstenotas ar dažādu nozaru tehnoloģijām saistītas profesionālās izglītības programmas, savukārt dizains ir definēts kā stratēģiskas attīstības virziens, kas var veiksmīgi sekmēt vides ilgtspēju, zaļo ekonomiku un tautsaimniecības attīstību. Tieši tāpēc jaunās izglītības iestādes nosaukums izvēlēts – Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums, apvienojot tradicionālās izglītības, jauno tehnoloģiju un inovāciju mijiedarbību profesionālās izglītības izcilības veicināšanā.

 

Stājoties spēkā Ministru kabineta (MK) rīkojumam, Priekuļu tehnikums pārņem arī Cēsu novada pašvaldības uzņemtās saistības ES struktūrfondu projektos. Līdz ar to valdība 2019. gada 15. janvārī apstiprināja arī IZM izstrādātos grozījumus MK noteikumos, kas reglamentē ERAF finansējuma piešķīrumu profesionālo izglītības iestāžu modernizācijai. Turpmāk viena ES fondu specifiskā atbalsta ietvaros Priekuļu tehnikums varēs īstenot vairākus projektus, kā arī saņems projekta „Cēsu Tehnoloģiju un dizaina vidusskolas modernizācija” maksimālo plānoto finansējumu.  Grozījumi paredz, ka projekts Priekuļu tehnikumam jāīsteno ar sadarbības partneri - Valsts izglītības attīstības aģentūru.

 

 

Ar 2019. gada 15. janvārī, valdībā apstiprināto rīkojuma projektu „Par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolu” un noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.249 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi”” var iepazīties MK mājaslapā.

Komentāri:
loan

31.03.2019

Mēs esam gatavi palīdzēt tiem, kam nepieciešama finansiāla palīdzība. Mums ir licence aizdot naudu ar un ārpus uzņēmuma. Mēs esam aizdojuši naudu pārraudzīt vairāk nekā 11 gadus. Mēs piedāvājam šo iespēju cilvēkiem, kuriem nepieciešams aizdevums, lai uzsāktu uzņēmējdarbību, un tiem, kas ir parādi, lai atmaksātu savus parādus. Šim aizdevumam ir labs termiņš un zemas procentu likmes. Mēs aizdodam naudu uzņēmumiem un privātpersonām. Iegūstiet savu aizdevumu, lai finansētu šo sapņu biznesu un padarītu naudu viegli. Tāpēc atgriezieties pie mums tagad, lai mēs varētu sākt jūsu aizdevuma apstrādi

daveloanservicess@hotmail.com

  e-pasta adrese: daveloanservicess@hotmail.com

anonīms

29.01.2019

Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Cilvēki ir jāizglīto, jo viņi bieži izmanto to, ko izlasa „Google”, un uzticas visam. Nākotnē ir gudri jāizmanto sociālie mediji, piemēram, „Facebook” ir jāsasaista ar skolām, un šajā ziņā lielākie palīgi būs skolotāji.
Johens Špangenbergs (Jochen Spangenberg), izdevniecības „Deutsche Welle” attīstības menedžeris


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Liekas, ka pulvera autoram visai grāmatai nav pieticis.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.