Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Centīsies mazināt administratīvo slogu izglītībā

Autors: LETA informācija @ 17.12.2009

Valsts kanceleja aicina izglītības iestādes sniegt informāciju par tām valsts un pašvaldību institūciju īstenotajām uzraudzības funkcijām, kas apgrūtina to ikdienas darbu.

Piemēram, iestādes tiek aicinātas ziņot par vienādas informācijas sniegšanu dažādām institūcijām, vairāku iestāžu pārbaudēm par vienu procesu, formālas dokumentācijas aizpildīšanu un tamlīdzīgi, informēja Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta vadītāja vietniece Laine Kučinska.

Informāciju var iesniegt, rakstot uz e-pasta adresi "izglitiba@mk.gov.lv" līdz 2010.gada martam.
Atbilstoši funkciju audita plānam ar Ministru prezidenta rīkojumu ir izveidota funkciju audita grupa funkciju audita veikšanai izglītības iestāžu uzraudzības funkciju jomā.

Funkciju audita mērķis ir sagatavot priekšlikumus izglītības iestāžu kontroles, uzraudzības, pārbaudes, sertifikācijas un akreditācijas funkciju vienkāršošanai, tādējādi samazinot izglītības iestāžu ieguldītos resursus administratīvu procedūru veikšanai un ļaujot tos novirzīt izglītības kvalitātes paaugstināšanas aktivitātēm.

Funkciju audita veikšanas laikā tiks veiktas konsultācijas ar izglītības iestāžu profesionālajām apvienībām, taču, lai iegūtu pēc iespējas vispusīgāku informāciju, funkciju audita grupa aicina arī pašas izglītības iestādes sniegt informāciju.

Funkciju audita grupa izvērtēs valsts un pašvaldību institūciju īstenotās izglītības iestāžu kontroles, uzraudzības, pārbaudes, sertifikācijas un akreditācijas funkcijas, nosakot to izmaksas, apjomu, intensitāti un citus funkcionālos parametrus, piemēram, dublēšanos, pārklāšanos, atkārtošanos, kā arī sagatavos priekšlikumus par šo funkciju optimizācijas iespējām.

Audita grupā darbojas Valsts kancelejas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Privāto pirmsskolu biedrības, Latvijas Pašvaldību savienības un Labklājības ministrijas pārstāvji.

Komentāri:
anonīms

27.12.2012

asd


asd

anonīms

27.12.2012

asd

Citi lasītāji iesaka:Kontakti

Izdevniecības vadītāja: Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

E-pasts: info@izglitiba-kultura.lv

Izdevniecības galvenā redaktore: Vita Pļaviņa

Tālr. 29190557

E-pasts: redakcija@izglitiba-kultura.lv 

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra"

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

No 2019. gada augusta e-izdevumus izdod SIA "V-Media" (Reģ.nr. 4010336926) un SIA "Unigunde" (50003635891)