Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

88 pašvaldības saņems papildu finansējumu pedagogu darba samaksai

Autors: IK informācija @ 07.08.2018

 

7. augustā, valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto rīkojuma projektu par papildu finansējuma sadalījumu pašvaldībām pedagogu darba samaksai no 2018. gada 1. septembra līdz 31. decembrim vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem. Šā mērķa īstenošanai šogad piešķirti vairāk nekā 1,4 miljoni eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Finansējumu sadalīs 88 pašvaldībām.

 

 

Papildu finansējums tiks izmaksāts pedagogiem (izņemot pirmsskolas izglītības iestāžu un speciālo izglītības iestāžu pedagogus) tajās pašvaldībās, kuras 2017./2018. mācību gadā izpildīja noteikto normētā skolēnu skaita attiecību pret vienu pedagoga mēneša darba likmi, kā arī pašvaldībām, kas veikušas ar skolu tīkla sakārtošanu saistītus pasākumus, sniedzot reālu mērķdotācijas ietaupījumu 2016., 2017. un 2018. gadā. Trijos gados pašvaldību veiktā skolu tīkla sakārtošana devusi vairāk nekā 4,3 miljonus eiro ietaupījumu.

„Pašvaldībām, kuras aktīvi strādā, lai veidotu modernu un realitātei atbilstošu skolu tīklu, ir jāizjūt ne tikai pašu pieņemto lēmumu radītā pozitīvā ietekme, bet tam jāseko arī finanšu stimulējošiem mehānismiem no valsts puses,” pauž izglītības un zinātnes ministrs, profesors Kārlis Šadurskis. Ministrs uzsver, ka šāds finansiāli stimulējošs mehānisms ir skaidrs signāls tam, ka pedagogu atalgojuma pieaugums ir reāls, taču būtiskas pozitīvas izmaiņas iespējamas tikai visām pusēm sadarbojoties un strādājot.

Līdz šim pašvaldību paveiktais ļauj prognozēt, ka turpmākajos gados pedagogu atalgojumu mērķdotācijā nonāks vēl papildus valsts finansējums, radot iespējas celt skolotāju algas arī turpmāk, uzsver K. Šadurskis. Ministrs norāda, ka jau tagad ir redzama pozitīva uz pedagogu atalgojumu pašvaldībās, kurās ir veikts mērķtiecīgs darbs, lai veidotu mūsdienīgu skolu tīklu, kas nodrošina pilnu slodzi pedagogiem un atalgojumam par slodzi sasniegt 1000 un vairāk eiro.

Valsts uzdevums ir radīt stingru mehānismu, lai ikvienam bērnam tiktu nodrošināta kvalitatīva izglītība, savukārt pedagogi saņemtu konkurētspējīgu atalgojumu, uzsver ministrs. Tāpēc, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību vidi skolēniem, faktiskajai realitātei atbilstošu skolu tīklu, kā arī efektīvu un pārskatāmu finanšu izlietojumu, 2016. gada 1. septembrī tika uzsākta jaunā pedagogu darba samaksas modeļa ieviešana. Zemākā mēneša darba algas likme tika noteikta 680 eiro par 30 stundu darba slodzi. Veicot grozījums noteikumos par valsts budžeta mērķdotācijas sadali pašvaldībām pedagogu darba samaksai, tika iestrādāti nosacījumi, kas pašvaldībām un izglītības iestādēm ļauj saprātīgā veidā kārtot savu izglītības iestāžu tīklu atbilstoši reālajai situācijai, iedzīvotāju migrācijas tendencēm, kā arī pieejamas un modernas skolas principiem.

 

IZM apkopotie dati liecina, ka vidējā algas likme skolotājiem pēdējo trīs mācību gadu laikā ir pieaugusi, sākot no 701 eiro par likmi 2015./2016. mācību gadā līdz 765 eiro 2017./2018. mācību gadā. Tādējādi pašlaik jau 77 no 119 pašvaldībās jeb 332 no 662 izglītības iestādēm vidējā algas likme pedagogam ir 710 eiro un augstāka. Vienlaikus jāatzīmē, ka pedagoga vidējā slodze ir pieaugusi tikai par vienu stundu – no 22 līdz 23 stundām nedēļā. Lielai daļai pašvaldību, kuras kārto skolu tīklu, vidējā tarificētā slodze skolotājam samazinās, tātad reorganizācijas rezultātā skolotāju skaits nesamazinās, tādējādi arī vidējās algas likmes visām pašvaldībās nepieaug. Dati par pedagogu noslodzi liecina, ka tikai nepilni 40% skolotāju strādā pilnu slodzi un vairāk, savukārt lielai daļai tarificētas no 0,25 līdz 0,75 slodzēm, kas attiecīgi nozīmē nesamērīgi zemu atalgojumu.

Kaut arī kopumā ietaupījums no skolu tīkla sakārtošanas pagaidām nav devis nepieciešamo finanšu ietekmi, daudzas pašvaldības atbildīgi izstrādā izglītības tīkla attīstības stratēģiju, kas ir skolu tīkla sakārtošanas pamatā, un kārto skolu tīklu, reāli pārliecinoties par pozitīvo ietekmi uz pedagogu algu kāpumu. Tā, IZM apkopotie dati liecina, ka, piemēram, pašvaldībā, kurā uz divu skolu bāzes izveidota viena spēcīga vidusskola, pedagogu alga palielinājusies no 759 līdz 1000 eiro par slodzi.

