Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Aicina Liepājas pedagogus pieteikt idejas konkursam „Darbs dara darītāju”

Autors: IK informācija @ 03.11.2017

Liepājas Izglītības pārvalde (LIP) izsludinājusi konkursu Liepājas pedagogiem „Darbs dara darītāju”, lai popularizētu novitātes, netradicionālus mācību paņēmienus un veicinātu jaunu ideju ieviešanu izglītības procesā, portālu „Izglītība un Kultūra” informēja LIP sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Konkursa mērķis ir apzināt un popularizēt inovācijas izglītības jomā, veicināt jaunu ideju ieviešanu, kas skolēniem rosinātu labāku zināšanu un prasmju apguvi mācību stundās, būtu vērstas uz radošumu, kritisko domāšanu, komunikāciju, sadarbību, IT rīku izmantošanu mācību procesā utt.

Konkursā aicināti piedalīties pedagogi no visām Liepājas vispārējās izglītības iestādēm, tajā skaitā pirmsskolas izglītības iestādēm, kā arī Liepājas Bērnu un jaunatnes centra un Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolas. Skolotāji konkursā var piedalīties gan individuāli, gan kolektīvi – līdz trīs dalībniekiem komandā.  

Konkursa balvu fonds ir 2000 eiro. Konkursa darbus vērtēs Izglītības pārvaldes izveidota konkursa komisija.

Labās prakses piemērus plānots izmantot pedagogu profesionālajā pilnveidē, demonstrējot tos dažādām auditorijām meistarklasēs, pieredzes apmaiņas semināros, konferencēs, citos pasākumos.

Konkursam netiks pieņemti citos konkursos un projektos izstrādātie labās prakses piemēri, iepriekš pieteiktie vai godalgotie labās prakses piemēri, kā arī darbi, kas veidoti bakalaura, maģistra, doktora darba ietvaros.

Pieteikumi Izglītības pārvaldē iesniedzami līdz 2018. gada 28. februārim, to prezentācija konkursa komisijai paredzēta 2018. gada aprīlī, konkursa uzvarētāju paziņošana notiks līdz 29. aprīlim.

Ar konkursa nolikumu un vērtēšanas kritērijiem iespējams iepazīties LIP mājas lapā http://www.lip.lv/a313/izglitibas-parvalde/dokumenti-budzets/nolikumi

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Nav obligātas stundu hospitācijas, tās vietā ir tikai 45 minūšu ilga direktora un skolotāja saruna; 9. klasi beidzot, nav eksāmenu. Varbūt tāpēc skolu direktori Somijā kādā pētījumā tika atzīti par vislaimīgāko profesiju, jo viņu laiku neaizņem nemitīgu atskaišu rakstīšana.
Dace Kalniņa, Grundzāles pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, izglītības metodiķe un projektu koordinatore


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Viņi abi iemīlējās apavu veikalā jau no pirmā acu uzmetiena.

 

Kontakti

Laikraksts „Izglītība un Kultūra”

Laikraksta „Izglītība un Kultūra” elektroniskais pielikums „Pirmsskolas Izglītība”

Galvenā redaktore — Daiga Kļanska

daiga.klanska@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29808301

 

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.