Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Absolvējot mazākumtautību izglītības programmu, 9. un 12. klašu skolēniem eksāmeni būs jākārto latviešu valodā

Autors: IK informācija @ 08.08.2017

Absolvējot mazākumtautību izglītības programmu, 9. un 12. klašu skolēniem eksāmeni būs jākārto latviešu valodā, izņemot eksāmenus valodu mācību priekšmetos.

To paredz 8. augustā valdībā apstiprinātie grozījumi 2010. gada 6. aprīļa noteikumos Nr.335 „Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību” un Ministru kabineta noteikumos „Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr.1510 „Valsts pārbaudījumu norises kārtība”.

Noteikumi nosaka, ka eksāmena vadītājs eksāmena norisi vada latviešu valodā, izņemot valodu mācību priekšmetos.

 

„Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1510 „Valsts pārbaudījumu norises kārtība”” paredz, ka 2018./2019. mācību gadā 9. klases izglītojamam eksāmena materiāla valoda ir paredzēta latviešu valoda (izglītojamajam vidējās izglītības pakāpē latviešu valoda ir eksāmena materiāla valoda jau šobrīd).

 

Kā teikts normatīvā akta anotācijā, ar minētās normas spēkā stāšanos, no 2018./2019. mācību gada izglītojamajiem mazākumtautību programmās vidējās izglītības pakāpē latviešu valoda tiek noteikta arī kā eksāmena darba izpildīšanas valoda. Savukārt ar pārejas normu paredzēts, ka 9. klases izglītojamais, kurš apgūst mazākumtautību izglītības programmu, valsts pārbaudījumos, kuri tiek kārtoti 2018./2019.mācību gada ietvaros, vēl ir tiesīgs izvēlēties eksāmena darba izpildīšanas valodu – mācībvalodu vai latviešu valodu (izņemot eksāmenus valodu mācību priekšmetos). Tādējādi 9. klases izglītojamajam, kurš apgūst mazākumtautību izglītības programmu, tiek paredzēts vēl papildu gads pārejas perioda ietvaros, kurā izglītojamais ir tiesīgs izvēlēties eksāmena darba izpildīšanas valodu, 2019./2020. mācību gadā pārejot uz latviešu valodu arī kā eksāmena darba izpildīšanas valodu. Līdz ar to tiek noteikts samērīgs pārejas periods, ņemot vērā to, ka 2017./2018. mācību gadā nav plānotas izmaiņas eksāmenu kārtošanā valodas izvēles jomā, turklāt 9. klases izglītojamajiem, tai skaitā mazākumtautību izglītības programmās, latviešu valoda kā eksāmena kārtošanas valoda pilnībā ieviešama ar 2019./2020. mācību gadu (izglītojamajiem vidējās izglītības pakāpē – ar 2018./2019. mācību gadu). Attiecībā uz izglītojamiem vidējās izglītības pakāpē vēl norādāms, ka jau šobrīd mazākumtautību izglītības programmas latviešu valodā vidējās izglītības pakāpē tiek īstenotas triju piektdaļu apmērā, kā arī eksāmena materiāla valoda kopš 2007. gada ir noteikta latviešu, turklāt profesionālās kvalifikācijas eksāmeni kārtojami latviešu valodā.

 

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Somijā pēc stundām skola nepaliek klusa. Tajā ieguldītos resursus izmanto pieaugušo izglītībā: mājturības kabinetā norit kulinārijas vai šūšanas kursi, zēnu mājturības kabinetā pieaugušie izgatavo priekšmetus no koka vai metāla, skolas mākslas studijā glezno vai veido, mūzikas kabineta instrumentus (visi iespējamie) izmanto skolēnu vai pieaugušo mūzikas grupas saviem mēģinājumiem, arī sporta un trenažieru zāli.
Dace Kalniņa, Grundzāles pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, izglītības metodiķe un projektu koordinatore


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgars ir pārdzēris visu, kas viņam ir.

 

Kontakti

Laikraksts „Izglītība un Kultūra”

Laikraksta „Izglītība un Kultūra” elektroniskais pielikums „Pirmsskolas Izglītība”

Galvenā redaktore — Daiga Kļanska

daiga.klanska@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29808301

 

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.