Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Papildu ieguvumi ārpus formālās izglītības

Autors: Guntars Catlaks, Valsts izglītības satura centra vadītājs @ 22.12.2017

Papildu ieguvumi ārpus formālās izglītības
Foto: Publicitātes foto

Latvijas skolas soma savā principiālajā idejā piedāvā kultūrizglītībai papildu iespējas ārpus formālās izglītības procesa – apmeklēt teātrus, muzejus, iepazīt dažādu pieredzi, kuru nevar nodrošināt klasē, mācību grāmatā, digitālā vai citādā formātā. Tā ir ļoti precīza, konceptuāla kompetenču pieejas sastāvdaļa, ko, protams, bez šādasiniciatīvas ir grūti realizēt pašām skolām, ievērojot kontekstu, kas tām ir pieejams.

Valsts izglītības satura centram ir plāni un ieceres arī pašu skolotāju tālākizglītībā šajos jautājumos. Sākam ar 100 pilotskolām, kas aprobē jauno mācību saturu. Projektā Kompetenču pieeja mācību saturā ir plānots izglītot ap 6000 skolotāju.

Pedagogu tālākizglītībai paredzētais finansējums ir apmēram 1,3miljoni eiro gadā. Būtiskākais darbs – līdzīgi kā kompetenču pieejas būtībā – nav informācijas nodošana, bet cilvēku spēja attīstīt savas zināšanas, sadarbojoties ar citiem. Tas attiecas arī uz pedagogiem, tādēļ ir svarīgi, ka viņi tiekas, apspriežas, diskutē, mācās sadarboties un meklē labākus risinājumus.

Ir nodoms no pedagogu vidus izveidot ap 200 cilvēku grupu, kas būtu sagatavoti un spējīgi strādāt ar citiem kolēģiem.

 

Esam iecerējuši arī sarunu ar iniciatīvas Latvijas skolas soma idejas autoriem, lai vienotos, kā varam turpmāk sadarboties praktiski.

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Metodika „Karjeras kompass” ir ļoti efektīva, un arī skolēniem patīk staigāt pa šo kompasa paklāju, meklējot atbildes uz sev aktuālākajiem jautājumiem, piemēram, par savām spējām, motivāciju, kontaktu veidošanu, darba iespēju izpēti un to, kā panākt, lai ieceres īstenotos.
Kitija Čipāne, RIIMC izglītības vadības un projektu nodaļas galvenā speciāliste


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgaram bieži bija vēlme iedzert, bet viņš zināja savas robežas, kā par piemēru: viņš nelika galdā to, kas viņam pieder, un šajā gadījumā tas bija zirgs, kurš piederēja muižas valdniekam.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.