Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Latvijas izglītības atbilstība Latvijas valsts un sabiedrības interesēm

Autors: @ 11.01.2010

Latvijas Nacionālās Skolotāju savienība uzskata, ka projekts „Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam” ir kosmopolītisks un nav vērsts uz Latvijas uzplaukumu, organizācijas „Papardes zieds” reklāmas par brīvām seksuālām attiecībām skolās ir garīgi amorālas, kā arī neizprot kārtējā 8`000 Ls vērtā Ministru kabineta (MK) „Noteikumu par vadlīnijām pirmsskolas izglītībā” projekta lietderību.

Latvijas Nacionālās Skolotāju savienība (LNSS) savā kārtējā Padomes sēdē izskatīja virkni pedagogus un vecākus satraucošus problēmjautājumus, tai skaitā:

·        „Latvijas ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2030. gadam” autoru patiesie mērķi un kompetence;

·        Organizācijas „Papardes zieds” komerciālās intereses Latvijas skolās;

·        Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) gatavotā Ministru kabineta (MK) „Noteikumi par vadlīnijām pirmsskolas izglītībā” projekta lietderība.

LNSS uzskata, ka dokumenta „Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam” projekta, ko izstrādājusi darba grupa ar Rīgas Ekonomikas augstskolas asociēto profesoru Robertu Ķīli priekšgalā, izglītības sadaļā ir vairākas būtiskas nepilnības. Kā arī šī dokumenta( kā uzsvēra padomes locekle Anta Rudzīte) stratēģija nav vērsta uz Latvijas uzplaukumu, jo paredz savas tautas dzīvesziņas ignoranci, ir kosmopolītiska un virzīta uz Latvijas kā valsts bojā eju. Tajā trūkst argumentācijas piedāvātajam izglītības sistēmas pārvaldes modelim un plānotajai skolotāja profesijas maiņai, bet, atsakoties no tradicionālās skolas, skolēniem nebūs vajadzīgo zināšanu, lai sasaistītu dažādas modernās dzīves jomas. Tāpēc LNSS iestājas par to, ka mācību stundai arī turpmāk jāpaliek kā galvenajai mācību darba formai skolā. LNSS Padome atzīst, ka ir nopietnas šaubas par aplūkotās stratēģijas projekta autoru labajiem nodomiem un kompetenci un ka ir aizvainojoši lasīt valstiskas nozīmes dokumentu, kurš piebārstīts ar svešvārdiem. Tāpēc ir tapusi vēstule LR Valsts prezidentam Valdim Zatleram, kurā lūgts izvērtēt dokumenta atbildīgās darba grupas kompetenci un sastāvu. Paralēli LNSS Padome ir izveidojusi darba grupu, kura līdz marta beigām gatavos izvērstu LNSS viedokli par šo dokumentu.

LNSS ir saņēmusi arī vairāk kā 750 vecāku iesniegumus, kuros viņi lūdz Valsts prezidentam Valdim Zatleram, Saeimai un Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) respektēt Satversmē paredzētās vecāku un bērnu tiesības. Vecāki prasa nepieļaut skolās demonstrēt organizācijas „Papardes zieds” filmas vai piedāvāt materiālus, kas reklamē brīvas seksuālās attiecības un provocē skolēnus priekšlaicīgi uzsākt seksuālu kopdzīvi, bet nenosoda seksuālos sakarus starp pusaudžiem un neceļ godā ģimenes vērtības. Norādot, ka skolai, mācot bērnus, ir jārespektē vecāku vēlme nesagraut skolēnos pašu galveno morāles šķirtni starp tikumu un netikumu, LNSS izprot valsts pienākumu nodrošināt tās jaunajai paaudzei ne tikai veselīgu fizisko, bet arī psihisko attīstību. Tāpēc diskusiju rezultātā pieņemts lēmums nosūtīt vēstuli 9. Saeimas Cilvēktiesību komisijai, kurā solidarizējoties ar vecāku iesniegumos pausto viedokli, LNSS nosoda organizācijas „Papardes zieds” komerciālo darbību skolās un uzskata, ka skolā ir jāpievērš uzmanība ģimenes audzināšanai, nevis zāļu firmu preču reklamēšanai.

Izskatot turpat 8`000 Ls vērto IZM sagatavoto Ministru kabineta (MK) „Noteikumu par vadlīnijām pirmsskolas izglītībā” projektu, LNSS ir neizpratnē par šī dokumenta veidošanas nosacījumiem, principiem un lietderību. Jāatzīst, ka jau vairāku mēnešu garumā gan LNSS Padome, gan Pirmsskolas izglītības asociācija ir centusies uzsākt diskusiju ar šī dokumenta autoriem, taču saņēmuši vien klaju ignoranci. Tāpēc LNSS Padome ir izveidojusi darba grupu, kurā kopā ar Pirmsskolas izglītības asociāciju gatavos izvērstu viedokli par Valsts pirmsskolas izglītības vadlīniju atbilstību sabiedrības interesēm, bet š.g. 14. janvārī, tiekoties ar IZM pārstāvjiem, LNSS pārstāvji lūgs skaidrojumu par šādiem jautājumiem:

·        Kāpēc noteikumi par vadlīnijām pirmsskolas izglītībā tika sastādīti steigā un šaurā lokā?

·        Kas izstrādāja specifikācijas konkrētajam IZM iepirkumam?

·        Uz kādiem pētījumiem balstīts šis dokuments?

·        Uz kādiem avotiem tiek balstīti dokumentā lietotie jēdzieni?

·        Kāpēc strādājot pie dokumenta netika vaicāts Pirmsskolas izglītības asociācijas un LNSS viedoklis?

·        Vai iepirkuma summa ir adekvāta paveiktajam darbam?

 

LNSS aicina sabiedrību nepalikt vienaldzīgiem un iestāties par nacionālas valsts vērtībās bāzētu garu Latvijas skolās!

 

I. Auniņa

Komentāri:
frīdai

04.02.2010 21:32

nē, kā atdoties, katram pretīmnācējam.

Frīda

01.02.2010 16:09

Cik biedru ir LNSS? Kas tā par organizāciju vispār ir?
Mazliet naivs rakstiņš. Ko tad bērniem mācīsim, ka stārķis atnes bērnus?

Citi lasītāji iesaka:Kontakti

Izdevniecības vadītāja: Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

E-pasts: info@izglitiba-kultura.lv

Izdevniecības galvenā redaktore: Vita Pļaviņa

Tālr. 29190557

E-pasts: redakcija@izglitiba-kultura.lv 

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra"

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

No 2019. gada augusta e-izdevumus izdod SIA "V-Media" (Reģ.nr. 4010336926) un SIA "Unigunde" (50003635891)