Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Ļauj sasniegt citkārt grūti sasniedzamus mērķus

Autors: Ilze Brinkmane, žurnāliste @ 22.12.2017

Jelgavas novada pašvaldības izglītības pārvaldes galvenā speciāliste interešu izglītības jomā Ineta Freimane norāda, ka, šogad piedaloties pilotprojektā, cer iegūt vērtīgas atziņas par to, kas tieši novada bērniem irvisvairāk vajadzīgs, kāds aktivitāšu formāts vislabāk noder, lai papildinātu un mainītu mācību procesu, tādējādi tad,kad būs iespēja plānot katram skolēnam pieejamās norises pilnā apjomā, piešķirtos līdzekļus izlietotu pēc iespējas racionāli un jēgpilni.

„Domājot par pāreju uz kompetencēs balstītu izglītību, iniciatīvas Latvijas skolas soma piedāvājumā saskatījām iespēju izmēģināt metodes, kas veido un attīsta gankultūras izpratnes kompetences, gan valstiskās piederības apziņu, kā arī paplašina skolēnu redzesloku. Savukārt pilotprojektā piešķirtie līdzekļi ļauj jau šajā semestrī sasniegt tādus mērķus, kas pašvaldības vai skolēnu vecāku ierobežoto iespēju dēļ citādi būtu grūti sasniedzam, piemēram, mazas lauku skolas bērni var nokļūt Latvijas Nacionālajā operā un baletā Rīgā vai savā skolā redzēt modernas, tieši skolēnu auditorijaisagatavotas izrādes, koncertus, kas dod iespēju no cita skatpunkta uztvert ikdienas mācību procesā apgūstamo materiālu,” stāsta I. Freimane, piebilstot, ka biļetes uz izrādēm Rīgas teātros ir diezgan grūti iegādāties, bet Valmieras, Daugavpils vai Liepājas teātris atrodas tālu, tāpēcir nepieciešams daudz līdzekļu tieši transporta izdevumiem.

Jelgavas novadā no Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas Latvijas skolas somas satura veidošana atbalstīto norišu piedāvājuma šoruden esot izvēlējušies izmantot biedrības Savienojums izrādes Lidojošais šķīvītis un Vai otrā grupa mani dzird?, SIA Kili-Kili izrādi Sīki putni, diži putni, Pievilcīgas pilsētvides biedrības laikmetīgā cirka izrādi Citroni un medus, kultūras biedrības Spektrs koncertizrādi Vārds un mūzika. Dada, filmu studijas Animācijas brigāde kinolektoriju Iepazīsties – leļļu kino.

„Skolēni devās arī uz Rīgu, kur kultūras pilī Ziemeļblāzmaapmeklēja Latviešu pagaidu nacionālās padomes simtgadībai veltīto muzikālo izrādi Valka. Latvija. Brīvība. Ir paredzēts, ka grupa skolēnu vēl dosies uz Latvijas Nacionālo operu un baletu, lai noskatītos izrādi Putnu opera. Manuprāt, piedāvājums aptver visas četras projektā definētās saturiskās jomas, lai gan ir jāatzīst, ka lielākoties attiecas uz 1.–6. klases bērniem, bet visvairāk pietrūkst vidusposmam – 6.–8. klasei – piemērotu programmu,” uzsver interešu izglītības speciāliste.

Piešķirtie līdzekļi ir devuši iespēju piedāvāt aktivitātes visām Jelgavas novada vispārizglītojošajām skolām, diemžēl – ne visiem skolēniem; tas būs iespējams tad, kad projekts darbosies pilnā apjomā un visu mācību gadu.Pilotprojekta aktivitātes ir tikko sākušās, tāpēc, uzskata speciāliste, pagaidām ir grūti izvērtēt, cik lietderīgi skolas izmanto piedāvātās iespējas, bet atsauksmes liecina, ka redzētais un dzirdētais jau ir rosinājis domu apmaiņu, piemēram, Kalnciema pagasta vidusskolas un Līvbērzes pamatskolas vēstures skolotāji mācību stundās analizējuši izrādes Valka. Latvija. Brīvība saturu, savukārt izrādes Lidojošais šķīvītis saturs bijis pamats gan sarunai klases audzinātāja stundās par datu, faktu un ziņu ticamību interneta vidē, gan informātikas stundās par moderno tehnoloģiju iespējām, gan dabaszinību stundās par Visuma uzbūvi.

 

Jelgavas novada pašvaldība jau ir nolēmusi arī no savas puses atbalstīt iniciatīvas Latvijas skolas soma norisi, kas sāksies 2018. gada septembrī, t. i., vajadzības gadījumā būs gatava papildināt valsts piešķirtos līdzekļus, piemēram, piešķirot transportu, sedzot degvielas izmaksas.

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:Kontakti

Izdevniecības vadītāja: Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

E-pasts: info@izglitiba-kultura.lv

Izdevniecības galvenā redaktore: Vita Pļaviņa

Tālr. 29190557

E-pasts: redakcija@izglitiba-kultura.lv 

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra"

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

No 2019. gada augusta e-izdevumus izdod SIA "V-Media"

Reģ.nr. 40103369264