Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Aptauja: 91,5% pedagogu uzskata, ka skolas nav gatavas uzņemt sešgadniekus

Autors: IK informācija @ 06.11.2017

Taujāti par to, vai skolas ir piemērotas sešgadniekiem, 91,5% pedagogu norādīja, ka skolas nav gatavas uzņemt sešgadniekus, turklāt 69,8% noradīja, ka to pielāgošana sešgadīgu bērnu vajadzībām būtu ļoti dārgs un laikietilpīgs process, liecina Latvijas Privāto pirmsskolu biedrības un Neatkarīgās izglītības biedrības rīkotā pedagogu aptauja. Pedagogiem ir argumentēts viedoklis jautājumā par sešgadniekiem skolā, un viņi vēlas tikt uzklausīti – par to liecina arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības nesen publicētais aicinājums Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM).

Pašlaik plašsaziņas līdzekļos plaši tiek diskutēts par IZM plānoto reformu, kas ietver arī ideju par skolas gaitu uzsākšanu no sešu gadu vecuma. Viedokļi šajā jautājumā dalās – ja ministrijas pārstāvji min ieguvumus no agrākas mācību uzsākšanas, tad virkne nozares ekspertu, psihologu, neirologu u.c. ārstu uzsver, kādu kaitējumu tas var nodarīt bērniem. Tā kā reformas īstenotāji ikdienā būs tieši pedagogi, aptaujā viņiem tika jautāts viedoklis par to, vai sešgadnieki ir gatavi skolai, kā arī taujāts par skolu telpu piemērotību mazo skolēnu uzņemšanai.

Vairāk nekā puse aptaujāti pedagogu – 51% pilnībā piekrita uzskatam, ka piemērotākais laiks, kad bērnam jāsāk mācības, vairāk ir atkarīgs nevis no viņa bioloģiskā vecuma, bet gan no psiholoģiskās sagatavotības. 42,5% pedagogu norādīja, ka viņi „drīzāk piekrīt” šim apgalvojumam, un tikai 6,5% pedagogu norādīja, ka viņi tam nepiekrīt.

Tāpat pedagogiem tika jautāts, vai viņi kopumā atbalsta IZM ideju par skolas gaitu uzsākšanu no sešu gadu vecuma. 80% pedagogu norādīja, ka sešu gadu vecumā bērni vēl nav gatavi skolai, minot, ka jāsaglabā esošā kārtība, kad bērni uz skolu dodas septiņu gadu vecumā ar izņēmumiem, 15% pedagogu norādīja, ka atbalstītu šo ideju tikai gadījumā, ja skolu telpas tiktu pārveidotas atbilstoši mazo skolēnu vajadzībām, un tiktu mainīts arī mācību stundu saturs un forma.

Viens no IZM argumentiem par labu izglītības reformai, bija apgalvojums, ka pašlaik bērni uz skolu dodas nesagatavoti. Šādam vispārinātam apgalvojumam gan nepiekrīt lielākā daļa pedagogu – 46% respondentu ir norādījuši, ka tas atkarīgs no katras pirmsskolas izglītības iestādes darba kvalitātes, savukārt 27,5% aptaujāto pedagogu norādīja, ka tas ir atkarīgs no katra bērna individuāli, nevis no mācību programmas.

Aptaujas laikā pedagogiem tika lūgts komentēt, kāpēc viņuprāt IZM nākusi klajā ar šādu ideju par mācību gaitu uzsākšanu no sešu gadu vecuma. Liela daļa pedagogu norādīja, ka IZM vadās tikai no ekonomiskā aspekta, vēloties jauniešu ātrāku nonākšanu darba tirgū. Tāpat izskanēja versija, ka reformas ir tikai veids, kā demonstrēt aktīvu ministrijas darbību, vai tas ir kārtējais eksperiments izglītības nozarē, vai arī rezultāts tam, ka nozares politiku veido teorētiķi, nevis cilvēki ar praktisko pieredzi darbā ar bērniem. Vēl daļa pedagogu norādīja, ka ideja par sešgadniekiem skolā radusies, smeļoties citu valstu pieredzi.

Lielākajai daļai pedagogu (55,5%), kas piedalījās aptaujā, darbs stāžs pārsniedz 20 gadus, 16,5% norādījuši, ka pedagoģiskā darba stāžs ir 15 līdz 20 gadi, 13,5% - 10 līdz 15 gadi.

Aptauja interneta vidē ilga no 16. oktobra līdz 30. oktobrim, tajā piedalījās 414 pedagogi, kas pārstāv dažādas nozares profesionāļu organizācijas.

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Nākotnē cilvēki strādās interesantāku un radošāku darbu, definēs problēmas, būs daudz mazāk fiziska darba. Viņiem nebūs tik daudz vajadzību raizēties par izdzīvošanu, viņi vēlēsies savu darbu piepildīt ar lielāku jēgu.
Edgars Pētersons, aģentūras „Weekend” partneris un stratēģiskais direktors


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Viņi abi iemīlējās apavu veikalā jau no pirmā acu uzmetiena.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.