Lai turpinātu sekmēt pedagogu darba samaksas paaugstināšanu un motivētu pašvaldības kārtot izglītības iestāžu tīklu, IZM rosina izglītības iestāžu reorganizācijas rezultātā ietaupītos līdzekļus novirzīt vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem piemaksu, prēmiju un naudas balvu izmaksai. Piemaksas saņems tās pašvaldības, kuras jau pašlaik izpilda normatīvos noteikto normēto skolēnu skaita attiecību pret vienu pedagoga mēneša darba likmi, kā arī pašvaldības, kas veikušas skolu tīkla kārtošanas pasākumus, kā rezultātā panākts reāls mērķdotācijas ietaupījums.

Šogad piemaksas saņems 88 pašvaldību pedagogi, un piemaksu apmērs ir robežās no 1% līdz 11% no septembrim – decembrim aprēķinātās mērķdotācijas bez finansējuma pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksām. Tā, Vecpiebalgas novads, kurš pēdējo trīs gadu laikā veicis skolu tīkla sakārtošanu, šogad piemaksām pedagogiem papildus saņems gandrīz 11 000 eiro, kas ir par 7% vairāk no septembrim – decembrim piešķirtās mērķdotācijas. Savukārt Kokneses novadam piešķirtais papildu finansējums ir 9% (23 979 eiro) no septembrim – decembrim piešķirtās mērķdotācijas. Kokneses novads izpilda abus kritērijus – noteikto normētā skolēnu skaita attiecību pret vienu pedagoga mēneša darba likmi, kā arī pašvaldība ir veikusi ar skolu tīkla sakārtošanu saistītus pasākumus.

Ar rīkojuma projektu „Par finansējuma sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu, izņemot pirmsskolas izglītības iestāžu un speciālo izglītības iestāžu, pedagogiem piemaksu, prēmiju un naudas balvu izmaksai no 2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim” var iepazīties MK mājaslapā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460051&mode=mk&date=2018-08-07

Valdība vienojās, ka jautājumu par papildu nepieciešamo finansējumu 2019.g adam un turpmāk vispārējās izglītības iestāžu, izņemot pirmsskolas izglītības iestāžu un speciālo izglītības iestāžu, pedagogiem piemaksu, prēmiju un naudas balvu kā vienreizēja maksājuma izmaksai tām pašvaldībām, kas iepriekšējā mācību gadā ievēro Ministru kabineta noteikumos noteikto normētā skolēnu (bērnu) skaita attiecību pret vienu pedagoga mēneša darba likmi, kā arī pašvaldībām, kas ir veikušas skolu tīkla sakārtošanas pasākumus, kas devuši reālu mērķdotācijas ietaupījumu 2016., 2017., 2018. un 2019.gadā, izskatīs likumprojekta „Par valsts budžetu 2019.gadam” un likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam” sagatavošanas procesā.

 

Kā ziņots, saskaņā ar 2018. gada 9. janvārī valdībā apstiprināto rīkojumu „Par pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laika periodam no 2018. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim” ar šā gada 1. septembri zemāko mēneša darba algas likmi pedagogiem bija plānots palielināt līdz 710 eiro (patlaban 680 eiro). Pēc IZM aprēķiniem, šā gada četriem mēnešiem valsts budžetā būtu jāatrod 6 376 876 eiro, bet ir tikai 4 334 553 eiro, ko, likvidējot vai reorganizējot skolas, izdevies ietaupīt iepriekšējos trijos mācību gados. Izglītības un zinātnes ministrs K. Šadurskis 19. jūnijā valdības sēdē skaidroja, ka šī summa ir aptuveni 1,2 % no summārās 2018. gada mērķdotācijas. Summa ir pārāk maza, lai ar tās palīdzību paceltu zemāko algas likmi par slodzi visiem pedagogiem, savukārt, lai realizētu grafiku, nodrošinot zemāko mēneša darba algas likmi 710 eiro apmērā, 2019. gadā būtu nepieciešami aptuveni 17,4 miljoni eiro.

Nepietiekamā finansējuma dēļ ar šā gada 1. septembri zemāko mēneša darba algas likmi pedagogiem līdz 710 eiro nepalielinās, kā to paredzēja 2018. gada 9. janvārī valdībā apstiprinātais rīkojums „Par pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laika periodam no 2018. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim”.

19. jūnijā, izskatot IZM sagatavoto informatīvo ziņojumu „Par pašvaldību pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz pašvaldību izglītības iestādēm un to rezultātā plānotajiem finanšu ietaupījumiem, kas būtu novirzāmi pedagogu darba samaksas pieauguma nodrošināšanai”, valdība neņēma vērā Tieslietu ministrijas (TM) un Valsts kancelejas (VK) Juridiskā departamenta atzinumā pausto iebildumu, ka, piešķirot prēmijas tikai daļai pedagogu, netiek nodrošināts Latvijas Republikas Satversmes 91. pantā ietvertais vienlīdzības princips attiecībā pret pārējiem pedagogiem.

 

system/application/uploads/file/A_pieteikums/pedagogu algas_lab-1.png

 

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:Kontakti

Izdevniecības vadītāja: Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

E-pasts: info@izglitiba-kultura.lv

Izdevniecības galvenā redaktore: Vita Pļaviņa

Tālr. 29190557

E-pasts: redakcija@izglitiba-kultura.lv 

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra"

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

No 2019. gada augusta e-izdevumus izdod SIA "V-Media" (Reģ.nr. 4010336926) un SIA "Unigunde" (50003635891)