Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Laikraksts „Izglītība un Kultūra” uzsāk projektu „Uzzini par mazākumtautību skolām Latvijā”

Autors: @ 01.10.2006

Projekta mērķis ir informēt sabiedrību par mazākumtautību skolām Latvijā, tā vairojot pilsoniskās sabiedrības informētību par integrācijas iespējām mazākumtautību skolu audzēkņiem un veicinot labās prakses piemēru popularizēšanu.

Projekta galvenās aktivitātes:

Projekta īstenošanas laikā tiks gatavoti raksti un intervijas ar mazākumtautību izglītības iestāžu pārstāvjiem: skolu direktoriem, skolotājiem, skolēniem un skolēnu vecākiem. Tādējādi tiks izzināta un analizēta situācija mazākumtautību skolās gan par etniskās integrācijas jautājumiem, gan arī mācību metodiku, pieredzi un praksi.

Projekta realizācijas laikā iegūtā informācija par katru no mazākumtautību skolām tiks publiskota vienkopus grāmatā, kas vienā eksemplārā tiks nodota ikvienai mazākumtautību skolas bibliotēkai, kā arī citām vispārizglītojošo skolu bibliotēkām.

Projekta noslēgumā tiks sarīkots forums mazākumtautību skolu pārstāvjiem. Forumā mazākumtautību skolu pārstāvji vienuviet varēs diskutēt un apspriest sev svarīgus jautājumus, iepazīstinot ar tiem plašāku sabiedrību.

 

Komentāri:




Citi lasītāji iesaka:



Kontakti

Izdevniecības vadītāja: Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

E-pasts: info@izglitiba-kultura.lv

Izdevniecības galvenā redaktore: Vita Pļaviņa

Tālr. 29190557

E-pasts: redakcija@izglitiba-kultura.lv 

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra"

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

No 2019. gada augusta e-izdevumus izdod SIA "V-Media" (Reģ.nr. 4010336926) un SIA "Unigunde" (50003635891)