Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Latvijas skolas soma

Autors: IK informācija @ 22.12.2017

Latvijas skolas soma
Foto: Iniciatīvas "Latvijas skolas soma" logo

Mērķis: valsts garantētās izglītības iegūšanas laikā Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem nodrošināt iespēju klātienē izzināt Latvijas vērtības un spēcināt piederības izjūtu, piedzīvojot mākslas un kultūras notikumus, valstiskuma attīstības lieciniekus, dabas vērtības, inovācijas.

Uzdevums: akcentu maiņa izglītībā, iekļaujot mācību saturā un procesā tradicionālās kultūrasvērtības un mūsdienīgās izpausmes kā līdzekli vides, sabiedrības, attiecību izzināšanai.

Ilgtermiņa rezultāts: ieguldījums brīvas, radošas un atbildīgas sabiedrības tapšanā – sabiedrības, kuras iedzīvotāji ciena savu valsti un vēlas strādāt, lai šo cieņu apliecinātu un vairotu.

Ieviešanas laiks un mērķauditorija: ar 2018. gada septembri visā Latvijā 1.–12. klašu skolēniem.

 

Konceptuālais ietvars:četri pīlāri

system/application/uploads/file/attels_skolas_soma/attels.jpg

 

Saturiskās jomas un darbības formas

Ko?

·       Valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības

·       Kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes

·       Zinātnes un inovāciju attīstība

·       Daba un kultūrainava

 

Kā?

·       Vēstures, kultūras mantojuma un kultūrainavas izzināšana klātienē

·       Klātbūtne profesionālās kultūras un mākslas notikumos (skatuves māksla, mūzika, arhitektūra, dizains, vizuālā māksla, literatūra, deja, kino utt.)

·       Aktīva līdzdarbošanās

 

Paveiktais

Kultūras ministrija (KM) un starpnozaru darba grupa irizveidojusi konceptu un koordinējusi informācijas apkopošanu ieviešanas mehānismu izstrādei.

KM ir apkopojusi informāciju par pašreizējo kultūras norišu piedāvājumu bērniem un jauniešiem:https://www.km.gov.lv/lv/kultura/kultura-timekli/projekti/kulturas-norises-berniem-un-jauniesiem.

Ir veikts pētījums par kultūras norišu pieejamību un izmantošanu līdzšinējā skolu darbībā, identificējot labo pieredzi un šķēršļus.

Ir notikušas konsultācijas, lai veidotu vienotu redzējumu par projekta mērķiem un ieviešanas mehānismiem.

Ir izstrādāti metodiskie ieteikumi pašvaldību vadītājiem un skolu administratoriem pilotprojekta ieviešanai.

Ir īstenoti divi pilotprojekti:pērn Brocēnu novadā un pa divām skolām Daugavpilī un Rīgā, šogad – Jelgavas, Limbažu, Viļakas un Ventspils novados.

Ir izveidots koordinatoru tīkls pašvaldībās.

 

Nākamie soļi

•     Normatīvā regulējuma un ieviešanas mehānismu izstrāde un apstiprināšana, metodikas pilnveide

 

•     Jaunu piedāvājumu radīšana sadarbībā ar Valsts kultūrkapitāla fondu un informācijas izplatīšanas sistēmas izveide

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Zinātnieki ir ielīduši skolēnu galvās un noskaidrojuši, ka, klausoties lekciju, skolēnu smadzenes darbojas mazāk nekā guļot, tādēļ ir jāmeklē motivācija, kas ir degviela, lai skolēni mācītos.
Zane Oliņa, izglītības eksperte


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Gundega Repše savā stāstā cilvēkus galina dažādi; citi mirst mīlot, citi vēl citādi, bet interesanti, ka gandrīz visos stāstos mirst suns. Tas ir, manuprāt, simbols, kas apzīmē kaut ko ļoti tuvu, ne mīlestību, bet vērtību.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.