Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Latvijas skolas soma

Autors: IK informācija @ 22.12.2017

Latvijas skolas soma
Foto: Iniciatīvas "Latvijas skolas soma" logo

Mērķis: valsts garantētās izglītības iegūšanas laikā Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem nodrošināt iespēju klātienē izzināt Latvijas vērtības un spēcināt piederības izjūtu, piedzīvojot mākslas un kultūras notikumus, valstiskuma attīstības lieciniekus, dabas vērtības, inovācijas.

Uzdevums: akcentu maiņa izglītībā, iekļaujot mācību saturā un procesā tradicionālās kultūrasvērtības un mūsdienīgās izpausmes kā līdzekli vides, sabiedrības, attiecību izzināšanai.

Ilgtermiņa rezultāts: ieguldījums brīvas, radošas un atbildīgas sabiedrības tapšanā – sabiedrības, kuras iedzīvotāji ciena savu valsti un vēlas strādāt, lai šo cieņu apliecinātu un vairotu.

Ieviešanas laiks un mērķauditorija: ar 2018. gada septembri visā Latvijā 1.–12. klašu skolēniem.

 

Konceptuālais ietvars:četri pīlāri

system/application/uploads/file/attels_skolas_soma/attels.jpg

 

Saturiskās jomas un darbības formas

Ko?

·       Valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības

·       Kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes

·       Zinātnes un inovāciju attīstība

·       Daba un kultūrainava

 

Kā?

·       Vēstures, kultūras mantojuma un kultūrainavas izzināšana klātienē

·       Klātbūtne profesionālās kultūras un mākslas notikumos (skatuves māksla, mūzika, arhitektūra, dizains, vizuālā māksla, literatūra, deja, kino utt.)

·       Aktīva līdzdarbošanās

 

Paveiktais

Kultūras ministrija (KM) un starpnozaru darba grupa irizveidojusi konceptu un koordinējusi informācijas apkopošanu ieviešanas mehānismu izstrādei.

KM ir apkopojusi informāciju par pašreizējo kultūras norišu piedāvājumu bērniem un jauniešiem:https://www.km.gov.lv/lv/kultura/kultura-timekli/projekti/kulturas-norises-berniem-un-jauniesiem.

Ir veikts pētījums par kultūras norišu pieejamību un izmantošanu līdzšinējā skolu darbībā, identificējot labo pieredzi un šķēršļus.

Ir notikušas konsultācijas, lai veidotu vienotu redzējumu par projekta mērķiem un ieviešanas mehānismiem.

Ir izstrādāti metodiskie ieteikumi pašvaldību vadītājiem un skolu administratoriem pilotprojekta ieviešanai.

Ir īstenoti divi pilotprojekti:pērn Brocēnu novadā un pa divām skolām Daugavpilī un Rīgā, šogad – Jelgavas, Limbažu, Viļakas un Ventspils novados.

Ir izveidots koordinatoru tīkls pašvaldībās.

 

Nākamie soļi

•     Normatīvā regulējuma un ieviešanas mehānismu izstrāde un apstiprināšana, metodikas pilnveide

 

•     Jaunu piedāvājumu radīšana sadarbībā ar Valsts kultūrkapitāla fondu un informācijas izplatīšanas sistēmas izveide

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:Kontakti

Izdevniecības vadītāja: Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

E-pasts: info@izglitiba-kultura.lv

Izdevniecības galvenā redaktore: Vita Pļaviņa

Tālr. 29190557

E-pasts: redakcija@izglitiba-kultura.lv 

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra"

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

No 2019. gada augusta e-izdevumus izdod SIA "V-Media" (Reģ.nr. 4010336926) un SIA "Unigunde" (50003635891)