Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

„Skolas.lv” tomēr būs

Autors: Daiga Kļanska @ 11.10.2012

„Skolas.lv” tomēr būs
Foto: „Datorzinību centram” prezentācija

Pagājušajā nedēļā AS „Datorzinību centrs”, kurš izstrādā Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) portāla tehnisko risinājumu, skolotājiem organizēja virtuālo semināru, uz kuru bija aicināti arī žurnālisti. Seminārā skolotāji tika informēti par jau paveikto un tika demonstrēts, ko skolotāji, skolēni, vecāki un IZM portālā varēs atrast un izmantot, lai modernizētu mācības, atvieglotu skolotāju darbu.

„Datorzinību centra” valdes locekle Signe Bāliņa uzsver, ka „skolas.lv” nav portāls tā klasiskajā izpratnē, tā ir interaktīva darba un mācību vide skolotājiem un skolēniem un informācijas resurss valsts izglītības sistēmai. Paredzēts, ka portāls nodrošina elektronisku risinājumu daudziem izglītības nozares darbinieku jau gadiem apspriestiem jautājumiem, piemēram, lielu daļu skolotāju darba laika aizņem mācību materiālu meklēšana, sagatavošana, pavairošana un darba uzdevumu pārbaude. To visu būs iespējams daudz ērtāk veikt elektroniski.

Portālā skolu administrācija varēs veidot stundu sarakstu plānu, skolotāji varēs veidot un uzkrāt mācību materiālus, veidot pārbaudes darbus skolēniem. Tāpat „skolas.lv” ir izglītības informācijas resurss, kas nodrošina iespēju IZM ērti iegūt un analizēt izglītības datus no visām valsts skolām un saskatīt nozares kopainu.

Portāla „skolas.lv” projekta izstrādātāja „Datorzinību centra” valdes priekšsēdētājs Andris Ķikāns informēja, ka 85% no portāla izveidošanā paredzētajiem darbiem jau ir paveikti atbilstīgi noteiktajām prasībām, tādēļ portāls „skolas.lv” jau ir gatavs pilotprojekta sākšanai. Par to, ka portāls „skolas.lv” ar savām piedāvātajām iespējām interesē skolotājus, liecināja seminārā uzdotie jautājumi. Skolotāji tikpat nepacietīgi kā bērni vaicāja, kad viņi varēs sākt izmantot šīs iespējas. Skolotāju interese ir pamatota, jo portāla pirmā kārta tika prezentēta jau 2008. gadā, kad tika solītas visas tās iespējas, kas tikai tagad gandrīz ir pabeigtas.

Projekta realizētāji uzsvēra, ka „skolas.lv” kā pirmā vienotā un centralizētā elektroniskā mācību vide ir nozīmīgs ieguvums gan Latvijas skolām, īpaši lauku reģionos, gan skolēniem un viņu vecākiem, gan nozari pārraugošajai IZM. Latvijai, kas pašlaik elektronisko izglītības resursu izmantošanā krietni atpaliek no daudzām citām Eiropas Savienības un pasaules valstīm, „skolas.lv” izveide ir neatliekams solis, lai ieviestu modernas mācību metodes.

Lai arī vasarā izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis medijiem norādīja, ka „skolas.lv” projekta īstenošana tiks apturēta un tas tiks transformēts, S. Bāliņa atzīst, ka uzņēmums nav brīdināts par līgumu laušanu un finansējums tā īstenošanai nav apturēts, vien projekta kopējais īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz nākamā gada aprīlim.

IZM „skolas.lv” darbību sola nodrošināt novembrī

IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamentā laikrakstam skaidro, ka pašlaik joprojām publiski pieejama ir „skolas.lv” 2008. gada portāla pilotversija. Novembrī, sākot darboties jaunajai „skolas.lv” versijai, tiks krietni uzlabota datu kvalitāte un informācijas aktualitāte. Portāla „skolas.lv” tehniskā izstrāde tiks pabeigta līdz šā gada 5. novembrim. IZM norāda, ka atbilstīgi iepirkumam „Datorzinību centrs” izstrādā „skolas.lv” tehnisko risinājumu, bet infrastruktūru nodrošinās IZM no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma. Portāla satura veidošanā būs iespējas iesaistīties ikvienam, taču IZM būs atbildīgā institūcija par portāla satura attīstības vadību un aktualizēšanas koordinēšanu nākotnē. Satura izstrādē piedalīties un ievietot informāciju varēs skolotāji, izglītības iestādes, IZM un tās padotības iestādes, kā arī citi interesenti, kuri ir saistīti ar mācību procesu. Portāls „skolas.lv” paredzēts dažāda veida digitālo mācību materiālu uzkrāšanai un arī veidošanai. Atbilstīgi līguma nosacījumiem „Datorzinību centrs” nav jānodrošina serveru uzturēšana, bet gan garantija – 1 gads no sistēmas nodošanas brīža „skolas.lv” portālam. Garantijas laikā „Datorzinību centram” būs jānovērš visas konstatētās nepilnības vai jāatrisina tehniskas problēmas. Projekta „skolas.lv” kopējā summa ir 2 890 120,9 lati. No tās „skolas.lv” izstrādes līguma summa ir 1 254 035,08 lati bez pievienotās vērtības nodokļa. Pārējais finansējums ir infrastruktūras iegādei un projekta vadībai.

Serveru infrastruktūras iegādes iepirkumu IZM plāno izsludināt šomēnes. Līdz tam „skolas.lv” vajadzībām tiks izmantota esošā IZM infrastruktūra.

„Datorzinību centra” sagatavoto prezentāciju skolotājiem skatiet šeit:

system/application/uploads/file/Prezentacija SKOLAS_LV.pdf

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:Kontakti

Izdevniecības vadītāja: Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

E-pasts: info@izglitiba-kultura.lv

Izdevniecības galvenā redaktore: Vita Pļaviņa

Tālr. 29190557

E-pasts: redakcija@izglitiba-kultura.lv 

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra"

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

No 2019. gada augusta e-izdevumus izdod SIA "V-Media" (Reģ.nr. 4010336926) un SIA "Unigunde" (50003635891)