Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Aicina skolēnus piedalīties konkursā „Eiropas pēdas Latvijā”

Autors: IK informācija @ 03.10.2014

Biedrība „Sociālās inovācijas centrs” sadarbībā ar Kultūras ministriju, Mazākumtautību nevalstisko organizāciju pārstāvju konsultatīvo komiteju organizē konkursu „Eiropas pēdas Latvijā”.

Konkursa mērķis ir aktualizēt un pilnveidot jauniešu zināšanas un izpratni par Latviju kā vienu no Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm un akcentēt citu ES dalībvalstu radīto kultūrvēsturisko mantojumu Latvijā, kā arī vairot ieinteresētību par ES vērtībām un dalībvalstu sadarbību. Konkursā tiks veicināta jauniešu savstarpējā sadarbība, meklējot aktuālā ES prezidentūras trio (Itālija – Latvija - Luksemburga) un citu ES dalībvalstu pēdas Latvijā, veidojot kopīgu izpratni par piederību Eiropai, ES pilsoņu tiesībām un ES iedzīvotāju dažādajām identitātēm.

Dalībnieku uzdevums – atrast Latvijas ES Padomes prezidentūras trio partnervalstu Itālijas un Luksemburgas, kā arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvju radītās un atstātās pēdas Latvijas kultūrā, vēsturē, zinātnē, arhitektūrā, uzņēmējdarbībā, dabā u.c. Piedaloties projektā, katra komanda meklē faktus un objektus savā dzimtajā pilsētā, novadā, apkopo šos materiālus video sižetā „Eiropas pēdas manā pilsētā” un iesūta konkursa organizatoriem.

Projekta rezultātā tiek izveidots video rullītis „Eiropas pēdas Latvijā”, kurā radoši tiek atspoguļots konkursa dalībnieku atrastais Eiropas valstu kultūrvēsturiskais mantojums Latvijā, tādējādi akcentējot Latvijas ciešo saistību ar pārējām Eiropas valstīm.

Konkursa dalībnieki ir 5.-12. klašu skolēni īpaši no skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas. Katrā komandā jābūt pieciem skolēniem. No vienas skolas konkursā var piedalīties viena komanda.

Konkurss notiek līdz šā gada decembrim.

Konkurss notiek trīs kārtās. Informācija par konkursa norisi tiek izsūtīta katrai komandai uz komandas norādīto e-pastu, kā arī izvietota www.facebook.com/esmajalv kontā un plašsaziņas līdzekļos.

1.kārta

Norises laiks: 29. septembris – 16. oktobris.

Uzdevums – atrast savā pilsētā, novadā 10 objektus (zinātnes, arhitektūras, uzņēmējdarbības, dabas, kultūras, sporta u.c. nozares), ko izveidojuši, izveidē piedalījušies vai līdzdarbojušies ES dalībvalstu pārstāvji (arhitekti, būvinženieri, biznesmeņi, sportisti, vēsturnieki, mākslinieki, skolotāji un citu profesiju pārstāvji) jebkurā vēsturiskā periodā līdz mūsdienām. Par atrastajiem objektiem, vietām jāsniedz šāda veida informācija:

1.    Nofilmēts objekts un īss faktu materiāls par šo objektu/vietu, informējot par tās nozīmību pilsētā, ES pilsoņa vārds/vārdi, pārstāvētā valsts, ieguldījums, kā arī informācijas avots, kas apliecina ziņu patiesumu.

2.    Video sižeta ievadā jānosauc komandas nosaukums un skola.

3.    Video sižets jāpapildina ar pavadvēstuli, kurā uzskaitīti video sižetā ietvertie objekti un sniegtā informācija par tiem (var būt paplašinātā versijā).

 

Kopējais video rullīša garums ir 8 līdz 10 minūtes. Darbi jāiesūta elektroniski uz e-pastu eiropaspedas@gmail.com.

No 1.kārtas iesūtītajiem darbiem žūrijas komisija izvēlas 10 labākās komandas katrā reģionā – Kurzemē, Latgalē, Zemgalē, Vidzemē, Rīgā un informē tās par dalību konkursa 2. kārtā.

2. kārta

Norises laiks: 20. oktobris – 14. novembris.

Pasākumi Kurzemes reģiona komandām Liepājā, Latgales reģiona komandām Daugavpilī, Vidzemes, Zemgales un Rīgas komandām Rīgā. Pasākumā komandas radoši iepazīstina ar izstrādāto video sižetu, vadot virtuālo ekskursiju „Eiropas pēdas manā pilsētā/novadā”, piedalās erudīcijas konkursā par ES institūcijām, tai skaitā par Eiropas Komisiju un Eiropas Parlamentu. 2. kārtā tiek izvēlētas 20 labākās komandas kopvērtējumā, par tām balso žūrija un FB apmeklētāji.

17.novembrī – 26. novembrī notiek FB balsojums www.facebook.com/esmajalv kontā par 20 labāko komandu video sižetiem, kā arī tos izvērtē žūrijas komisija.

3. kārta

Norises laiks: 5. decembris.

Konkursa fināls – erudīcijas konkurss par ES prezidentūru, dalībvalstīm. Norises vieta: ES māja, Aspazijas bulv. 28, Rīga. Finālā piedalās piecas labākās komandas, ko nosaka žūrijas komisija un FB balsojums (komandas par dalību tiek informētas 27. novembrī).

Žūrija

Žūrijas komisiju veido pieaicināti eksperti, pārstāvji no Kultūras ministrijas, Mazākumtautību nevalstisko organizāciju pārstāvju konsultatīvās komitejas, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā, Eiropas Parlamenta Informācijas biroja, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta.

Uzvarētāju noteikšana

1. kārtā iesniegtos darbus izvērtē žūrijas komisija, izvēloties 10 labākās komandas katrā reģionā.

2. kārtā tiek izvēlētas 20 komandas kopvērtējumā, par tām balso žūrija un FB apmeklētāji.

Finālā iekļūst piecas labākās komandas, tās tiek izvēlētas summējot FB balsojumu un žūrijas vērtējumu.

Finālā uzvarētājkomandu nosaka žūrijas komisija, ņemot vērā Fināla erudīcijas konkursā iegūto punktu skaitu.

Balvu fonds

1. vieta – katrs komandas dalībnieks saņem Apple iPad Mini, Wi-Fi, 64GB (5 gab).

2., 3.vieta - komanda saņem GoPro kameru (2 gab).

Reģistrēšanās

Speciāla reģistrēšanās dalībai nav nepieciešama. Komanda iesūta 1. kārtas uzdevumu uz e-pastu eiropaspedas@gmail.com, papildinot to ar komandas dalībnieku sarakstu un norādot kontaktinformāciju. Uzdevums jāiesūta līdz 2014. gada 16. oktobrim. 

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Kaut kas nav kārtībā – ar laika plānošanu vai izpratni par to, kā notiek mācīšanās. Mēs taču zinām, ka ne pareizās atbildes, bet prasme un motivācija uzdot jautājumu ir vislabākais apliecinājums tam, ka mācīšanās process ir noticis. Zinām taču, vai ne?
Aija Tūna, izglītības eksperte


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgaram bieži bija vēlme iedzert, bet viņš zināja savas robežas, kā par piemēru: viņš nelika galdā to, kas viņam pieder, un šajā gadījumā tas bija zirgs, kurš piederēja muižas valdniekam.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.