Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

34 Rīgas skolas uzsāks īstenot projektu „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Autors: IK informācija @ 31.08.2017

34 Rīgas skolas uzsāks īstenot projektu „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
Foto: Andris Bērziņš

Līdz ar Valsts izglītības satura centra (VISC) un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) 2017. gada 31. augustā noslēgto sadarbības līgumu 34 Rīgas skolas šajā mācību gadā uzsāks īstenot Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Tā mērķis ir nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību un inovatīvus atbalsta pasākumus, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu skolās, tādējādi uzlabojot skolēnu kompetences, talanta izkopšanu un mācību sasniegumus, portālu „Izglītība un kultūra” informēja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sabiedrisko attiecību vadītāja Indra Vilde. 

„Patlaban, īsi pirms jaunā mācību gada sākuma, VISC informē, ka 74 pašvaldības ir noslēgušas līgumus par projekta īstenošanas uzsākšanu un 233 izglītības iestādes var uzsākt jaunu mācību organizācijas formu ieviešanu jau skolas vidē. Jācer, ka četros projekta īstenošanas gados mūsu skolās varēs pilnveidot un attīstīt izglītības piedāvājumu, lai bērniem ir pieejama izglītība atbilstoši viņu mācīšanās vajadzībām”, parakstot sadarbības līgumu, teica VISC Neformālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa.

 

„Projekta īstenošanas laikā tiks ieviestas jaunas formas, stratēģija un metodes mācību satura apguvei, piemēram, nodarbības pēc stundām mācību satura padziļinātai apguvei, praktiskas nodarbības jeb „mācīšanās darot”, nodarbību cikli par veselīgu dzīvesveidu, drošību, pirmo palīdzību, mediju lietot prasmi un citi,  organizēti diskusiju klubi, mācību vizītes uz zinātnes centriem, laboratorijām, uzņēmumiem, muzejiem, kā arī tiks nodrošinātas individuālās pedagoga un pedagoga palīga konsultācijas,”” uzsvēra projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” vadītāja Liene Voroņenko.

 

Projekts tiks īstenots 34 Rīgas skolās: Rīgas 49. vidusskolā, Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolā, Āgenskalna sākumskolā, Friča Brīvzemnieka pamatskolā, J. G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolā, Rīgas 10. vidusskolā, Rīgas 22. vidusskolā, Rīgas 31. vidusskolā, Rīgas 34. vidusskolā, Rīgas 6. vidusskolā, Rīgas 64. vidusskolā, Rīgas 69. vidusskolā, Rīgas 72. vidusskolā, Rīgas 80. vidusskolā, Rīgas 84. vidusskolā, Rīgas 86. vidusskolā, Rīgas 92. vidusskolā, Rīgas 95. vidusskolā, Rīgas Angļu ģimnāzijā, Rīgas Avotu pamatskolā, Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā, Rīgas Ezerkrastu pamatskolā, Rīgas Imantas vidusskolā, Rīgas Juglas vidusskolā, Rīgas Mūzikas internātvidusskolā, Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā, Rīgas Pārdaugavas pamatskolā, Rīgas Pļavnieku pamatskolā, Rīgas Rīnūžu vidusskolā, Rīgas Valda Zālīša sākumskolā, Rīgas Valdorfskolā, Rīgas Ziepniekkalna sākumskolā, Š. Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolā un Ziemeļvalstu ģimnāzijā.

 

„Mēs esam gandarīti par iespēju sadarbībā ar VISC 2017. gada 1. septembrī uzsākt īstenot ESF projektu „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Tie būs jauni izaicinājumi un iespējas gan izglītojamajiem, gan skolu pedagogiem un arī pašvaldībai, kurai liels darbs bija jāiegulda, lai apkopotu skolu pieteikumus un gatavotu kopējo pieteikumu projektam. Skolām un projekta vadības komandai gribu teikt paldies un novēlēt izturību projekta īstenošanā”, parakstot līgumu un aicinot skolas pieņemt jauno izaicinājumu projekta īstenošanā, teica Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Skolu nodaļas vadītāja Anita Pēterkopa.

 

Papildus jaunajām mācību satura apguves metodēm vienlaikus tiks īstenoti alternatīvi neformālās izglītības pasākumi, tajā skaitā tematiskās nometnes, radošās darbnīcas, organizētas tehniskās dienas, dažādi konkursi, festivāli un izstādes, kā arī inovatīvas interešu izglītības programmas, kuras ļaus ārpus obligātā mācību procesa skolēnam pilnveidoties dažādās jomās, tostarp zinātnē, tehnoloģijās, inženierzinātnēs, matemātikā un tehniskajā jaunradē.

 

Plānots, ka alternatīvi neformālās izglītības pasākumi tiks īstenoti sadarbībā ar Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju, Latvijas mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociāciju,  Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju, Rīgas Tehnisko Universitāti, Latvijas Universitāti un Rīgas Stradiņa universitāti un nevalstiskajām organizācijām.

 

Projektā izvirzīto uzdevumu sekmīgai īstenošanai Rīgas skolām būs pieejama visaptveroša atbalsta sistēma, tai skaitā pedagogu profesionālās pilnveides pasākumi un starptautisku pedagoģiskās diagnostikas rīku apguve.

Projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 pirmā kārta tiks īstenota no 2017. gada septembra līdz 2019. gada maijam un tā plānotais kopējais finansējums ir 4 304 100 eiro, tai skaitā ESF finansējums – 3 658 785 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums – 645 615 eiro.

 

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Vēl jautājums, par kuru diskutē, – vai jau patlaban skolēnus māca domāt? Manuprāt, ir jāzina pamatjautājumi, tad var gaidīt, lai viņi sāktu domāt un no tiem kaut ko radītu. Nevaru iedomāties metodes, ar kurām panāks, ka bērns pats radīs pamatlietas. Vārdu savienojums „kompetencēs balstīts” ir pārāk abstrakts jēdziens. Visi skaisti runā par paradigmas maiņu, bet arī spēkā esošajā standartā ir paredzēta kompetenču attīstība un prasmju pilnveidošana.
Rita Niedre, izglītības psiholoģe


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Liekas, ka pulvera autoram visai grāmatai nav pieticis.

 

Kontakti

Laikraksts „Izglītība un Kultūra”

Laikraksta „Izglītība un Kultūra” elektroniskais pielikums „Pirmsskolas Izglītība”

Galvenā redaktore — Daiga Kļanska

daiga.klanska@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29808301

 

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.